Wrocław dopłaci 138 mln zł do budowy Narodowego Forum Muzyki?

Przemek Gałecki | Utworzono: 2016-11-23 13:52 | Zmodyfikowano: 2016-11-23 13:52
A|A|A

Mostostal zszedł z placu budowy w konflikcie z magistratem. Teraz udowodnił w sądzie, że odstąpienie od umowy było skuteczne i nastąpiło z przyczyn obciążających gminę, więc spółka jest coraz bliżej wywalczenia odszkodowania - chodzi o 82 mln złotych.

Ale to nie koniec, bo jak tłumaczy mi Agata Falęcka, rzeczniczka Mostostalu, firma walczy też w arbitrażu o pieniądze za straty poniesione jeszcze w czasie trwania budowy - chodzi o 56 mln złotych.

- Ocenie podlegają zasadniczo te same okoliczności i dowody co w sprawie SA 258/12 zatem naszym zdaniem trudno przypuszczać, aby w tej sprawie Sąd Arbitrażowy mógł dojść do odmiennych wniosków - mówi Agata Falęcka.

Zdaniem Mostostalu wyrok arbitrażowy to także jasny sygnał, że roszczenia miasta względem spółki są bezzasadne. Co na to miasto?

Marek Szempliński, ze spółki Wrocławskie Inwestycje, która odpowiadała za budowę forum przyznaje, że wyrok jest niekorzystny, ale magistrat nie zgadza się z nim i teraz są rozważane kolejne kroki prawne. Jest także szansa na polubowne rozwiązanie konfliktu, ale z pewnością będzie to sporo kosztowało gminę.

Według wyliczeń Mostostalu każdy dzień trwania sporu to kilkadziesiąt tysięcy złotych narastających odsetek.

Na pytania Radia Wrocław odpowiada Agata Falęcka, rzecznik prasowy Mostostal Warszawa:

1. Co taki wyrok oznacza w praktyce?
Wydany w sprawie SA 258/12 wyrok wstępny stanowi o tym, iż odstąpienie Członków Konsorcjum Wykonawczego którego Liderem był Mostostal Warszawa S.A. było skuteczne i nastąpiło z przyczyn obciążających Gminę Wrocław. Stanowi to o zasadności (co do meritum) roszczeń finansowych Członków Konsorcjum Wykonawczego wobec Gminy Wrocław o końcowe rozliczenie tej inwestycji, które są już przez nas dochodzone w tym samym postępowaniu arbitrażowym (82 miliony wraz z odsetkami). Po przesądzeniu w wyroku wstępnym o skuteczności i zasadności odstąpienia od umowy przez nasze Konsorcjum, Sąd może teraz skupić się już na weryfikowaniu poszczególnych dochodzonych przez nas kwot. Wyrok ten stanowi również o tym, iż co do zasady bezpodstawne są wszystkie roszczenia finansowe Gminy Wrocław względem Członków Konsorcjum Wykonawczego, które oparte były na założeniu, iż odstąpienie od Kontraktu przez Członków Konsorcjum Wykonawczego było nieuprawnione i nieskuteczne.

2. Czy dotyczy całej kwoty 138 mln złotych?
Bezpośrednio nie. Wyrok wstępny wydany przez Sąd Arbitrażowy w sprawie SA 258/12 (w szczególności jego uzasadnienie) stanowi o nienależytym wywiązywaniu się przez Gminę Wrocław z jej zobowiązań jako inwestora w ramach inwestycji Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. W tej konkretnej sprawie (wartość przedmiotu sporu 82 miliony plus odsetki) Mostostal Warszawa S.A. generalnie dochodzi finalnego rozliczenia za roboty i dostawy wykonane do dnia odstąpienia, a nierozliczone do dnia dzisiejszego przez inwestora.

