Burmistrzowi Oławy odpowiadał na pytania słuchaczy (FORMULARZ)

Marek Obszarny | Utworzono: 2016-06-30 13:00 | Zmodyfikowano: 2016-06-30 13:00
A|A|A
REAKCJA 24

fot. um.olawa.pl

Pyt: 1. Czy przewidywana jest budowa parku dla Osiedla Sobieskiego? Mam wrażenie że miasto rozrasta się coraz bardziej w tej część nie oferując mieszkańcom dogodnych terenów do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu. Dobrą lokalizacją byłaby przestrzeń miedzy ul Ignacego Paderewskiego a linią kolejową. 2. Czy miasto przewiduje odnowienie drzewostanu na swoimi terenie, oraz nasady drzew na Osiedlu Sobieskiego jak i w innych częściach miasta. 3. Jaka jest strategia miasta dotycząca tworzenia terenów zielonych wokół osiedli? Z góry dziękuję za odpowiedzi i gorąco pozdrawiam. Tomasz


Odp: W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ujęty jest teren rekreacyjny należący do Agencji Nieruchomości Rolnych. Podobne przeznaczenie terenu przewidziane jest w Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Oława.
2. Jeśli zauważyłem w mieście jakieś niebezpieczne miejsce, np. odpadające elementy elewacji budynku przy chodniku, wystające pręty, itp. Gdzie zgłaszamy powyższe przypadki, tak żeby zostały jak najszybciej skontrolowane i usunięte? Często mieszkańcy nie zgłaszają takich przypadków bo nie mają przekonania, że ktokolwiek ich wysłucha i nie wiedzą gdzie to szybko zgłosić.
Zgłaszanie zagrożeń- w godzinach pracy Urzędu Miejskiego od 7:30 do 15:30 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz w Straży Miejskiej od 7:00 do 23:00, a w soboty od 7:00 do 15:00. Informacje o niebezpiecznych zdarzeniach są traktowane przez Urząd bardzo poważnie, reagujemy na każde z nich.


Pyt: Czy moglibyście umieścić przed wejściami do parku i często uczęszczanych miejscach zalesionych tablice ostrzegające przed kleszczami? Zwłaszcza przed sezonem (kwiecień-czerwiec największa ilość). Komplikacje pokleszczowe to poważna sprawa, a mówi się tylko o komarach.

Odp:Tablice ostrzegające przed kleszczami- temat kleszczy zostanie skonsultowany z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Oławie, jeśli będzie taka potrzeba, to tablice zostaną ustawione

Pyt: Czy planowane jest wyremontowanie asfaltu na boisku przy dawnym Amfiteatrze w parku? Taki plac przydałby się dla aut modelarskich RC, dla dzieci jeżdżących na rolkach, deskorolkach. W mieście jest mało bardzo równych nawierzchni do takich sportów i hobby.


Odp: Asfalt na boisku przy dawnym amfiteatrze- w tym rejonie planowana jest strefa organizacji imprez masowych, z uwagi na to nie przewidujemy remontu nawierzchni boiska. Burmistrz wyraża chęć spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi terenem w celu wytypowania alternatywnych miejsc do jazdy na rolkach, deskorolkach oraz autami modelarskimi

Pyt: Co Miasto ma do zaoferowania potencjalnym inwestorom/przedsiębiorcom ? Co wyróżnia Oławę na tle innych miast regionu (jakie są jej przewagi konkurencyjne) ? 2. Jak oceniłby Pan jakość infrastruktury drogowej w Oławie ? Czy widzi Pan w tym zakresie jakieś potrzeby zmian, nowych inwestycji ? 3. Czy mógłby Pan wymienić kilka planowanych, większych inwestycji w Oławie ? Z poważaniem, Jan S.


Odp: Inwestycje i oferta dla inwestorów- podstawowym atutem jest lokalizacja przy autostradzie A 4. Miasto Oława współpracuje z Gminą Oława np. w miejscowości Godzikowice pod Oławą powstał nowy zakład pracy. Pracownicy Urzędu Miejskiego z Wydziału Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości organizują szkolenia, dyżury pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. W Oławie jest niskie bezrobocie poniżej 8%, sprzyjający klimat dla przedsiębiorców dzięki wykwalifikowanej kadrze i przychylności władz miasta.
Jakość infrastruktury drogowej- problem ruchu tranzytowego, który odbywa się przez centrum miasta z powodu braku obwodnicy. Remontowany jest wiadukt zgodnie z harmonogramem GDDKiA- planowane zakończenie- koniec listopada b.r. Wymieniana jest nawierzchnia ul. Nowy Otok, planowane są remonty ulic w rejonie Nowego Otoku, ul. Kochanowskiego, Lutosławskiego, Wieniawskiego oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. B. Chrobrego do Oleśnickiej. W innowacyjnej formule- Partnerstwa Publiczno Prywatnego realizowane są drogi na „Zaodrzu”.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Informujemy, ze wydarzenia zaplanowane w Sali Koncertowej Radia Wrocław do końca czerwca 2020 r. nie odbędą się. O zmianach terminów będziemy Państwa informować na bieżąco.
Reklama