Nowa propozycja współwłaścicieli Śląska Wrocław [OŚWIADCZENIE]

Przemek Gałecki | Utworzono: 2016-08-31 11:58 | Zmodyfikowano: 2016-08-31 11:59
A|A|A

fot. Przemysław Gałecki

Nowara to trzeci z udziałowców konsorcjum, który w kwietniu doprowadził do przejęcia pakietu większościowego klubu przez Gminę Wrocław. Rafał Holanowski:

Z kolei Stanisław Han nie ukrywa, że czuje się rozczarowany współpracą z magistratem w kwestii Śląska Wrocław:

Na razie nie udało nam się uzyskać komentarza Marka Nowary w tej sprawie.

Marek Nowara jest właścicielem 17% akcji Śląska. Kilka miesięcy temu miał je odsprzedać Iliasowi Filippidisowi. Ostatecznie jednak transakcja z Grekiem nie doszła do skutku.

Całe konsorcjum posiada obecnie 45% akcji klubu. Większościowy pakiet 54% należy natomiast do miasta. Wrocław został głównym akcjonariuszem Śląska po tym jak zamienił sześć milionów pożyczki udzielonej klubowi w 2012 roku na akcje.

Oświadczenie Stanisława Hana i Rafała Holanowskiego – Członków Rady Nadzorczej Wrocławskiego Konsorcjum Sportowego S.A. [POD ARTYKUŁEM]

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Śląsk Wrocław KALENDARIUM:

  • 31 sierpnia 2016 - próba odsprzedania akcji Śląska przez dwóch udziałowców w konsorcjum Markowi Nowarze
  • 2016 kwiecień - Przejęcie pakietu większościowego przez gminę Wrocław
  • 2014 - nieco ponad 50 procent akcji Śląska trafia w ręce trzech wrocławskich firm - Hasco Lek, Inter - System i Supra Invest, które następnie łączą swoje siły i zakładają Wrocławskie Konsorcjum Sportowe.
  • 2013 - miasto Wrocław odkupiło 51 proc. akcji WKS od cypryjskiej spółki Zygmunta Solorza i zostało tym samym 100% właścicielem klubu,
  • 2009 - Prezydent Wrocławia podpisał umowę z Zygmuntem Solorzem-Żakiem, na mocy której jego spółka Bithell Holdings Limited została większościowym udziałowcem Śląska,
  • 2008 - Wrocław negocjował z biznesmenem Zbigniewem Drzymałą w sprawie fuzji Śląska z Groclinem Grodzisk Wielkopolski; kibice wymogli na Rafale Dutkiewiczu, by fuzja nie doszła do skutku,
  • 2007 - miasto zaplanowało wykupienie akcji Śląska Wrocław od prywatnych właścicieli, dofinansowało spółkę i stało się jej głównym udziałowcem.

Oświadczenie Stanisława Hana i Rafała Holanowskiego – Członków Rady Nadzorczej Wrocławskiego Konsorcjum Sportowego S.A.

Wrocław, 31 sierpnia 2016 r.

W związku z doniesieniami medialnymi z ostatniego tygodnia oraz pismem, otrzymanym od jednego z akcjonariuszy Wrocławskiego Konsorcjum Sportowego S.A. - spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy GRANT Sp. z o.o., powiązanej z Panem Markiem Nowarą, w którym to piśmie poinformowano, że wskazana wyżej spółka oraz spółka Przedsiębiorstwo Budowlane „INTER-SYSTEM” S.A. nadal pozostają akcjonariuszami Konsorcjum, pragniemy złożyć następujące oświadczenie.

Na wstępie należy stanowczo podkreślić, iż Pan Marek Nowara – kreujący się na osobę, której szczególnie zależy na dobru klubu piłkarskiego Śląsk Wrocław – w rzeczywistości swoim postępowaniem notorycznie paraliżuje działania Wrocławskiego Konsorcjum Sportowego S.A., będącego jednym z największych akcjonariuszy Śląska Wrocław. Należy bowiem przypomnieć, iż w kwietniu br. będące akcjonariuszami Konsorcjum spółki powiązane z Panem Markiem Nowarą – tj. Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy GRANT Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowlane „INTER-SYSTEM” S.A. - utworzyły jawny sojusz z innym akcjonariuszem Śląska Wrocław, tj. z Gminą Wrocław. Najbardziej jaskrawym przykładem powyższego działania było powołanie do Zarządu Konsorcjum - w ramach uprawnień osobistych przysługujących Funduszowi Pożyczkowo - Poręczeniowemu GRANT Sp. z o.o. – wysokiej rangi urzędnika Urzędu Miejskiego – Pana Ryszarda Krawczyka. Zaistniała sytuacja doprowadziła do niemożności reprezentowania Konsorcjum podczas zgromadzenia akcjonariuszy Śląska Wrocław. Na zgromadzeniu tym, wobec nieobecności Konsorcjum spowodowanej niestawieniem się Członka Zarządu z ramienia Funduszu Pożyczkowo Poręczeniowego GRANT Sp. z o.o. - podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, skutkującą utratą przez Konsorcjum charakteru akcjonariusza większościowego klubu piłkarskiego Śląsk Wrocław. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że to my, działając w najlepszym interesie Konsorcjum a tym samym Śląska Wrocław, samodzielnie zaskarżyliśmy tę uchwałę do sądu w trybie powództwa o stwierdzenie jej nieważności. Podkreślenia wymaga fakt, że Pan Marek Nowara nie bierze udziału w toczącym się postępowaniu. Sprawa ta jest obecnie rozpoznawana przez sąd i stanowi jedyne postępowanie sądowe dotyczące Konsorcjum. Wbrew twierdzeniom przedstawiciela Gminy Wrocław Pana Włodzimierza Patalasa, Konsorcjum jak dotąd nie wystąpiło z powództwem przeciwko byłemu Członkowi Zarządu Konsorcjum, Panu Ryszardowi Krawczykowi.