Natomiast w przypadku sprawy arbitrażowej SA 383/10 (wartość przedmiotu sporu 56 milionów plus odsetki) Mostostal Warszawa S.A. dochodzi zapłaty za roszczenia finansowe związane z nienależytym wywiązaniem się przez Gminę Wrocław z tych zobowiązań do momentu odstąpienia od Kontraktu, tj. w szczególności odszkodowań za koszty poniesione podczas przestojów spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie inwestora czy wynagrodzenia za wprowadzone przez Inwestora roboty dodatkowe. Generalnie więc również w tej sprawie Sąd Arbitrażowy rozpoznaje kwestię nienależytego wywiązywania się przez Gminę Wrocław z jej zobowiązań jako Inwestora. Ocenie podlegają zasadniczo te same okoliczności i dowody co w sprawie SA 258/12 zatem naszym zdaniem trudno przypuszczać, aby w tej sprawie Sąd Arbitrażowy mógł dojść do odmiennych wniosków.

3. Czy jest prawomocny?
Jest to wyrok Sądu Arbitrażowego i każda ze stron może wnieść skargę o jego uchylenie do sądu powszechnego. Warto jednak podkreślić, że nie jest to zwykłe postępowanie apelacyjne i zasadniczo Sąd powszechny weryfikuje tylko czy postępowanie przed sądem polubownym nie naruszało pewnych istotnych kwestii formalnych bądź czy sam wyrok nie jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego.

4. Jakie teraz kolejne kroki będziecie Państwo wykonywać, aby odzyskać te pieniądze?
Będziemy konsekwentnie dochodzić zapłaty kwot, które naszym zdaniem są nam należne. Wyrok wstępny w sprawie SA 258/12 skutkuje tym, że Sąd ten rozpoznał już pewną zasadę (odpowiedzialność Gminy Wrocław) a teraz będzie rozpoznawał poszczególne kwoty roszczeń finansowych. Z kolei w sprawie SA 383/10 spodziewamy się wkrótce wyroku całościowego, tj. orzekającego i o zasadzie i o konkretnych kwotach. Pomimo że obie sprawy są już od dawna przedmiotem postępowania arbitrażowego, nie wykluczamy możliwości ugodowego zakończenia tego sporu i jesteśmy otwarci na rozmowy. Należy pamiętać, że każdy dzień trwania sporu to kilkadziesiąt tysięcy złotych narastających odsetek.

Z ARCHIWUM:

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~wiadomo
2016-12-06 17:56:49
z adresu IP: (195.136.xxx.xxx)
Ocena: 2
Szkodnik z ratusza zlecił Mostostalowi wykonanie inwestycji po tym jak wywalił ich ze stadionu. Czyżby sprawa miała 2 dno?
~atos
2016-11-23 17:47:17
z adresu IP: (78.8.xxx.xxx)
Ocena: 6
Dla Dutkiewicza najważniejsze było, aby wywalić Mostostal i wsadzić Inter-System...
~mga
2016-11-23 17:29:22
z adresu IP: (89.64.xxx.xxx)
Ocena: 5
a czy pan z WI poniesie konsekwencje za zle prowadzenie inwestycji?
~pol
2016-11-23 16:53:26
z adresu IP: (78.11.xxx.xxx)
Ocena: 2
Proszę dziennikarzy o pytanie do prezydenta Dutkiewicza, czemu jego decyzja była błędna i czy nie boi się konsekwencji karnych - spowodował straty na ogromną sumę!
~hedex
2016-11-23 16:05:15
z adresu IP: (195.136.xxx.xxx)
Ocena: 11
A NA MOST NA WIELKĄ WYSPĘ NIE MA HAJSU! Przecież ta władza w tym mieście to porażka
~symptomy
2016-11-23 15:27:42
z adresu IP: (90.156.xxx.xxx)
Ocena: 9
cos te przetargi sa we Wroclawiu tak prowadzone by "wygrywajacy" robil kase w sadzie a nie za wykonanie roboty. A premie dla urzedasow sa nieograniczone...
~niestety mieszkaniec
2016-11-23 15:09:41
z adresu IP: (94.42.xxx.xxx)
Ocena: 4
no to kochani mieszkańcy Wrocławia, trzeba się zrzucić i zebrać ponad 100 mln pln, bo Pan z WI nie zgadza się z wyrokiem, więc pewnie nie zapłacą
~Marcin
2016-11-23 15:05:15
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: 3
Urzednicy powinni ze swojej kieszeni teraz oddać, niech odpiowiadają za swoje błędy.
~hdfg3453fgdfg
2016-11-23 14:34:18
z adresu IP: (83.10.xxx.xxx)
Ocena: -4
WIEŚ TO NIE MIASTO
Reklama