Katastrofa ekologiczna. Zakaz wejścia do Odry [AKTUALIZACJA]

Joanna Jaros, mk, IAR, PAP | Utworzono: 2022-08-11 15:40 | Zmodyfikowano: 2022-08-11 16:29
A|A|A

fot. archiwum RW (zdjęcie ilustracyjne)

12 sierpnia, aktualizacja

godz. 19:00

Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwie dolnośląskim, zachodniopomorskim i lubuskim; wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik wyjaśnił, że polega on na zakazie kąpieli, zakazie wędkowania, zakazie uprawiania sportów wodnych, zakazie pojenia zwierząt.

godz. 18:30

- Podjąłem decyzję o natychmiastowej dymisji szefa Wód Polskich Przemysława Dacy i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że "sprawę zatrucia Odry traktuje z najwyższym priorytetem".

godz. 17:44

- Z pięćdziesięciu przebadanych próbek wody z Odry nie stwierdzono matali ciężkich - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Dodał, że Komendant Główny PSP wysłał 150 strażaków do usuwania skutków zatrucia rzeki w województwach lubuskim i zachodniopomorskim.

godz. 16:40

godz. 16:20

O sprawie rozmawialiśmy dzisiaj w Popołudniu zDolnego Śląska:

godz. 16:00

Wciąż nie wiadomo, co zatruło ryby w Odrze. Niemiecka stacja radiowa rano podała informację, że w wodzie wykryto rtęć. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał informację, że po polskiej stronie nie wykryto tej substancji. Wciąż czekamy na oficjalne informacje ze strony zachodniego sąsiada. A co do sytuacji we Wrocławiu, to obecnie jest unormowana, wyjaśnia Jarosława Garbacz z Wód Polskich:


W Odrze obowiązuje zakaz połowu ryb, kąpieli i wpuszczania do wody zwierząt.

godz. 15:30

W internecie trwają poszukiwania osób odpowiedzialnych za zanieczyszczenie Odry. Mieszkańcy Oławy, skąd spłynęły pierwsze informacje o śniętych rybach, oskarżają o zanieczyszczenie miejscowy zakład produkujący wyroby papiernicze Jack-Pol. Firma wydała dzisiaj oświadczenie w tej sprawie.

-Zarząd spółki pod nazwą Producent Wyrobów Papierniczych JACK-POL Sp. z o.o. (dalej Spółka Jack–Pol) niniejszym oświadcza, że zakład Spółki Jack–Pol nie ma nic wspólnego ani też w żaden sposób nie przyczynił się do katastrofy ekologicznej na Odrze. W związku z powyższym, w imieniu Zarządu i Pracowników Spółki Jack–Pol, zwracamy się z apelem, aby zaprzestać wysuwania pod adresem Spółki Jack–Pol nieprawdziwych informacji oraz formułowania oskarżeń w związku z zaistniałą sytuacją śniętych ryb w rzece Odrze. Zauważamy, że pierwsze informacje o śniętych rybach w Odrze dotyczą jazu w miejscowości Lipki - na granicy województw dolnośląskiego i opolskiego. Co więcej, istnieją również dane wskazujące na wystąpienie skażenia znacznie powyżej tego miejsca, w okolicach Gliwic. Zatem lokalizacja skażenia występuje znacznie powyżej posadowienia zakładu Spółki Jack–Pol, a prąd Odry powoduje przemieszczanie się zarówno skażenia, jak i śniętych ryb w dół rzeki Odry, w tym w rejon Oławy. Spółka Jack- Pol w procesie produkcji przestrzega zasad ekologii, co więcej przetwarza sortowaną makulaturę na wyroby higieniczne. Wszystkie materiały i surowce Spółki Jack–Pol przeznaczone do produkcji posiadają certyfikaty ekologiczne. W procesie produkcji nie są stosowane środki do wybielania surowca ani rtęć i jej pochodne, ani mezytylen ani inne trucizny . Wbrew informacjom, pojawiającym się w różnych mediach, Spółka Jack–Pol nie jest firmą produkującą celulozę. Apelujemy do wszystkich o zaprzestanie formułowania nieprawdziwych wypowiedzi, skutkujących wprowadzaniem w błąd opinii publicznej, co do związku Spółki Jack–Pol z katastrofą ekologiczną w rzece Odra . W przeciwnym razie Spółka Jack–Pol podejmie kroki ochrony prawnej celem pociągnięcia do odpowiedzialności osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie i powielanie kłamstw godzących w dobro i reputację Spółki Jack–Pol- informuje Jacek Woźniak, Prezes Zarządu Jack - Pol.

