Kto ma największe szanse na fotel prezydenta Wrocławia? [WYNIKI BADAŃ]

z informacji prasowych (mz) | Utworzono: 2017-03-20 12:23 | Zmodyfikowano: 2017-03-20 12:31
A|A|A

fot. Südstädter/CC BY 3.0

Analiza szczegółowa

Wykres nr 7. Wybór kandydata na Prezydenta Wrocławia w najbliższych wyborach samorządowych (przyp. red. - jedno z nazwisk zostało napisane z błędem, prawidłowa pisownia to Jarosław Obremski)

Największy odsetek osób badanych zadeklarował, że nie będzie uczestniczył w najbliższych wyborach samorządowych (34,8%). Prawie co 5 osoba badan wskazał innego kandydata spoza przygotowanej listy (19,3%). Po prośbie od strony ankietera o doprecyzowanie imienia i nazwiska kandydata nieujętego na liście, osoby badane najczęściej odpowiadały, że nie wiedzą jeszcze kto to będzie (67,4%) lub też wskazywały na aktualnego prezydenta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza (21,2%). Z osób ujętych na przygotowanej liście największe poparcie pozyskała Alicja Chybicka (PO) (9,9%). Na drugim miejscu uplasowała się Barbara Zdrojewska (PO) z poparciem 8,3% badanych. Kolejne miejsca zajmują kandydaci PiS: Mirosława Stachowiak – Różecka (5,1%), Dawid Jackiewicz (5,0%), Jarosław Obremski (4,6%). Dopiero na 6 miejscu plasuje się kandydat Nowoczesnej – Michał Jaros (4,5%). Grzegorz Schetyna (PO) uzyskał poparcie 4,4% badanych. Ranking zamykają Tomasz Owczarek (Niezrzeszony) (1,3%), Waldemar Bednarz (Niezrzeszony) (1,0%), Czesław Cyrul (SLD) (1,0%) i Jerzy Michalak (Dolnośląski Ruch Samorządowy).

Tabela nr 1. Poparcie dla poszczególnych kandydatów na Prezydenta Wrocławia w podziale na płeć Kobieta Mężczyzn

Mężczyźni i kobiety różnią się przede wszystkim gotowością poparcia dla kandydatki PO – Alicji Chybickiej. Częściej deklarację poparcia dla Alicji Chybickiej składają kobiety (11,9%) niż mężczyźni (7,8%). Mężczyźni zaś znacznie częściej chcą głosować na Jarosława Obrębskiego (6,1%) niż kobiety (3,1%). Także w przypadku innego kandydata PiS – Mirosławy Stachowiak – Różeckiej odnotowano większe poparcie wśród mężczyzn (6,5%) niż kobiet (3,7%). W przypadku pozostałych kandydatów odnotowano minimalne różnice w poparciu między kobietami i mężczyznami. Kandydaturą najmniej różnicującą kobiety i mężczyzn jest kandydatura Barbary Zdrojewskiej (kobiety – 8,2%; mężczyźni – 8,4%).

Tabela nr 2. Poparcie dla poszczególnych kandydatów na Prezydenta Wrocławia w podziale na wiek


Wśród najmłodszych badanych (16 – 24 lat) największy odsetek deklaruje, że nie weźmie udziału w najbliższych wyborach samorządowych (41,8%). W żadnej z pozostałych czterech grup wiekowych ten odsetek nie jest aż tak duży. Kandydatem najchętniej popieranym w tej grupie jest Jarosław Obremski (PiS) (11,3%). Na drugim miejscu plasuje się Alicja Chybicka (PO) (7,8%), na trzecim Mirosława Stachowiak – Różecka (PiS) (7,1%) ex aequo z Dawidem Jackiewiczem (PiS) (7,1%).

