Diecezja wrocławsko-szczecińska ma nowego arcybiskupa

Piotr Kaszuwara | Utworzono: 2017-05-17 20:33 | Zmodyfikowano: 2017-05-17 21:20
A|A|A

Kirsan/wikipedia/public domain / Michał Józefaciuk/CC 3.0

Po śmierci prawosławnego duchownego Jeremiasza zebrał się specjalny Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Biskupi postanowili, że nową głową diecezji zostanie biskup Jerzy, do tej pory prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego i biskup diecezji warszawsko-bielskiej.

Jego ingres zaplanowano na 18 czerwca, a 44-letni duchowny tym samym został arcybiskupem.

Biskup Jerzy w wieku 12 lat zaczął przysługiwać w soborze św. Mikołaja w Białymstoku. W tym okresie po raz pierwszy spotkał się z biskupem Sawą (Hrycuniakiem), co przesądziło o jego późniejszej decyzji o wstąpieniu do monasteru. Według własnych wspomnień biskupa Jerzego, decyzję tę podjął w wieku trzynastu lat, zaś jako piętnastolatek, 31 maja 1989, złożył u biskupa Sawy podanie o zgodę na złożenie wieczystych ślubów mniszych. Duchowny skierował go do monasteru w Supraślu jako posłusznika, pod opiekę jego przełożonego Mirona (Chodakowskiego).

Równocześnie ze wstąpieniem do monasteru Mariusz Pańkowski rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył z wyróżnieniem w 1993, zdając równocześnie egzamin dojrzałości. 17 grudnia 1993 złożył śluby zakonne w riasofor. Pracował jako nauczyciel religii prawosławnej w przedszkolu w Supraślu.

W 1993 rozpoczął w trybie zaocznym studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Następnie został skierowany do kontynuowania nauki na Wydziale Teologii Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego. Przed podjęciem studiów przebywał rok w monasterze Paraklet w pobliżu Aten.

W trakcie studiów zdał egzamin państwowy z języka greckiego, nauczył się również koine. 1 stycznia 1995 otrzymał święcenia diakońskie z rąk arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy. 10 września 1998 złożył w monasterze w Supraślu wieczyste śluby mnisze, przyjmując imię zakonne Jerzy na cześć świętego mnicha Jerzego Chozewity.

15 października 1998 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk patriarchy ekumenicznego Bartłomieja w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku. 30 kwietnia 1999 otrzymał godność ihumena, zaś 4 maja tego samego roku został namiestnikiem stauropigialnego monasteru św. Onufrego w Jabłecznej Od 3 kwietnia 2000 archimandryta.

bp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski

Kierownik Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej, Sekcja Teologii Prawosławnej.

Ks. biskup Jerzy Pańkowski (ur. 1974 r.) – biskup Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, profesor nauk teologicznych, kierownik Sekcji Teologii Prawosławnej ChAT. W 2012 r. objął urząd prorektora ChAT na 4-letnią kadencję. Od 2015 roku objął stanowisko profesora zwyczajnego.

W 1989 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu. W 1993 r. ukończył studia w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Następnie studiował teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Wydziale Teologii Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach. 1 stycznia 1995 otrzymał święcenia diakońskie z rąk arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, zaś 10 września 1998 złożył wieczyste śluby mnisze. 15 października 1998 r. patriarcha Konstantynopola Bartłomiej wyświęcił go na kapłana. 28 listopada 2006 r. Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wybrał go na biskupa siemiatyckiego. Biskupia chirotonia odbyła się 28 stycznia 2007 roku. W 2010 r. Święty Sobór dokonał wyboru J. E. biskupa Jerzego na urząd Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego.

Po uzyskaniu w 2003 r. stopnia doktora nauk teologicznych na podstawie rozprawy doktorskej pt. „‚Mistyka światła w tradycji Kościoła Wschodniego”, przygotowanej pod kierunkiem J. E. Ks. Metropolity prof. zw. dr. hab. Sawy Michała Hrycuniaka, został zatrudniony w ChAT i Prawosławnym Seminarium Duchownym. W 2008 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. W tym samym roku został powołany na stanowisko profesora ChAT, kierownika Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej w Wydziale Teologicznym ChAT oraz kierownika Sekcji Teologii Prawosławnej ChAT. 5 czerwca 2014 roku otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

Opublikował m. in. monografie: W poszukiwaniu Zbawienia. Bogactwo i piękno życia duchowego w ascetyczno-teologicznej myśli św. Iganacego Branczaninowa, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2006 oraz Teologia kerygmatu, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2012.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~bela
2017-05-17 20:57:02
z adresu IP: (217.99.xxx.xxx)
Ocena: 0
No co to za tytuł?
Informujemy, ze wydarzenia zaplanowane w Sali Koncertowej Radia Wrocław do końca kwietnia 2020 r. nie odbędą się. O zmianach terminów będziemy Państwa informować na bieżąco.
Reklama