godz. 15:01

WIOŚ we Wrocławiu złożył zawiadomienie ws. masowego śnięcia ryb do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Ta zaś przekazała sprawę do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Zawiadomienie zostało zarejestrowane w I Wydziale Śledczym wrocławskiej Prokuratury Okręgowej. W piątek prok. Bartosz Kupniewski powiedział PAP, że zostało już wydane postanowienie o wszczęciu śledztwa. Postępowanie prowadzone jest w kierunku artykułu 182 par. 1 Kk, czyli zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach. "Sprawa został powierzona do realizacji Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu" – powiedział prokurator.

Wrocławscy śledczy przejęli też postępowanie prowadzone w sprawie masowego śnięcia ryb w Odrze przez Prokuraturę Rejonową w Oławie. Tam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyły władze Oławy.

godz. 13:15 

Wyniki próbek badań wody z Odry na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego nie potwierdziły obecności rtęci. Poinformował o tym Polskie Radio rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Maciej Karczyński. Dodał, że za pośrednictwem ministerstwa zwrócił się do strony niemieckiej o informacje na temat badań próbek wody z Odry. W przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia o wykryciu rtęci w rzece.

Do wczoraj z Odry wyłowiono ponad 11 ton śniętych ryb - informował prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Mówił też, że sytuacja jest poważna i skażenie jest gigantyczne, a fala zanieczyszczenia biegnie przez setki kilometrów, od Oławy i Wrocławia do Szczecina. Ministerstwo Infrastruktury przekazało, że pierwsze sygnały o zjawisku masowego śnięcia ryb w Odrze pojawiły się w dniach 26-28 lipca.

godz. 8:00

Badania niemieckiego państwowego laboratorium wykazały wysoką obecność rtęci w wodzie pochodzącej z Odry — podała wczoraj wieczorem lokalna telewizja rbb24. W rzece doszło do ogromnego zanieczyszczenia, którego skutkiem jest masowa śmierć ryb i innych zwierząt. Wyniki testów wskazały na tak wysokie stężenie rtęci, że badanie musiało być powtórzone — podaje brandenburska stacja. Jednocześnie telewizja zaznacza, że nie jest jeszcze pewne, że to właśnie rtęć przyczyniła się do zgonów ryb, które od wielu dni można obserwować w Odrze. Polskie instytucje nie potwierdziły dotąd niemieckich wyników badań.

Szef Wód Polskich Przemysław Daca przyznaje, że na Odrze doszło do bardzo poważnej katastrofy ekologicznej. Wskutek zanieczyszczenia rzeki na dolnym śląsku i w województwie lubuskim tysiące ryb zostało zatrutych.

Z pierwszych wyliczeń dotyczących szkód środowiskowych wynika, że wyniosą one nawet kilkanaście milionów złotych:

- Po dwóch tygodniach nawet nie wiadomo co było przyczyną zatrucia -  mówi Robert Suligowski z partii Zieloni:

Wody polskie apelują do mieszkańców, żeby nie zbliżali się do rzeki. Zarząd województwa wydał zakaz łowienia ryb na całym dolnośląskim odcinku Odry.

O tej sprawie mówiliśmy także w audycji Popołudnie zDolnego Śląska.

Posłuchaj:

I:

II:

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, który dzisiaj skierowany został do Urzędu Marszałkowskiego, podjął w trybie pilnym uchwałę o całkowitym zakazie połowu ryb na całym dolnośląskim odcinku rzeki Odry do 30 września br.

Działanie to ma przede wszystkim chronić ludzi przed możliwym niebezpieczeństwem spowodowanym spożyciem ryb wyłowionych z rzeki, ale również ochroną gatunków ryb, które żyją w Odrze.

W kompetencjach Samorządu Województwa pozostaje możliwość wydania zakazu połowu ryb na wniosek krajowego zarządcy drogi rzecznej oraz właściwych służb sanitarnych. Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie oraz Wojewódzki Lekarz Weterynarii taki wniosek zgłosili do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W trybie pilnym wydana została uchwała Zarządu Województwa zakazująca połowu ryb na całym biegu rzeki Odry na terenie Województwa Dolnośląskiego.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego również apeluje do mieszkańców regionu o niewchodzenie do rzeki, niekąpanie się w niej oraz niedopuszczanie do wchodzenia do wody przez zwierzęta.