W grupie 25 – 34 lat 37,5% osób deklaruje, że nie będzie uczestniczyć w najbliższych wyborach samorządowych (37,5%). Z kandydatów umieszczonych na liście największe poparcie zyskuje Alicja Chybicka (PO) (11,2%). Na drugim miejscu plasuje się Barbara Zdrojewska (PO) (8,9%), na trzecim Michał Jaros ( Nowoczesna) (7,6%).

Z grupy 35 – 44 lat w wyborach samorządowych nie ma zamiaru uczestniczyć 31,8%. Kandydatem umieszczonym na liście najchętniej popieranym przez tę grupę wiekową jest Alicja Chybicka (PO) (10,4%), na drugim miejscu plasuje się Barbara Zdrojewska (PO) (7,0%), na trzecim Dawid Jackiewicz (PiS) (5,5%).

W grupie 45 – 54 lat 34,0% deklaruje zbojkotowanie wyborów samorządowych. Kandydatami najbardziej popieranymi w tej grupie wiekowej jest Barbara Zdrojewska (PO) (8,3%) i Dawid Jackiewicz (PiS) (8,3%). W dalszej kolejności wskazywana jest Mirosława Stachowiak – Różecka (PiS) (5,8%), czy Alicja Chybicka (PO) (5,1%) oraz Grzegorz Schetyna (PO) (5,1%).

W najstarszej grupie wiekowej (55 – 70 lat) 31,5% deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach samorządowych. W żadnej z pozostałych czterech grup wiekowych ten odsetek nie jest mniejszy. Kandydatem z listy cieszącym się największym poparciem, w tej grupie wiekowej jest Alicja Chybicka (PO) (12,2%). Na drugim miejscu plasuje się Barbara Zdrojewska (PO) (10,0%), a na trzecim Mirosława Stachowiak – Różecka (PiS) (5,7%).

Tabela nr 3. Poparcie dla poszczególnych kandydatów na Prezydenta Wrocławia
w podziale na wykształcenie


Ponad połowa osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym deklaruje, że nie będzie uczestniczyć w wyborach samorządowych (59,6%). W żadnej innej grupie wyodrębnionej ze względu na poziom wykształcenia ten odsetek nie jest aż tak duży. Kandydatem z listy najchętniej popieranym w tej grupie jest zaś Alicja Chybicka (PO) (8,1%). Na drugim miejscu plasuje się Dawid Jackiewicz (PiS) (6,1%). Na trzecim Jarosław Obremski (PiS) (5,1%) i Mirosława Stachowiak – Różecka (PiS) (5,1%).

Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym 46,5% deklaruje bojkot wyborów samorządowych. Kandydatem z listy zyskującym największe poparcie jest Barbara Zdrojewska (PO) (8,6%). Na drugim miejscu plasuje się Mirosława Stachowiak – Różecka (PiS) (7,0%), na trzecim Jarosław Obremski (PiS) (6,4%).

Osób z wykształceniem średnim technicznym, ogólnokształcącym, pomaturalnym deklarujących brak udziału w wyborach samorządowych przebadano 32,2%. Kandydatem najchętniej popieranym w tej grupie jest Alicja Chybicka (PO) (9,3%). Na drugim miejscu plasuje się Barbara Zdrojewska (PO) (8,6%), na trzecim Grzegorz Schetyna (PO) (6,1%).

W grupie osób wykształconych aż 26,9% wskazuje na innego kandydata spoza przygotowanej listy. Większość jednak przyznaje, że na ten moment nie wie jeszcze kim będzie ten „inny kandydat”. Jednocześnie 23,1% osób z tej grupy deklaruje bojkot wyborów samorządowych. W żadnej innej grupie wyodrębnionej na podstawie wykształcenia ten odsetek deklaracji nie jest tak niski. Kandydatem z listy najchętniej popieranym w tej grupie jest Alicja Chybicka (PO) (14,9%). Na drugim miejscu plasuje się Barbara Zdrojewska (PO) (9,7%), na trzecim Jarosław Obremski (PiS) (5,5%).

