5 najważniejszych rzeczy w projektowaniu aplikacji

Radio Wrocław | Utworzono: 2021-12-14 13:55 | Zmodyfikowano: 2021-12-14 14:00
A|A|A
Artykuł sponsorowany

Materiał Sponsora / źródło: Marvin Meyer unsplash.com


Aplikacje mobilne służą w równym stopniu pracy, rozrywce, rozwojowi, realizacji potrzeb egzystencjalnych, nauce, podtrzymywaniu więzi i wielu, wielu innym celom. Są nam właściwie już niezbędne do działania w życiu codziennym i chyba każdemu ich użytkownikowi trudno sobie wyobrazić świat bez aplikacji mobilnych. Stały się niezbywalnym elementem naszego życia indywidualnego i zbiorowego.

Przy tak ogromnej liczbie aplikacji (w sklepie Google Play ich liczba już dawno przekroczyła próg magicznego miliona) i przy tak stałym ich wzroście, coraz bardziej palącym problemem jest projektowanie aplikacji mobilnych.

Warto pamiętać, że projektowanie aplikacji - webowych, czy mobilnych - jest jednocześnie problemem, zadaniem, procesem, w którym technologia miesza się z designem, design z psychologią, psychologia sąsiaduje z analityką, a ta ostatnia podaje dłoń kwestiom biznesowym.

Jednym słowem, projektowanie aplikacji mobilnych to splot różnych problemów, celów, specjalizacji, potrzeb, ograniczeń, możliwości, wartości, preferencji, oczekiwań i przyzwyczajeń. Kwestie rynkowe są równie istotne jak te związane z użytecznością. Zysk jest równie ważny jak stabilny rozwój aplikacji, jej bezpieczeństwo oraz wydajność.

Co w procesie projektowania aplikacji mobilnych jest kwestią, o której nie można zapomnieć? Jakich jest 5 najważniejszych rzeczy w projektowaniu aplikacji według The Story? Oto krótka, poglądowa checklista.


Projektowanie aplikacji mobilnych. User Experience

Projektowania aplikacji - webowych lub mobilnych - nie sposób dziś sobie wyobrazić bez uwzględnienia kwestii użyteczności, doświadczeń użytkownika, badań User Experience.

Projektowanie zorientowane na użytkownika (User-Centered Design) jest dziś absolutnym standardem, przynajmniej jeśli mamy na myśli aplikacje tworzone przez profesjonalne teamy, w których ważną rolę stanowią specjaliści UI Design, UX Design, badacze UX, UX Writerzy, product managerowie.

Zorientowanie na użytkownika oznacza przywiązywanie szczególnej wagi do jego potrzeb, odczuć, emocji, oczekiwań, doświadczeń, nawyków, sposobów przetwarzania informacji, rozwiązywania problemów. User Experience w projektowaniu aplikacji mobilnych pełni szczególną rolę, bowiem zwiększa prawdopodobieństwo rynkowego sukcesu aplikacji.

Klient, użytkownik aplikacji w swoich potrzebach i oczekiwaniach jest szczególnie istotny nie tylko dlatego, że ma ogromny wybór i może w każdej chwili odinstalować aplikację i zainstalować konkurencyjną.

Jest istotny, bowiem w toku rozwoju badań, testów związanych z użytecznością odkryto, że lojalność, satysfakcja z korzystania z danego urządzenia, aplikacji jest nie tylko zależna od oferowanych funkcjonalności, ale także od tego jak aplikacja mobilna działa, jak wygląda, jakie odczucia, emocje budzi.

Nawet najbardziej funkcjonalna aplikacja, jeśli nie będzie zaspokajała także potrzeb związanych z użytecznością, doświadczeniami użytkownika, nie jest w stanie dziś zdobyć rynku. Głównym narzędziem konkurowania jest bowiem nie innowacja, nie nowa funkcjonalność, której nie oferuje konkurencja, ale doświadczenia.

Dobrze zaprojektowana aplikacja mobilna musi dziś bić konkurencję o głowę szybszym działaniem, stabilnością, bardziej adekwatnym dopasowaniem interfejsu do urządzenia oraz wymogów danej platformy.


Projektowanie aplikacji mobilnych. Design

Kwestią bez której nie sposób dziś się obejść przy projektowaniu aplikacji mobilnych jest design. Jest on szczególnie istotny. Aplikacje mobilne są uruchamiane na urządzeniach o różnych parametrach technicznych. Różnią się wielkością ekranu, rozdzielczością ekranu, jasnością wyświetlania, nasyceniem i ilością barw. I kilkoma innymi kwestiami.

Wszystkie te elementy zsumowane, przekładają się na estetykę aplikacji oraz jakość jej użytkowania. Aplikacje mobilne są użytkowane za pomocą gestów, głównie kciukiem, w bardzo zmiennych kontekstach, co również wpływa na to, jak powinny być projektowane.

Stąd też najwięksi gracze mobilni wypracowali systemowe rozwiązania (Google Material Design, iOS Human Interface Guidelines), których przestrzeganie sprawia, że aplikacja mobilna nie tylko spełnia standardy danej platformy, ale także jest bardziej adekwatna względem oczekiwań użytkowników.