Odra jest sercem i symbolem Dolnego Śląska, przebiega przez cały nasz region. To wielkie bogactwo przyrodnicze, ale również wielki potencjał turystyczny i rekreacyjny. Obecna sytuacja, która ma miejsce w rzece, jest katastrofą ekologiczną. Skażenie wody doprowadziło do zaburzenia równowagi ekosystemu rzecznego i masowego śnięcia ryb. Zanieczyszczenie chemiczne rzeki Odry, nieznanego obecnie pochodzenia, jest wyjaśniane przez odpowiednie służby państwowe: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie oraz podlegające Wojewodzie Dolnośląskiemu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Powiadomiona przez administrację państwową została prokuratura, która prowadzi czynności śledcze, w celu ustalenia źródła skażenia.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego pozostaje w gotowości, aby wesprzeć administrację państwową w działaniach mających na celu zwalczenie skażenia Odry oraz jej dorzecza. Mając doświadczenie z ratowania rzeki Baryczy po silnym skażeniu chemicznym, jesteśmy gotowi do pomocy zarówno merytorycznej, jak i technicznej. To wiedza ichtiologów i specjalistów w zakresie ochrony środowiska zaangażowanych w ochronę ekosystemu Stawów Milickich oraz możliwości techniczne, tj. sprzęt pomiarowy do monitorowania jakości wody oraz wysokowydajne pompy natleniające wodę, które skutecznie wykorzystywane były w czasie skażenia rzeki Baryczy w 2020 roku.

 