Analiza szczegółowa – zdecydowani badani (N=653)Wykres nr 8. Wybór kandydata na Prezydenta Wrocławia w najbliższych wyborach samorządowych w grupie osób deklarujących udział w wyborach

Wśród osób deklarujących udział w najbliższych wyborach samorządowych dominująca grupa uczestników badania stwierdziła, że będzie głosować na innego kandydata niż Ci wyszczególnieni w przygotowanej liście (29,6%). Po dopytaniu jednak na kogo dokładnie będą głosować, zdecydowana większość odpowiedziała, że jeszcze nie wie – nie potrafi podać kandydata z imienia i nazwiska. Wśród kandydatów z listy na pierwszym miejscu plasuje się Alicja Chybicka (PO) (15,2%), na drugim Barbara Zdrojewska (12,7%), a na trzecim Mirosława Stachowiak – Różecka (PiS) (7,8%).

Tabela nr 4. Poparcie dla poszczególnych kandydatów na Prezydenta Wrocławia w podziale na płeć wśród osób deklarujących udział w wyborach samorządowych

Kobiety częściej deklarują wybór kandydata spoza przygotowanej listy (31,5%) niż mężczyźni (27,5%). Jednocześnie częściej są zwolennikami kandydatury Alicji Chybickiej (PO)(17,9%) niż mężczyźni (12,1%). Mężczyźni częściej popierają Mirosławę Stachowiak – Różecką (PiS) (10,2%) niż kobiety (5,6%) oraz Jarosława Obremskiego (PiS) (mężczyźni – 9,6%; kobiety – 4,7%). W przypadku pozostałych kandydatów odnotowano minimalne różnice w poparciu między kobietami i mężczyznami. Kandydaturą najmniej różnicującą kobiety i mężczyzn jest kandydatura Jerzego Michalaka (Dolnośląski Ruch Samorządowy) (kobiety – 1,2%; mężczyźni – 1,6%).

Tabela nr 5. Poparcie dla poszczególnych kandydatów na Prezydenta Wrocławia w podziale na wiek wśród osób deklarujących udział w wyborach samorządowych

W najmłodszej grupie badanych (16 – 24 lat) największy odsetek deklaruje, że w najbliższych wyborach samorządowych, w wyborach na prezydenta Wrocławia, odda swój głos na Jarosława Obremskiego (PiS) (19,5%). Na drugim miejscu plasuje się Alicja Chybicka (PO) z poparciem 13,4% uprawnionych do głosowania chcących wziąć udział w wyborach, na trzecim ex aequo Mirosława Stachowiak – Różecka (PiS) (12,2%) i Dawid Jackiewicz (PiS) (12,2%).

W grupie 25 – 34 lat dominują osoby, które chcą głosować na innych kandydatów niż Ci wyszczególnieni na przygotowanej liście (21,4%). Kandydatem z listy, który uzyskuje największe poparcie jest Alicja Chybicka (PO) (17,9%). Na drugim miejscu plasuje się Barbara Zdrojewska (PO) (14,3%), na trzecim Michał Jaros (Nowoczesna) (12,1%).

Osoby w wieku 35 – 44 lat również najchętniej w najbliższych wyborach samorządowych oddałyby swój głos, w wyborach na prezydenta Wrocławia, na kandydata spoza listy. Z wymienionych kandydatów największym poparciem cieszy się Alicja Chybicka (PO) (15,3%). Na drugim miejscu plasuje się Barbara Zdrojewska (PO) (10,2%), na trzecim Dawid Jackiewicz (PiS) (8,0%).

Wśród osób mających 45 – 54 lat 34,0% chce głosować na innego kandydata niż Ci wyszczególnieni w przygotowanej liście. Kandydatami z listy, którzy cieszą się największym poparciem jest Barbara Zdrojewska (PO) (12,6%) i Dawid Jackiewicz (PiS) (12,6%). Na drugiej pozycji plasuje się Mirosława Stachowiak – Różecka (PiS) (8,7%), a następnie Alicja Chybicka (PO) (7,8%) i Grzegorz Schetyna (PO) (7,8%).

