Sejmik województwa apeluje do rządu o zmianę unijnego budżetu dla Dolnego Śląska

, KM | Utworzono: 2021-01-25 18:43 | Zmodyfikowano: 2021-01-25 18:50
Sejmik województwa apeluje do rządu o zmianę unijnego budżetu dla Dolnego Śląska - fot. archiwum Radia Wrocław
fot. archiwum Radia Wrocław

Zgodnie z projektem nasz region na siedem najbliższych lat ma otrzymać ok. 870 mln euro. Sejmik zwraca uwagę, że w poprzednim rozdaniu Dolny Śląsk miał do dyspozycji ponad 2 mld euro. Wojciech Bochnak radny Koalicji Obywatelskiej uważa, że taki stan rzeczy utrudni rozwój wielu samorządom:

Przeciwko przyjęciu apelu głosowali radni PiS. Wicemarszałek Grzegorz Macko tłumaczy dlaczego:

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego między innymi na liczbie ludności i PKB przypadającego na mieszkańca.

Mniejsze niż zakładano dofinansowanie dla Wałbrzycha i okolic

Radny Patryk Wild z Bezpartyjnych Samorządowców podkreśla, że jeżeli taki podział się utrzyma, to oznacza to, że nasz region otrzyma o 6 mld zł mniej niż w poprzedniej perspektywie unijnej.

Przeciwko przyjęciu apelu głosowali radni PiS. Tytus Czartoryski tłumaczył, że nie jest to dobre rozwiązanie:

Dolny Śląsk może także liczyć na 556 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Apel

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 25.01.2021 r.

w sprawie konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża głębokie zaniepokojenie niezrozumiałą i niewystarczającą dla Dolnego Śląska propozycją podziału funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. W propozycji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w RPO na lata 2021-2027 przewidziano ok. 4 mld zł (czyli 870 mln euro). W RPO dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020 mieliśmy do dyspozycji kwotę 10 mld zł (czyli ok. 2,2 mld euro). Oznacza to, że w nowym rozdaniu środków z Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Dolny Śląsk otrzymałby 6 mld zł mniej.

W naszej ocenie, planowana wysokość puli środków unijnych w RPO dla Dolnego Śląska jest rażąco niska dla regionu oraz jego mieszkańców. Jeśli zostanie zaakceptowana, Województwo Dolnośląskie otrzyma najniższe środki na Regionalny Program Operacyjny 2021-2027 w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu z innymi województwami w Polsce. Planowana kwota będzie też całkowicie nieadekwatna do potrzeb dynamicznie rozwijającego się Dolnego Śląska. Nasz region nie będzie mógł zrealizować wielu projektów inwestycyjnych, które podniosą jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska i nie da się tego zniwelować przez inne źródła finansowania unijnego lub krajowego.

Mając pełną świadomość, że kwota alokacji dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027 to skutek propozycji UE, apelujemy do Rządu RP o podjęcie działań, których skutkiem stanie się realistyczny, a tym samym możliwy do zaakceptowania przez Dolnoślązaków projekt dolnośląskiego RPO.

Samorząd województwa otrzyma na inwestycje własne wyraźnie mniejszą kwotę na budowę nowych dróg i mostów, na wsparcie przedsiębiorców, na konieczną rewitalizację linii kolejowych w regionie, na budowę oczekiwanych obwodnic miast, przedszkoli i żłobków. W związku z tym zostaną ograniczone możliwości aplikacji o dotacje na projekty realizowane przez dolnośląskie samorządy, także realizowane w formule ZIT. Odbije się to negatywnie na przyszłości ekonomicznej i społecznej Dolnego Śląska. Nie zniwelują tego faktu możliwości aplikowania o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który nie będzie programem zarządzanym regionalnie i będzie ograniczony terytorialnie i formalnie, a dotyczyć ma projektów wyrównujących szanse obszarów, gdzie zaprzestano wydobycia węgla. Fundusz ten jest w swoich założeniach oddzielnym wsparciem dedykowanym regionom górniczym.

Dlatego apelujemy do Rady Ministrów o zwiększenie puli środków unijnych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027 dla Dolnego Śląska. Oczekujemy, że ostateczna wysokość budżetu RPO WD 2021-2027 będzie wyższa, dopasowana do potrzeb rozwojowych naszego województwa i jego mieszkańców i porównywalna z budżetem RPO, którym dysponowaliśmy w minionych 7 latach.

W związku z tym zwracamy się jako Sejmik Województwa Dolnośląskiego z apelem do Rady Ministrów o uwzględnienie potrzeb Województwa Dolnośląskiego w dalszych pracach nad kształtem Umowy Partnerstwa oraz zwiększenia alokacji dla naszego regionu w perspektywie budżetowej na lata 2021 – 2027.

Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.