Element Serwisów Informacyjnych PAP
REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~wrocławianka
2022-08-31 08:13:53
z adresu IP: (78.8.xxx.xxx)
Ocena: 0
Polecam odwiedzenie Parku Wschodniego, którego ciekami płyną ścieki fekalne wypływające do zarośniętego gęsto tatarakiem cieku - parkowej rzeczki za Zlewnią Ścieków - "Ciążyn"usytuowana przy ul. Krakowskiej 148. Ścieki te płyną skażając wody gruntowe w kierunku zachodnim i skręcają w kierunku północnym wzdłuż zachodniej krawędzi parku płynąc ok 1 km mocno zarośniętym zabagnionym korytem wprost do Oławki. Ich ujście do Oławki jest zakamuflowane licznymi zaroślami. Część fekalnych ścieków płynie także wzdłuż krawędzi wschodniej tego parku. Park Wschodni we Wrocławiu stał się obszarem wsiąkania i przepływu ścieków, co ma katastrofalny wpływ na sąsiadujący z nim odcinek wrocławski rzeki Oławki.
~Preserewitch
2022-08-13 08:37:09
z adresu IP: (2a02:a318:c039:cf80:21c7:x:x:x)
Ocena: 3
Jedyne możliwe źródło trucizny to ruskie onuce. Przy okazji zwalanie winy na Niemców tylko po to żeby podsycać spory..to technika KGB w najczystszej postaci
~Qwerty
2022-08-13 08:22:42
z adresu IP: (188.122.xxx.xxx)
Ocena: -3
To Niemcy celowo zatruli odre zeby dobic Polakow za to,ze Morawiecki sprzeciwia sie Leyen zrodeł trucizny szukac u nich u siebie pewnie tak samo jak z koronaswiruskiem to ich sprawka i ruskiej k..wy tylko po to by dokonczyc NordStream2
~SUDECIAK
2022-08-13 00:14:27
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: 9
Tropy tej sytuacji zapewne prędzej czy później zaprowadzą do rosyjskich lub białoruskich służb specjalnych bo to działanie w ich stylu:dywersja i sabotaż w państwach należących do NATO poprzez animację sytuacji kryzysowych.
~Andrzej 64
2022-08-12 19:47:20
z adresu IP: (2a00:f41:7018:574b:0:x:x:x)
Ocena: 6
J. k.... z Francji którzy pluja na naszą ojczyznę teraz potrzebują pomocy? niech sie p.... ale my jak zawsze robimy pomoc błąd panowie strażacy i rządzący, tak samo z tymi oszusta mi Niemcami teraz chcą gazu niech s..... j..... k..
~Możecie
2022-08-12 19:22:43
z adresu IP: (194.181.xxx.xxx)
Ocena: 1
już legalnie śmiecić już kanał miejski, Odrę w okolicy wyspy słodowej zaśmiecać petami i sikać do wody w tym rzucić kapslami oraz butelkami. Wszystko już legalnie bo Odry już niema jest tylko kanał ściekowy o długości 600km o nazwie Odra. No co śmieciarze do dzieła, od razu załatwcie tez Ślęże, Oławę, Widawę, Bystrzyce polecam wrzucanie opon samochodowych i wylewania oleju przepracowanego. A kto na wałach zostawia śmieci, co było ciężko ten pet czy butelkę wyrzuć ? a kubełek jest potrzebny a od czego jest worek i wyrzuć w odpowiedni kontener ale pijany student no co będzie się męczył. Gnoje Odra to Wrocław a Wrocław to Odra zabijając Odrę niszczycie Wrocław i inne miasta które dzięki tej rzece postały. Wstyd dla nas wszystkich mieszkańców. Co myśmy zrobili
~Andrzej 64
2022-08-12 19:21:19
z adresu IP: (2a00:f41:7018:574b:0:x:x:x)
Ocena: 5
Ewidetna robota tej j..... Uni i ruskiego KGB razem z tą j.... PO która niema granic w dojściu do władzy j..... Unię Moskwę i PO
~J-23
2022-08-12 18:46:05
z adresu IP: (31.0.xxx.xxx)
Ocena: -1
Niemcy, zatruly swoj odcinek Odry rtecia i na nas gadaja, by dostac odszkodowanie Niech nam zaplaca, za zatrucie Baltyku Ich toksycznymi wrakami statkow Ktore sa na dnie baltyku i korozje, ich zjadaja... Nie ufac Niemcom, bo to kretacze
~Hans Kloss
2022-08-12 17:14:16
z adresu IP: (2a02:a318:c039:cf80:21c7:x:x:x)
Ocena: 8
Niemieckim mistrzom nie dorównamy! Najlepsze niemieckie koncerny jak BASF czy Bayer swoje korzenie wszak mają w IG Farben który w komorach gazowych wytruł miliony Polaków i Żydów. Dzięki temu niemieccy "bohaterowie" mogli pozyskiwać z ciał nieboszczyków nie tylko złote zęby ale odzież i włosy (wiadomo nieboszczykom złoto nie jest potrzebne!) . No ale współczesne pokolenie odcina się od takich okropnych rzeczy..no i od płacenia za własnych dziadziów i tatusiów..
~asd
2022-08-12 16:21:47
z adresu IP: (185.16.xxx.xxx)
Ocena: 0
a na stronie TVP info mozna przeczytac,ze odra czysta a ryby umarly bo jest za duzo tlenu - poza tym reszta to fake newsy
~Było powiedziane
2022-08-12 15:38:58
z adresu IP: (46.76.xxx.xxx)
Ocena: 2
