Po skandalu w szkole w Szczodrem jest nagroda

Elżbieta Osowicz | Utworzono: 2015-11-03 14:32 | Zmodyfikowano: 2015-11-03 14:46
A|A|A

Dyrektorka szkoły w Szczodrem, gdzie na wiosnę tego roku doszło do dręczenia dzieci przez jedną z nauczycielek, nagrodzona przez wójta gminy Długołęka. Finansowe wyróżnienie zostało wręczone z okazji dnia Edukacji Narodowej. Urzędnicy tłumaczą, że postępowanie wyjaśniające nadal trwa i dla nich dyrektorka jest niewinna.

O skandalu w szkole podstawowej w Szczodrem mówiliśmy w marcu - jedna z nauczycielek miała kneblować dzieciom usta, przywiązywać je do krzeseł i grozić śmiercią. Kobieta już nie pracuje w szkole, ale prokuratorskie postępowanie nadal trwa. Sprawę nadzoru dyrektorskiego bada Kuratorium Oświaty.

Władze gminy przyznając ponad 1400 zł nagrody tłumaczą, że to uznanie za dobre gospodarowanie finansami szkoły i wakacyjne remonty. Sprawa nadzoru nad tym co działo się w podległej jej placówce nie należy do kompetencji gminy - czytamy w przysłanym do naszej redakcji oświadczeniu.

Uzasadnienie do nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przyznanej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szczodrem wraz z oświadczeniem dyrekcji szkoły:

Nagrody Wójta Gminy Długołęka z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są w oparciu o uchwałę Rady Gminy Długołęka: Nr XXVII/309/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. _w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka. Zgodnie z § 5 w/w uchwały „ _§ 5. __Nagrody mogą być przyznane dyrektorom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej jakości, przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań kierowanej przez siebie szkoły, poprzez:

1) bardzo dobrą współpracę z organami Gminy na wszystkich płaszczyznach działania,

2) aktywny udział szkoły i jej reprezentowanie w działaniach promujących Gminę,

3) zdobywanie środków finansowych na rzecz szkoły przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania (sponsoring),

4) aktywizację środowiska, rad pedagogicznych oraz innych organów szkoły służącą zabezpieczaniu potrzeb szkoły,

5) prawidłowe i oszczędne gospodarowanie finansami szkoły,

6) stymulowanie nauczycieli w kierunku stosowania nowoczesnych metod nauczania, 

7) tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku poprzez
organizowanie imprez pozaszkolnych,

8) dbanie o poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy zatrudnionych pracowników,

9) dobrą współpracę z gronem pedagogicznym – stwarzanie sprzyjającej atmosfery pracy,

10) pomoc metodyczną, szczególnie młodym nauczycielom, 

11) inicjowanie i podejmowanie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym i w Gminie,

12) inspirowanie działań promujących Gminę w regionie.

Pani Dyrektor Agnieszka Cichorek otrzymała nagrodę za:

- bardzo dobrą współpracę z organami Gminy na wszystkich płaszczyznach działania, prawidłowe i oszczędne gospodarowanie finansami szkoły tutaj należy podkreślić rzetelne i prawidłowe przeprowadzenie remontów w szkole w okresie wakacyjnym a przede wszystkim za przyznanie przez Komisje Edukacji Narodowej medalu za dotychczasowe działania na rzecz oświaty.

Jednocześnie informuję, iż Wójt Gminy nie ocenia nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły przyznając nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, gdyż ocena powyższego leży w kompetencji Kuratorium Oświaty. Wójt Gminy nie jest również w posiadaniu informacji o przebiegu i ewentualnych wynikach postępowania, gdyż nie jest stroną w sprawie.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Mieszkaniec
2015-11-04 08:05:24
z adresu IP: (195.212.xxx.xxx)
Ocena: 2
Pani Sekretarz mowi: (Dyrektor) otrzymala nagrode za: bardzo dobrą współpracę z organami Gminy na wszystkich płaszczyznach działania, prawidłowe i oszczędne gospodarowanie finansami szkoły tutaj należy podkreślić rzetelne i prawidłowe przeprowadzenie remontów w szkole w okresie wakacyjnym a przede wszystkim za przyznanie przez Komisje Edukacji Narodowej medalu za dotychczasowe działania na rzecz oświaty" Za Wikipedia :) Komisja Edukacji Narodowej- centralny organ władzy oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, za zgodą ambasadora rosyjskiego Ottona Magnusa von Stackelberga
~gość
2015-11-03 19:58:02
z adresu IP: (176.120.xxx.xxx)
Ocena: 4
Typowe zachowania komunistyczne. Kolesiostwo przede wszystkim. Choćby nie wiem co złego się wydarzyło to my nie zginiemy a nagrodami się podzielimy. Radni dokładają Pani Wójt do kampanii wyborczej a potem przyznają sobie bez żadnego sprzeciwu podwyżki o 44 % na 1300 zł. Pieniądze przesuwają z oświaty i stypendiów dla uczniów. Brawo !!!
~Mieszkaniec
2015-11-03 17:10:54
z adresu IP: (94.254.xxx.xxx)
Ocena: 4
Nie wiem czego jest to przejaw- głupoty czy ignorancji wójta...?
Reklama