Chaos organizacyjny, który ogarnął Konsorcjum z powodu powyższych działań Pana Marka Nowary, uległ pogłębieniu wskutek ostatnich działań dezinformacyjnych, polegających na informowaniu przez akcjonariuszy Konsorcjum zależnych od Pana Marka Nowary o rzekomym odsprzedaniu nowemu inwestorowi akcji posiadanych przez te podmioty w kapitale zakładowym Wrocławskiego Konsorcjum Sportowego S.A. Powyższe okoliczności mają oczywiście negatywne przełożenie także na proces poszukiwania inwestora Śląska Wrocław, który mógłby odkupić od Konsorcjum akcje posiadane przez ten podmiot w kapitale zakładowym Wrocławskiego Klubu Sportowego „Śląsk Wrocław” S.A.

Opisane powyżej działania w pełni uzasadniają utratę zaufania z naszej strony do Pana Marka Nowary. Kooperacja z partnerem, który nie stosuje się do podstawowych zasad współpracy jest niemożliwa. W tej sytuacji występujemy do Pana Marka Nowary z propozycją odkupienia wszystkich posiadanych przez reprezentowane przez nas spółki akcji w kapitale zakładowym Wrocławskiego Konsorcjum Sportowego S.A.

Wówczas Gmina Wrocław oraz Pan Marek Nowara - poprzez powiązane z nim spółki - będą mogli przenieść swoją współpracę również na obszar poszukiwań nowego inwestora dla klubu piłkarskiego Śląsk Wrocław. Ponieważ dobro Śląska Wrocław także dla nas jest wartością nadrzędną, a jednocześnie nie chcielibyśmy stanowić przeszkody w realizacji wspólnych planów Gminy Wrocław oraz Pana Marka Nowary, jesteśmy gotowi sprzedać akcje na preferencyjnych warunkach.

Pragniemy również wyrazić miłe zaskoczenie wyrażoną w wywiadzie radiowym aprobatą ze strony Przewodniczącego Rady Nadzorczej Śląska Wrocław Pana Włodzimierza Patalasa dla naszych wcześniejszych postulatów dotyczących jasnego określenia w umowie sprzedaży pakietu akcji Wrocławskiego Klubu Sportowego „Śląsk Wrocław” S.A., zasad dotyczących wykorzystania znaku towarowego, umowy stadionowej czy kwestii zmiany statutu Klubu. Doceniamy to tym bardziej, że jako Konsorcjum, wychodząc z taką inicjatywą, w przeszłości naraziliśmy się na ostrą krytykę, w tym również ze strony Pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza.

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia pozwolą obserwatorom sytuacji wokół Wrocławskiego Konsorcjum Sportowego S.A. na obiektywną ocenę, który z akcjonariuszy Konsorcjum spowodował konflikt wewnątrz spółek Wrocławskiego Konsorcjum Sportowego S. A. i Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław S.A.

Reasumując:

1. Pan Marek Nowara, za pośrednictwem zależnych od siebie spółek, spowodował paraliż organizacyjny Konsorcjum wywołany powołaniem do Zarządu Konsorcjum wysokiej rangi urzędnika Urzędu Miejskiego, który jawnie bojkotował prace Zarządu Konsorcjum, uniemożliwiając jego prawidłową reprezentację.

Spółki powiązane z Panem Markiem Nowarą komunikowały nieprawdę twierdząc, że należące do tych spółek akcje Konsorcjum, zostały zbyte na rzecz nowego inwestora. Działania prowadzone przez Marka Nowarę doprowadziły do konfliktu pomiędzy akcjonariuszami Śląska Wrocław oraz wewnątrz Konsorcjum i noszą znamię działań prowadzonych z jawnym pogwałceniem interesu Konsorcjum i Klubu Śląsk Wrocław.

2. Apelujemy, aby Pan Marek Nowara, naprawiając popełnione błędy i udowadniając, że rzeczywiście zależy mu na dobru Śląska Wrocław, odkupił od spółek z Grupy Hasco oraz spółki Supra Inwest S.A. wszystkie posiadane przez te podmioty akcje w kapitale zakładowym Konsorcjum. Umożliwi to Konsorcjum, składającemu się wówczas jedynie ze spółek powiązanych z Panem Markiem Nowarą, wyraźnie nie zainteresowanym współpracą z pozostałymi akcjonariuszami Konsorcjum, stworzenie koalicji z Gminą Wrocław w celu poszukiwania tak oczekiwanego nowego inwestora Śląska Wrocław.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~emeryt31
2016-08-31 18:02:51
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: 0
Chłopcy się żle bawicie naszymi pieniędzmy. Będą wybory to będziemy pamiętać.
~Rychu
2016-08-31 16:36:48
z adresu IP: (78.8.xxx.xxx)
Ocena: 0
Jak długo jeszcze ten podrzędny klubik będzie utrzymywany z naszych pieniędzy. Kiedy Śląsk odda 6 mln zł do kasy wodociągów. Na takie odpowiedzi czekamy. Jeśli mam być darczyńcą jako podatnik w tym mieście to żądam aby piłkarze i cała zbędna ekipa klubu zarabiała minimalną pensję krajową.
Reklama