Niebiańska Jerozolima . Czeka nas śmierć
~gggg
2022-08-12 15:03:06
z adresu IP: (37.30.xxx.xxx)
Ocena: 1
To wszystko jest zamiatane pod dywan. Kto wydał pozwolenie? by zakłady znajdujące się przy odrze spuszczały nieczystości prosto do rzeki. Na Youtube jest pełno filmów gdy ścieki z rur są spuszczane prosto do rzeki, ktoś z urzędników kłamie jak z nut.
~Odra najmilsza ma rzeka
2022-08-12 13:29:16
z adresu IP: (37.248.xxx.xxx)
Ocena: 6
Przez Zalesie Sępolno... a my to zniszczylismy
~d112
2022-08-12 12:25:21
z adresu IP: (37.248.xxx.xxx)
Ocena: 6
Powódź tysiąclecia Odra 1997 Skażenie tysiąclecia Odra 2022 Nic się nie nauczyliśmy
~kryptogej żoliborski
2022-08-12 11:55:39
z adresu IP: (91.109.xxx.xxx)
Ocena: -7
Dyrektorem Wód Polskich jest teść Jacka Sasina. Co jeszcze można zsasinić? Oni zniszą ten kraj, zrujnowali już gospodarkę, ekonomię, system opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo energetyczne, a teraz wzieli się za rzeki... Sasin to przeciwieństwo króla Midasa, wszystko czego się dotknie zamienia się w g... A co było z puszczą białwieską? J...ć pis!
~Takie są fakty!....
2022-08-12 11:06:57
z adresu IP: (37.30.xxx.xxx)
Ocena: 8
Zapraszam pod Karkonosze. Tony ryb wymordowanych w górskich rzekach, obecnie rzeki są wymarłe a to dlatego że urzędnicy poszczególnych miast Karpacza, Szklarskiej Poręby, Świeradowa, Podgórzyn itd. (długo by tak wymieniać) wybudowali rury omijającą oczyszczalnie ścieków i wszystkie nieczystości i ścieki są spuszczane prosto do rzeki. Robią tak bo oczyszczalnie się nie wyrabiają. Mam wrażenie że w tych urzędach działa gigantyczna korupcja nie wielką skalę, bo urzędnicy pomimo że wiedza o wielkim problemem to na siłę dalej sprzedawaj ą kolejne działki pod wielkie apartamentowce i hotele gdzie nowe rury są podłączane do niewydolnej kanalizacji, robiąc tym samym jeszcze większe problemy z ochrony przyrody. Mam pytanie, droga redakcjo oraz ludzie co im zrobicie? zapewne NIC! Obecnie w Polsce urzędnicy są bezkarni, oszukują i są skorumpowani, bo jak to nazwać co opisałem, miesiące mijają i z uśmiechem na twarzy spuszczają ścieki prosto do rzeki....
~xx2
2022-08-12 09:20:18
z adresu IP: (176.111.xxx.xxx)
Ocena: 5
kolejny pokaz nieudolności. nawet przebadać nie potrafią. Znowu Niemcy nas zawstydza.
~Preserewitch
2022-08-12 08:26:12
z adresu IP: (2a02:a318:c039:cf80:295f:x:x:x)
Ocena: 17
Podobno tusk się kąpał i zupełnie niechcący skaził wodę. PiSowcy nie spodziewali się, że to tak toksyczny gość.
~w necie jest
2022-08-12 03:21:58
z adresu IP: (77.222.xxx.xxx)
Ocena: 5
odpowiedz , tutaj ukrywana prawda ,znajdż
~Enter
2022-08-11 23:08:07
z adresu IP: (2a00:f41:701b:4352:8d89:x:x:x)
Ocena: 5
Niesamowite dykta zareagowała po drugim tygodniu - pewnie Niemcy przysłali notę z cyklu "co wy odp...lacie" bo już do nich doszło.
~fachowiec
2022-08-11 21:12:32
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -5
"Służby szukają winnych", wolne żarty. Najchętniej to by sprawę zamietli pod dywan, ale niestety skażenie było zbyt duże i ludzie za często zgłaszali. Od 3 tygodni ktoś regularnie wylewał zanieczyszczenia do Odry, namierzyć pewnie by się dało w dzień. Ale to nie Czajka, nie ma jak zbić politycznego kapitału :/ pisowskie państwo z szlamu.
~hela
2022-08-11 19:54:40
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 8
Woda, którą uzdatniamy pobierana jest z Oławy i Nysy Kłodzkiej, a nie z Odry. Zanim trafi do kranów przechodzi 10 różnych procesów oczyszczania, a nasze laboratorium w ciągu roku pobiera 10 tys. próbek i wykonuje 100 tys. analiz wody – informuje MPWiK Wrocław.
~dalto
2022-08-11 18:55:31
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: -4
Dlaczego samorządy nie chcą budować zbiorników wody przy rzekach?
~Barbi
2022-08-11 18:32:49
z adresu IP: (93.105.xxx.xxx)
Ocena: -14
A czym przepraszam się teraz zajmuje pisowska instytucja Wody Polskie?
~Agap
2022-08-11 16:19:23
z adresu IP: (2a01:112f:4404:f600:487e:x:x:x)
Ocena: 2
A ktoś to sprawdza? Rano widzialam już trzech wędkarzy patrząc na Odrę znad Polany Karłowickiej.
~Koledzy wędkarze
2022-08-11 15:53:36
z adresu IP: (159.205.xxx.xxx)
Ocena: -6
I kogo teraz będziemy torturować i mordować? O tempora, o mores....
Reklama