Terminy, godziny głosowania, kalendarium wyborcze

źródło: PKW | Utworzono: 2014-10-07 21:25 | Zmodyfikowano: 2014-10-07 21:25
A|A|A

Fot. Casioshop Đồng hồ Casio chính hãng/Wikipedia

Godziny głosowania
Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu 16 listopada 2014 r. Głosowanie w tych wyborach odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

KALENDARIUM WYBORCZE
wybory samorządowe 2014

• do 7 września – należało podać do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w danym okręgu

• 8 września – minął termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

• do 17 września – można było zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

• do 22 września – komisarze wyborczy musieli powołać terytorialne komisje wyborcze

• do 7 października – do godz. 24 można zgłaszać kandydatów na radnych do rad gmin, powiatów, sejmików województw

• do 12 października – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

• 17 października – do godz. 24 mija termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

• 17 października – do godz. 24 zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

• do 22 października – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

• do 24 października – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama