Złotoryja: Zanim skrytykujesz - daj szansę

Andrzej Andrzejewski | Utworzono: 2018-01-16 11:35 | Zmodyfikowano: 2018-01-16 11:37
A|A|A

Nietypowa akcja burmistrza Złotoryi: zanim skrytykujesz strażników miejskich daj im szansę się wykazać. Robert Pawłowski uważa, że łajanie funkcjonariuszy ma sens, jeśli najpierw mieszkańcy poinformują służby o zauważonych nieprawidłowościach.

 - Jak ktoś ma taką potrzebę uzewnętrzniania się w Internecie, to proszę bardzo, niech to zrobi. Ale niech przy okazji poinformuje też odpowiednie służby, aby problem jak najszybciej rozwiązać. Dzięki temu ktoś być może zobaczy, że ma wpływ na to, aby w naszym mieście było lepiej.

Do tej pory złotoryjscy strażnicy słynęli z tego, że za pomocą głośników przymocowanych do kamer mogli przestrzegać mieszkańców jeszcze przed złamaniem prawa. Od nowego roku w centrum monitoringu funkcjonariusze dyżurują przez całą dobę. Mają też pomagać w drobnych sprawach - takich jak informacje o dyżurnych aptekach, czy godzinach odjazdu busów.

W czasach gdy coraz więcej samorządów decyduje się na rozwiązanie straży miejskiej, burmistrz Złotoryi stawia właśnie na tę formację. W Centrum Monitoringu Miejskiego dyżurnych będzie można zastać przez całą dobę. - W nowej odsłonie nastawiamy się na jeszcze większą pomoc dla mieszkańców - deklaruje Jan Pomykała, komendant jednostki

 - Telefony na policję, czy na straż pożarną niedotyczące służby zajmują funkcjonariuszy, którzy powinni się czymś innym zajmować. Natomiast do Centrum Monitoringu można zgłosić wszystko. Nawet gdy ktoś będzie potrzebował pomocy z ustaleniem np. pociągu jakiegoś, bo nie ma dostępu do Internetu, to też staramy się w takich sytuacjach pomóc.

Przy okazji zmian burmistrz Złotoryi zaapelował do internautów. Chodzi o to, by ewentualną krytykę służb porządkowych zawsze poprzedzało zgłoszenie interwencji dyżurnym. Zdarzało się bowiem, że na przykład o potrzebie wysłania patrolu, funkcjonariusze dowiadywali się z niepochlebnych komentarzy na portalach społecznościowych.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~AAA
2018-01-16 16:58:55
z adresu IP: (80.48.xxx.xxx)
Ocena: -3
"Natomiast do Centrum Monitoringu można zgłosić wszystko" Wszystko ? pizze też można zamówić ? ;)
~Straże miejskie wykonują:
2018-01-16 16:30:40
z adresu IP: (81.161.xxx.xxx)
Ocena: -1
- kontrole wynikające z Ustawy o czystości i porządku w gminach dotyczące sprzątania chodników i nieruchomości, usuwania śliskości i śniegu z chodników dla pieszych, oraz porządku czystości w obrębie nieruchomości i dróg - kontrole porządku na drogach obejmujące stosowanie się kierowców o zakazów parkowania pojazdów i do zakazu ruchu pojazdów na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, - kontrole prawidłowego oznakowania dróg publicznych i wewnętrznych w zakresie art., 85 i 85a Kodeksu Wykroczeń, - kontrole pozbywania się odpadów wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - Kontrole z zakresu Ustawy o ochronie środowiska w tym dotyczące spalania odpadów w piecach domowych9 Których Policja nie ma prawa robić) - kontrole pod kątem wypełniania obowiązków związanych z trzymaniem zwierząt: psów ( psy bez smyczy, niezbieranie odchodów), kotów, ptaków oraz innych zwierząt gospodarskich wynikających z Regulaminu Utrzymania porządku i czystości na terenie gmin oraz Ustawy o ochronie zwierząt. - kontrole placów, chodników, parków, terenów rekreacyjnych, terenów szkół i boisk pod kątem stosowania się do zakazu spożywania alkoholu w miejscach zabronionych na Podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. - kontrole pod kątem usuwania zaparkowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - kontrole miejsc objętych zakazem palenia wyrobów tytoniowych np. na dworcach komunikacji publicznej, terenach szkół i placach zabaw na mocy Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, - kontrole stosowania się do zakazu rozlepiania plakatów i ogłoszeń w miejscach niedozwolonych (niszczenia elewacji) na mocy art. 63 Kodeksu Wykroczeń - kontrole oświetlenia ulic na mocy art. 79 Kodeksu Wykroczeń w związku z zaniechaniem obowiązku oświetlenia miejsc dostępnych dla publiczności - kontrole miejsc publicznych i terenów rekreacyjnych pod kątem ochrony mienia publicznego i zachowania się w miejscach publicznych na mocy Ustawy o strażach gminnych i Kodeksu Wykroczeń (zaśmiecanie, zakłócanie spokoju, nieobyczajne wybryki, publiczne używanie słów nieprzyzwoitych, niszczenie trawników, niszczenie zieleni miejskiej). - kontrole uszkodzeń nawierzchni dróg i zgłaszanie awarii i uszkodzeń zarządcom dróg. - kontrole parków miejskich w godzinach wieczornych pod kątem bezpieczeństwa osób. - Kontrole z zakresu ochrony środowiska na mocy Ustawy o ochronie środowiska – obejmują kontrole spalania odpadów w piecach domowych i na powierzchni ziemi oraz zanieczyszczania powietrza oraz wód powierzchniowych i gruntowych, - w okresie zimowym kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych w związku z zagrożeniem życia niskimi temperaturami. - w godzinach wieczornych kontrole miejskich ciągów pieszych i handlowych i terenów rekreacyjnych pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców oraz zachowania w miejscach publicznych. - i inne kontrole w zależności od potrzeb i specyfiki gminy Straże miejskie zabezpieczają publiczne imprezy miejskie, wykonują konwoje dla gmin, obsługują monitoringi miejskie, robią prelekcje w szkołach, przeprowadzają przez niebezpieczne jezdnie dzieci udające się do szkoły i robią wszystko to czego zwyczajny urzędnik gminny boi się zrobić. WIĘC NIE MÓWCIE, ŻE STRAŻE MIESKIE NIC NIE ROBIĄ.
Reklama