MISTRZOSTWA WROCŁAWIA SZKÓŁ ŚREDNICH W ŻEGLARSTWIE KLASYCZNYM I KAJAKARSTWIE

Radio Wrocław | Utworzono: 2017-10-17 18:20 | Zmodyfikowano: 2017-10-17 18:20
A|A|A

Zapraszam reprezentacje szkół średnich - młodzież i nauczycieli –- do udziału w turystyczno -rekreacyjnych regatach. Startują jedna 3 osobowa załoga żeglarska i dwie dwuosobowe załogi kajakowe – (♀) żeńska i (♂) męska. Regaty odbędą się w dniu 21.10.2017 (sobota) w godzinach od 08.00 do 17.00 na przystani wodnej „Marina Kozanów” ul. Połbina 1 we Wrocławiu.

Jachty i kajaki podstawia organizator. Startujemy na jachtach Omega standard i kajakach Vista – wiosła proste.

Główną nagrodą dla zwycięskiej szkoły będzie puchar Prezydenta Miasta Wrocławia.

TERMIN: 21.10.2017 r.

MOTTO NASZYCH REGAT

„Pływałem pod prąd, żeglowałem pod wiatr, przeto wierzę w rzeczy niemożliwe...”

ORGANIZATOR

Fundacja Hobbit

INFORMACJE OGÓLNE

„Mistrzostwa Wrocławia w żeglarstwie klasycznym i kajakarstwie szkół średnich” to zmagania turystyczno rekreacyjne, skierowane do młodzieży szkół średnich miasta Wrocławia.
Z uwagi na turystyczno rekreacyjną formułę oraz starty załóg amatorskich, organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia takich wymagań, które bazują na podstawowej, niezbędnej wiedzy żeglarskiej, wymaganej na stopień żeglarza jachtowego oraz na podstawie regulaminu organizatora.

CEL

Popularyzacja żeglarstwa i kajakarstwa jako ciekawej i atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego.
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Popularyzacja Rzeki Odry, „Mariny Kozanów” oraz jednego z najpiękniejszych i największych akwenów Wrocławia - terenu przyszłej „Mariny Wrocław” przy ul. Edmonda Micheleta na Osobowicach.
Wdrażanie nowych trendów w organizacji imprez żeglarskich i kajakowych we Wrocławiu.
Wyłonienie najlepszych drużyn żeglarskich i kajakowych w 2017 roku wśród szkół średnich miasta Wrocławia.

TERMIN

Regaty rozegrane będą w terminie 21.10.2017 r. (sobota) w godzinach od 800 do 1700.

MIEJSCE REALIZACJI

1. Rozlewisko „Mariny Wrocław” ul. Edmonda Micheleta (II Zimowisko Barek):
a. zmagania żeglarskie i kajakowe.
2. Marina Kozanów ul. Połbina 1 Wrocław:
a. Zgłoszenie załóg żeglarskich i osad kajakowych / potwierdzenie udziału w regatach – reprezentacji szkolnych.
b. Weryfikacja dokumentów (legitymacja szkolna, uprawnienia do prowadzenia jachtu, zgoda rodziców na udział w regatach, oświadczenie o stanie zdrowia)
c. Odprawa techniczna – omówienie podstawowych zasad obsługi jachtu, omówienie trasy regat żeglarskich i kajakowych, ustalenie zasad rywalizacji, omówienie zasad bezpieczeństwa.
d. Uroczyste otwarcie regat.
e. Podsumowanie regat, rozdanie nagród i dyplomów.
f. Uroczyste zakończenie regat.
g. Piknik dla zawodników, opiekunów i organizatorów.

UCZESTNICY

W mistrzostwach szkół średnich mogą uczestniczyć:
1. Młodzież
2. Nauczyciele
Uczestniczące szkoły wystawiają:
jedną trzyosobową załogę żeglarską,
jedną męską dwuosobową osadę kajakową,
jedną żeńską dwuosobową osadę kajakową,
które uczestniczą jako reprezentacja szkoły w regatach.
Załoga żeglarska i osady kajakowe muszą być obsadzone minimum w 50% (może być 100%) młodzieżą szkolną.


PLAN DZIAŁANIA

21.10.2017 r. realizacja regat
-08.00 – 09.50 – przyjmowanie zgłoszeń i potwierdzenie obecności załóg, które zgłosiły się wcześniej, przyjmowanie niezbędnych dokumentów - zgoda rodziców na udział w regatach, oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
-10.00 – uroczyste otwarcie regat -
-10.10 – odprawa techniczna – losowanie jachtów i kajaków, szkolenie z obsługi jachtu i kajaka, omówienie zasad bezpieczeństwa, omówienie zasad rozgrywek i planu tras, omówienie punktacji i regulaminu regat. Zapoznanie z instrukcją żeglugi i procedurami startowymi.
-10.45 – transport na miejsce rozgrywek
-11.45 – start do pierwszego wyścigu
-16.30 – uroczyste zakończenie regat, wręczenie nagród i dyplomów
-17.00 – mini piknik przy muzyce żeglarskiej.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Do udziału w regatach dopuszczeni będą sternicy, posiadający uprawnienia żeglarza jachtowego w dniu zawodów.
2. Załoganci nie muszą posiadać uprawnień żeglarskich, ale muszą posiadać ogólne obycie na jachcie i doświadczenie w rekreacyjnym uprawiania żeglarstwa.
3. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w regatach.
4. Zawodnicy zgłaszający się do regat oświadczają, że są zdrowi oraz zdolni do uprawiania rekreacyjnego żeglarstwa i kajakarstwa.
5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, zobowiązując się do pokrycia szkód wyrządzonych umyślnie.
6. Wszyscy startujący ubezpieczeni będą od NNW przez organizatora.
7. Mistrzostwa będą rozegrane, jeśli zostaną w niej zgłoszone co najmniej 3 załogi/szkoły.
8. Minimalna i zarazem maksymalna ilość zawodników na 1 jachcie – 3 osoby.
9. Osady kajakowe żeńskie i męskie składają się z – 2 osób.
10. Załogi w trakcie wyścigu nie mogą się zmieniać.
11. Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody będzie zdyskwalifikowany.
12. Mistrzostwa zostaną̨ uznane za ważne po rozegraniu jednego (1) wyścigu przy starcie minimum trzech (3) szkół.
13. Zgłoszony sternik jachtu jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu biorącego udział w wyścigu.
14. Na jachcie podczas wyścigu muszą znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga.
15. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

Organizator – Zgłoszenia - Informacje:
www.fundacja-hobbit.pl
e-mail: biuro@fundacja-hobbit.pl
Krzysztof Bojda 604 609 504
15.30-20.00 tel. 71 321 01 77

Organizator
Fundacja Hobbit

 

 

 

 

 

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama