Dolnośląski kurator oświaty prezentuje stan reformy edukacji

Piotr Kaszuwara | Utworzono: 2017-01-27 17:05 | Zmodyfikowano: 2017-01-27 17:18
Dolnośląski kurator oświaty prezentuje stan reformy edukacji - fot. archiwum radiowroclaw.pl
fot. archiwum radiowroclaw.pl

Reforma oświaty postępuje wielkimi krokami. Opozycja grzmi, że zmiany w systemie szkolnictwa wprowadzane są chaotycznie i na ostatnią chwilę.

- Wszystko jest pod kontrolą, a ministerstwo wydaje odpowiednie rozporządzenia np. dotyczące programów nauczania - tłumaczy Małgorzata Henglewska, dyrektor wydziału nadzoru pedagogicznego w kuratorium oświaty we Wrocławiu.

- Myślę, że najważniejsze z punktu widzenia dyrektorów, to rozporządzenie ws. organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, bo przed dyrektorami dużo pracy, planowania na nowy rok szkolny. Te rozporządzenia ws. podstaw programowych i ramowych planów nauczania - mówi Małgorzata Henglewska.

Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty, zapewnił dziś że Ministerstwo Edukacji wydało już kilka ważnych rozporządzeń dotyczących np przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych.

- Wciąż sporną kwestią w dyskusji z samorządami są finanse - przyznaje jednocześnie dolnośląski kurator oświaty.

- To jest powszechne oczekiwanie, żeby subwencja była wyższa. Jeżeli uszczelnimy system podatkowy, to i pieniądze przeznaczone na subwencję oświatową będą wyższe. Na razie mamy tyle ile mamy, ale ta kołdra, szczególnie tam gdzie mamy niż demograficzny, jest dosyć krótka - tłumaczy Roman Kowalczyk.

Już w lutym powinniśmy także wiedzieć, z jakich podręczników będą korzystali uczniowie w kolejnych latach np. na lekcjach historii, bo ministerstwo obiecuje, że do tego czasu wyda odpowiednie rozporządzenia:

- Żyjemy w wolnym demokratycznym kraju. Podręczniki będą do wyboru. Oczywiście Solidarność będzie. Solidarność to wielomilionowy pokojowy ruch, który współczesnym Polakom dał wolność. Będzie o Lechu Wałęsie, będzie o Annie Walentynowicz. Jako historyk nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Zresztą byłem konsultantem - dodaje Kowalczyk.

Ministerstwo Edukacji ma już także projekty kolejnych rozporządzeń np. dotyczących przedszkoli.

Rozporządzenia, które weszły w życie (obowiązujące)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2094).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 52).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2150).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15  stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 133).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298).

Projekty

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

W roku szkolnym 2019/2020 do liceów, techników i szkół branżowych wkroczą dwa roczniki:

 • absolwentów gimnazjów (urodzonych w roku 2003),
 • absolwentów szkół podstawowych (urodzonych w roku 2004).

W roku szkolnym 2007/2008 do 174 liceów ogólnokształcących na Dolnym Śląsku uczęszczało 49605 uczniów.

W roku szkolnym 2016/2017 do 151 liceów ogólnokształcących uczęszcza 31328 uczniów. Szacunkowo do liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać będzie ok. 44,5 tys. uczniów.

 

Reklama

Komentarze (4)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~pan z ŁONETU2017-01-28 09:41:57 z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)
POrostu ,Pani z eski wierna do grobowej deski będzie !
~Quad2017-01-28 07:14:45 z adresu IP: (95.160.xxx.xxx)
Ten pan prowadzi bloga. Poczytajcie...
~fast2017-01-28 08:40:50 z adresu IP: (83.142.xxx.xxx)
1
Kłamiesz Quad. Nie prowadzi. Od prawie roku. Pół sekundy i do sprawdzenia.
~Jan Miodek2017-01-27 23:09:51 z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)
Niż demokratyczny czy niż demograficzny? Pani nazywa się Henglewska czy Henglowska? Czy jest jakaś korekta przed opublikowaniem artykułu czy co się napisze jest publikowane? Jako radio publiczne powinniście jednak dbać o kulturę języka, zwłaszacza autor tego artykułu. Pozdrawiam