W grupie najstarszych osób (55 – 70 lat) 34,6% chce oddać swój głos na innego kandydata niż Ci wymienieni w przygotowanej liście. Wśród kandydatów z listy największe poparcie ma Alicja Chybicka (PO) (17,8%). Na drugim miejscu plasuje się Barbara Zdrojewska (PO) (14,7%), a następnie Mirosława Stachowiak – Różecka (PiS) (8,4%).

Tabela nr 6. Poparcie dla poszczególnych kandydatów na Prezydenta Wrocławia w podziale na wykształcenie wśród osób deklarujących udział w wyborach samorządowych

Osoby mające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne najchętniej popierają kandydaturę Alicji Chybickiej (PO) (20,0%). Na drugim miejscu plasuje się kandydat PiS – Dawid Jackiewicz (15,0%). Taki sam odsetek badanych, którzy chcą głosować na Dawida Jackiewicza chce oddać głos na jeszcze innego kandydata niż Ci wymienieni na liście. Poparciem powyżej 10,0% cieszy się jeszcze Jarosław Obremski (PiS) (12,5%) i Mirosława Stachowiak – Różecka (PiS) (12,5%).

Wśród osób z wykształceniem zasadniczym 17,0% deklaruje, że będzie głosować na innego kandydata niż Ci przedstawienie na liście. Wśród kandydatów z listy największe poparcie ma Barbara Zdrojewska (PO) (16,0%). Na drugim miejscu plasuje się Mirosława Stachowiak – Różecka (PiS) (13,0%), na trzecim Jarosław Obremski (PiS) (12,0%).

Osoby z wykształceniem średnim technicznym, ogólnokształcącym, pomaturalnym najczęściej wykazują chęć głosowania na kandydata spoza listy (31,5%). Kandydatem z listy mającym największe poparcie jest Alicja Chybicka (PO) (13,8%). Na drugim miejscu plasuje się Barbara Zdrojewska (PO) (12,7%), na trzecim Grzegorz Schetyna (PO) (9,1%).

Wśród osób z wykształceniem wyższym 35,0% deklaruje, że chce oddać głos na innego kandydata niż Ci przedstawieni w liście. Na Alicję Chybicką (PO) chce głosować 19,4%. Na dalszych pozycjach plasuje się Barbara Zdrojewska (PO) (12,7%) i Jarosław Obremski (PiS) (7,2%).

Metryczka

Wykres nr 1. Płeć osób badanych

W badaniu wzięło udział 51% kobiet i 49% mężczyzn.

Wykres nr 2. Wiek osób badanych

Największy odsetek osób badanych stanowiły osoby w wieku 55 – 70 lat (27,9%). Co 4 osoba badana miała 25 – 34 lat (22,4%) lub 35 – 44 lat (20,1%). Osób w wieku 45 – 54 lat przebadano 15,6%. Najmniejszy odsetek stanowili najmłodsi ankietowani 16 – 24 lat (14,1%).

Wykres nr 3. Wykształcenie osób badanych

Prawie co 2 badany to osoba z wykształceniem średnim technicznym lub ogólnokształcącym pomaturalnym (40,0%). Osób mających wykształcenie wyższe przebadano 31,0%. W próbie znalazły się jeszcze osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (19,0%) i osoby bez formalnego wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne) (10,0%).

Wykres nr 4. Status zawodowy osób badanych

Wśród badanych dominują pracownicy etatowi (38,0%). Znaczną grupę stanowią również emeryci i renciści (23,6%). Studentów, uczniów przebadano 11,3%. Osoby prowadzące działalność gospodarczą – firmę w przeprowadzonym badaniu stanowią 9,4% badanej próby, osoby zajmujące się domem 5,6%. W ankiecie wzięli też udział pracownicy mający umowy cywilnoprawne (5,5%) i bezrobotni (3,9%). Poza tym, 2,8% badanych jeszcze inaczej określiło swoja sytuacje zawodową.

