Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie? Straż miejska wyjaśnia

z informacji prasowych | Utworzono: 2017-01-09 12:20 | Zmodyfikowano: 2017-01-09 12:20
A|A|A

W myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez miedzy innymi uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te torowiska.

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:

pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

UCHWAŁA NR XXVIII/567/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

§3.Właściciele nieruchomości zapewniają:

1)uprzątanie błota, lodu i śniegu z wydzielonych ciągów komunikacyjnych

położnych na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności dróg, chodników, dojść do budynków i garaży oraz do miejsc zbierania odpadów, poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji;

Za nieuprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości grozi mandat w wysokości 100 zł

Służby gotowe do zimy - AKCJA ZIMA 20016/2017

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~hasan
2017-01-08 21:45:58
z adresu IP: (94.231.xxx.xxx)
Ocena: 3
odsniezyc musisz bo twoje ale piwa na twoim nie mozesz sie napic ot polityka
~Zatroskany
2017-01-08 19:26:07
z adresu IP: (94.254.xxx.xxx)
Ocena: 3
Odśnieżyłem chodnik. Po 10. minutach przejechał pług i cały śnieg z ulicy wrzucił mi na chodnik. Kto teraz powinien otrzymać mandat? A kto powinien teraz mój chodnik odśnieżyć?
Reklama