Nie ma nóg, ale "nabiegać" się musi

Elżbieta Osowicz | Utworzono: 2013-07-29 11:14 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A
REAKCJA 24

fot. archiwum prw.pl

Wrocławianin próbuje załatwić kartę uprawniającą do bezpłatnego parkowania jest odsyłany do kolejnych instytucji. Problem w tym, że nie ma nóg.

Jerzy Gałązkowski powiadomił Radio Wrocław, że od kilku lat porusza się na wózku, ma przyznaną pierwszą grupę inwalidzką a jego "stan zdrowia się nie zmienia".

Jak mówi, wszystkie dokumenty są aktualne, więc stawianie go przed kolejną komisją nie ma sensu:

W urzędzie miejskim dowiedział się, że... to nie wystarczy:

Urzędnicy odpowiadają, że trzymają się przepisów o ruchu drogowym. Karta parkingowa nie jest wydawana na podstawie orzeczeń ZUS, MSWiA, MON, KRUS.

Poniżej odpowiedź magistratu:

Z wnioskiem o wydanie karty parkingowej może wystąpić osoba niepełnosprawna posiadająca wydane przez zespół do spraw orzekania     o niepełnosprawności  ważne orzeczenie ze wskazaniem potwierdzającym spełnienie przesłanek określonych w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Wymagane wnioski i dokumenty: wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

kserokopia (oryginał do wglądu) wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia: o niepełnosprawności,o stopniu niepełnosprawności , wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem,o którym mowa w art. 6b ust.3 pkt 9 ustawy z dnia 27 .08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. dotyczącym spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym- pkt 9
orzeczenia.

dowód zapłaty opłaty za wydanie karty( opłata za wydanie karty wynosi 25,00 zł.)

aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4.5 cm

imienne upoważnienie da załatwienia formalności oraz odbioru karty parkingowej-w przypadku występowania w imieniu mocodawcy

Aby uzyskać orzeczenie należy złożyć wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej-Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 6.

Karta parkingową nie jest wydawana na podstawie orzeczeń ZUS, MSWiA, MON, KRUS.

Kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (zameldowanie stałe lub czasowe).

Dokumenty składa się w Zespole ds. Decyzji Administracyjnych w Wydziale Transportu Urzędu Miejskiego , ul. G.Zapolskiej 4, I piętro, pokój 105.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Blixe
2013-07-31 10:49:05
z adresu IP: (83.14.xxx.xxx)
Ocena: -1
Przecież brak kończyn nie świadczy jeszcze o niepełnosprawności...przecież to jasne jak słońce.
Reklama