Wykres nr 5. Sytuacja rodzina osób badanych

Prawie co trzeci badany żyje w związku z dziećmi na utrzymaniu (28,1%). Co 5 badana osoba jest sama na własnym utrzymaniu (21,7%). Osób żyjących w związku już bez dzieci na utrzymaniu przebadano 17,1%. Nieco mniejszy odsetek ankietowanych zadeklarował życie w związku w ogóle bez dzieci (11,7%). Osób samotnych już bez dzieci na utrzymaniu przebadano 6,8%, a samotni ojcowie / matki stanowią 2,8% próby badanej.

Wykres nr 6. Sytuacja materialna osób badanych

Blisko połowa osób badanych zadeklarowała, że żyje im się średnio – starcza na co dzień, ale muszą oszczędzać na poważniejsze wydatki (44,6%). Osób, którym żyje się dobrze – stać ich na wiele bez specjalnego oszczędzania przebadano 35,8%. Prawie co 9 badany zadeklarował, że żyje skromnie – musi na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować (11,7%). Poza tym, w próbie znalazło się jeszcze 6,0% osób, które mogą pozwolić sobie na luksus – żyje im się bardzo dobrze i 2,0% osób, którym żyje się bardzo biednie – nie starcza im nawet na podstawowe potrzeby.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~G9k
2017-03-22 12:52:51
z adresu IP: (46.170.xxx.xxx)
Ocena: -39
Osobiście na chwilę obecną liczę na Jarosa, młody i wydaje się ma dużo energii. Szlachta z PO mi się raczej już przejadła ale najważniejsze żeby nie wygrał nikt z PiS.
~Nigdy nie zagłosuję
2017-03-21 14:10:33
z adresu IP: (83.7.xxx.xxx)
Ocena: 44
Na Jerzego Michalaka i Barbarę Zdrojewską.
~Paweł
2017-03-21 14:05:27
z adresu IP: (217.153.xxx.xxx)
Ocena: 3
nauczylibyście się wreszcie ortografii nazwiska OBREMSKI! Wstyd po 25 latach w samorządzie i jego okolicach.
~mieszkaniec
2017-03-20 19:33:41
z adresu IP: (5.172.xxx.xxx)
Ocena: 42
Jerzy Michalak mojego głosu nie otrzyma.
~cyrul
2017-03-20 16:59:39
z adresu IP: (37.7.xxx.xxx)
Ocena: 0
Nic o tym sondażu nie wiedziałem. Wielokrotnie w mediach informowałem, że nie interesuje mnie start w takich wyborach i nie prowadziłem w tej sprawie nigdy żadnej promocji. Dziwi mnie natomiast, że w tym gronie bardzo znane postacie i chcące kandydować mają tak marne wyniki. To musi zastanawiać.
~wykresy_tabelki
2017-03-20 14:34:13
z adresu IP: (89.78.xxx.xxx)
Ocena: 2
w przypadku tabeli, to lepiej byłoby pokazać wartości maks-min dla każdej grupy wiekowej/płciowej osobno, a nie tak jak tutaj narzucono formatowanie warunkowe na cały obszar tabeli dzięki czemu owszem widać, jakie są największe wartości, ale wręcz utrudnione jest sprawdzenie dystrybucji. mimo wszystko fajna analiza, dzięki
~wkurzające
2017-03-20 13:32:21
z adresu IP: (109.199.xxx.xxx)
Ocena: 1
Jest najbardziej to, że ponad 30% nie pójdzie dokonać wyboru
~Republikanin
2017-03-20 13:09:32
z adresu IP: (93.158.xxx.xxx)
Ocena: -8
O rzetelności tych badań niech świadczy fakt, że nie zaproponowali żadnego kandydata z partii Wolność. Robert Grzechnik, czy Henryk Nowakowski byliby doskonałymi kandydatami. Tylko wolny rynek i rządy prawa ukrócą sitwiarskie zapędy lokalnych polityków.
Reklama