Warto także pamiętać, że istotą projektowania aplikacji mobilnych jest projektowanie adekwatne do rodzaju doświadczenia, jakie warunkuje dane urządzenie (np. telefon, tablet, smartwatch).


Projektowanie aplikacji mobilnych. Taktylność

Projektowanie aplikacji mobilnych to także świadomość zupełnie innych doświadczeń, jakie wiążą się taktylnością tych urządzeń. Istotą obsługi interfejsów urządzeń mobilnych dotyk. Taktylność w połączeniu z wielkością urządzenia, jego poręcznością wymusza zupełnie inne sposoby zachowania, korzystania, obsługiwania.

Tworzy zupełnie inne zestawy oczekiwań, wyobrażeń, obaw, nadziei. Wiąże się z innym definiowaniem dokładności, wielkości, proporcji, odległości. Tworzy inne rodzaje błędów, sposobów ich unikania i przeciwdziałania.

Projektowanie aplikacji mobilnych to także zupełnie nowy zestaw kanonów i standardów projektowych (np. elementy dotykowe zakłada się, że powinny mieć wielkość nie mniejszą niż 5x5mm). To zupełnie inny sposób myślenia o roli koloru, kontrastu, trybu wyświetlania (tryb panoramiczny vs portretowy).


Projektowanie aplikacji mobilnych. Funkcjonalności

Geolokalizatory, aparaty fotograficzne, żyroskopy to funkcjonalności, które zazwyczaj kojarzymy tylko z urządzeniami mobilnymi, w szczególności telefonami komórkowymi. Projektowanie aplikacji mobilnych musi uwzględniać typowe konteksty ich użytkowania, sposoby ich użytkowania, zadania, jakim służą oraz problemy, jakie rodzą.

Aplikacje mobilne, korzystające z tych funkcjonalności, muszą być projektowane w szczególny sposób. Celem jest uczynienie interakcji z nimi jak najbardziej wygodnymi, bezbłędnymi i fortunnymi.

Warto przy tym pamiętać, że doświadczenia mobilne są bardziej niejednorodne, na użytkownika oddziałuje w trakcie użytkowania aplikacji szeroka, różnorodna wiązka bodźców.


Uwaga użytkowników aplikacji mobilnych jest zazwyczaj rozproszona, tym bardziej, że korzystanie z urządzeń mobilnych ma charakter multitaskingu. Ponadto, do korzystania z urządzeń mobilnych konieczna jest pewna sprawność manualna, co dla niektórych grup użytkowników (dzieci, seniorów) może być istotnym wyzwaniem.


Projektowanie aplikacji mobilnych. Platformy


Aplikacje mobilne projektowanie muszą być z poszanowaniem wymogów platform, systemów operacyjnych, na których mają działać i być udostępniane. A to znacząco sprawę komplikuje, o ile oczywiście aplikacja ma być dostępna na wielu platformach.

Projektowanie aplikacji mobilnych musi uwzględniać zróżnicowane wymogi dotyczące na przykład wyglądu i sposobu działania sliderów, checkboxów, czy wyszukiwarek.

Wyróżnikiem platformy Android i jej systemu Material Design jest zagwarantowanie dużego realizmu interfejsów. Równie ważne jest także oferowanie użytkownikom aplikacji mobilnej kontroli fizycznej i poznawczej nad komponentami, które naśladują swoim wyglądem i zachowaniem obiekty znane ze świata rzeczywistego.

Z kolei wyróżnikiem Human Interface Guidelines platformy Apple jest przejrzystość (która powinna cechować tekst), szacunek (wyrażający się w minimalizacji gradientów, cieni) oraz głębia (polegająca na realistycznie oddanej hierarchii wizualnej).


Projektowanie aplikacji mobilnych. Testowanie

Stałym, oczywistym elementem projektowania aplikacji mobilnych jest także ich testowanie. Przy czym testom nie poddaje się już gotowych aplikacji, ale przeprowadza je na każdym etapie ich rozwoju i tworzenia.

Testy aplikacji mobilnych pozwalają wykryć błędy związane z użytecznością, pozwalają wyeliminować rozwiązania, które rodzą problemy, które utrudniają korzystanie z aplikacji. Testowanie pozwala poprawiać User Experience, optymalizować doświadczenia.

Pozwalają także rozstrzygać jeden z najbardziej podstawowych problemów, dylematów projektowych, odnoszący się do zbalansowania kwestii użyteczności (Usability) oraz atrakcyjności (Desirability) aplikacji mobilnych.

Projektując aplikacje mobilne trzeba pamiętać, że na pozytywne User Experience składają się aż cztery elementy składowe, mianowicie wspomniane użyteczność oraz atrakcyjność oraz wartość (Value) i dostosowanie (Adoptability).

Aplikacja mobilna, która pozwala osiągać cele, realizować zadania, która spełnia w satysfakcjonujący sposób jego potrzeby stanowi dla użytkownika wartość.

Staje się dla niego cenna i w niektórych wypadkach niezastąpiona. Nie stanie się jednak taką, jeśli w procesie projektowania, testowania nie uwzględnimy przepływów pracy.

To one odpowiadają za dostosowanie, które w pierwszym kontakcie musi być maksymalnie zachęcające i łatwe. Na pewno nie może być źródłem nieusuwalnej niepewności, głębokiego niezrozumienia, czy narastającej frustracji.

REKLAMA
Reklama