I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA ZACHOWANIA POLITYCZNE W XXI WIEKU

Radio Wrocław | Utworzono: 2016-03-01 19:57 | Zmodyfikowano: 2016-03-01 19:57
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA ZACHOWANIA POLITYCZNE W XXI WIEKU - mat. prasowe
mat. prasowe

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w I ogólnopolskiej konferencji naukowej Zachowania polityczne w XXI wieku – Kryzysy społeczno polityczne jako determinanty zachowań wyborczych. Wydarzenie odbędzie się 4 marca 2016 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej 3. 

Przewodnim tematem corocznego cyklu konferencji będą zachowania polityczne postrzegane jako wszelkie formy uczestniczenia w sprawowaniu władzy lub w walce o władzę, obejmujące zarówno udział w organizacjach formalnych oraz ruchach masowych. Zachowania polityczne to także publiczne manifestowanie swoich poglądów w celu oddziaływania na opinię publiczną lub na kierownicze grupy polityczne. Wśród wyróżnionych obszarów naukowych wchodzących w zakres zainteresowań naukowych konferencji można wyróżnić między innymi:

• postawy polityczne jako trwały stosunek jednostki lub grupy do polityki, systemu politycznego, partii politycznych, elit, przywódców;
• czynniki wpływające na kształtowanie zachowań i postaw politycznych;
• zachowania w okresie kampanii wyborczych w XXI w.;
• zachowania wyborcze elektoratu.

Tegoroczna edycja konferencji skoncentruje się na wpływie kryzysów społeczno – politycznych, traktowanych jako determinanty zachowań wyborczych od 2001 r.

Kwestiami poruszanymi w ramach niniejszego wydarzenia będzie wpływ na zachowania wyborcze w obrębie poszczególnych reżimów politycznych m.in. rewolucji (Arabska Wiosna), terroryzmu, kryzysu ekonomicznego, afer politycznych, migracji oraz ewentualnych zagrożeń demokracji. Tematyka konferencji pozostaje otwarta w zakresie zachowań politycznych we wszystkich systemach politycznych.

Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie wyników własnych badań przez badaczy z całej Polski. Ponadto konferencja ukierunkowana jest na wymianę poglądów, doświadczeń oraz dyskusje w zakresie badań dotyczących obszarów związanych z zachowaniami politycznymi, a także tematyki przedstawianych referatów. Formuła konferencji sprowadzać się będzie do 15 -minutowych wystąpień uczestników. Końcowym etapem każdego panelu będzie dyskusja nad zawartością merytoryczną, metodologiczną i formalną.

Do komitetu naukowego konferencji należą: dr Marzena Cichosz, dr hab. Dariusz Skrzypiński, prof. Andrzej Antoszewski oraz dr hab. Agnieszka Turska-Kawa.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) przyjmowane będą do 31 stycznia 2016 r. Ogłoszenie zakwalifikowanych referatów nastąpi 2 lutego 2016 r. Opłatę konferencyjną należy wpłacić do dnia 9 lutego 2016r. Program konferencji zostanie rozesłany do uczestników do 15 lutego 2016 r.

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej. Termin nadsyłania artykułów upływa 13.03.2016 r. Wymogi redakcyjne zostaną przesłane po zakwalifikowaniu referatu. Koszt konferencji wynosi 150zł. W ramach opłaty konferencyjnej zapewnia się: przerwy kawowe, obiad, wydanie monografii oraz materiały promocyjne.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: [email protected]

Zgłoszenia proszę kierować poprzez wypełnienie poniższego formularza: TUTAJ

 

Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.