Fantom Adama. Wokół nienapisanej historii (przyszłości)

Bartosz Tomczak, Agnieszka Żulewska, BT | Utworzono: 2019-05-28 17:15
A|A|A

fot. materiały prasowe

Zachęcamy do zakupu biletów na godzinę 20.00. Pula biletów na godz. 19.00 została wyczerpana.

  • bilety: 20 zł | dostępne w kasach muzeum oraz online:Muzeum Pana Tadeusza
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rynek 6, 50–106 Wrocław
Pięciu twórców: czterech kompozytorów i jeden grafik komputerowy.
Trzy artystki: wiolonczelistka, gambistka i sopranistka.
Przedmioty, instrumenty, maszyny, komputery, ludzie.
Jedno muzeum.

W Muzeum Pana Tadeusza trwają prace nad Fantomem Adama, czyli projektem, który łączy formę koncertu, instalacji dźwiękowej i spaceru po ekspozycji z literacko-brzmieniowo-graficzną interpretacją Historii przyszłości Adama Mickiewicza. Ta nigdy nieukończona powieść-fantazja, przedstawiająca kontrfaktualne wizje rzeczywistości, zachowana jedynie w kilku fragmentach, stanowi punkt wyjścia dla struktur muzycznych i dramaturgicznych Fantomu Adama.

W jego tworzeniu uczestniczy czterech wrocławskich kompozytorów: Rafał Augustyn, Cezary Duchnowski, Paweł Romańczuk i Jacek Sotomski, a także artysta audiowizualny z Łodzi – Maciej Walczak. Wszystkie działania, które proponują twórcy, zintegrują się z architekturą muzeum oraz obecnymi w nim technologiami oraz multimediami. Jedną z głównych idei, towarzyszących komponowaniu i realizacji projektu, jest bowiem sprawdzanie form i jakości historycznych, aktualnych oraz przyszłych relacji między ludźmi i maszynami.

Wykonawcy:
Rafał Augustyn – kompozycja, kierownictwo artystyczne, scenariusz, głos recytujący
Cezary Duchnowski – kompozycja, scenariusz, elektronika, fortepian, hybryda
Paweł Romańczuk – kompozycja, małe instrumenty
Jacek Sotomski – kompozycja, instrumenty elektroniczne
Maciej Walczak – współautor odpowiedzialny za wizualizacje
Magdalena Bojanowicz – wiolonczela
Justyna Rekść-Raubo – viola da gamba (sopranowa i basowa), violone
Agata Zubel – śpiew, głos recytujący
Sabina Macioszek – koordynacja projektu       

Inspiracją Fantomu Adama jest planowana przez Adama Mickiewicza i kilkakrotnie rozpoczynana, ale nigdy nieukończona i niezachowana utopijna powieść (bądź traktat) Historia przyszłości. Za każdym razem w centrum zainteresowania autora znajdowało się co innego, np.: rozwój techniki, utopie społeczne o socjalistycznym wydźwięku, idea odnowionego bonapartyzmu. Wspomniane perspektywy (mutatis mutandis, zwłaszcza w odniesieniu do bonapartyzmu) nie są czymś przebrzmiałym i mogą znajdować rezonans we współczesności. W największym stopniu dzieło dotyczyć będzie jednak ponadhistorycznego współdziałania ludzkiej wyobraźni i techniki, widzianych z perspektywy początku XXI wieku, stąd istotny udział elektroniki i multimediów.

Fantom Adama skomponowany zostanie stricte dla Muzeum – realizowany będzie zarówno
w przestrzeniach ekspozycyjnych, jak też w miejscach ogólnodostępnych. Muzeum Pana Tadeusza to niekonwencjonalna przestrzeń, którą tworzą pomieszczenia wystawiennicze, sale edukacyjne i miejsca ogólnodostępne (dziedziniec). Charakter i struktura Fantomu Adama ściśle zwiążą się z przestrzenią Muzeum – dzieło realizowane będzie na jego trzech poziomach architektonicznych. Poszczególnym piętrom dedykowana będzie osobna muzyka – przede wszystkim elektroniczna, z wiodącymi wykonawcami na żywo:
- dół – viola da gamba i głos;
- środek – głos, wiolonczela i fortepian;
- góra – „instrumenty wynalezione”, zwłaszcza smyczkowe i perkusyjne.

Każdej z tych warstw towarzyszyć będzie także żywy i/lub nagrany głos recytujący, wykorzystujący między innymi zachowane teksty odnoszące się – wprost lub pośrednio –  do Mickiewiczowskiego projektu i do problematyki przewidywania przyszłości przez Mickiewicza. Natomiast wprowadzenie trzech rodzajów instrumentów smyczkowych (renesansowo-barokowa gamba, wiolonczela – tu w swej odmianie romantycznej i dzisiejszej, oraz konstrukcje współczesne bazujące na „przedmiotach znalezionych”) można uważać  za ewokację różnych płaszczyzn epistemologicznych i kreacyjnych ujawniających się w osobie i pracach Mickiewicza: historyka, poety współczesności i wizjonera przyszłości – zarówno  w perspektywie technicznej, jak mistyczno-ezoterycznej.

Odbiorcy prapremierowego wykonania Fantomu Adama, poprzez wejście do kolejnych pomieszczeń i przestrzeni Muzeum Pana Tadeusza, będą mogli zanurzyć się w kolejne warstwy dzieła. Publiczność będzie musiała przemieszczać się, aby wysłuchać całej kompozycji.

O artystach:

Rafał Augustyn (ur. 1951) – kompozytor, krytyk muzyczny, animator życia muzycznego, dr hab. filologii polskiej – wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim. Choć rocznikowo twórca przynależy do kompozytorskiego „pokolenia ‘51”, to jednak jego muzyka wymyka się wszelkiej kategoryzacji i ulega licznym przeobrażeniom. W jego dorobku znajdują się zarówno dzieła  o potężnych rozmiarach i silnym wyrazie emocjonalnym, jak również zwarte krótkie formy, traktowane przez kompozytora z dużym dystansem i humorem.

Cezary Duchnowski (ur. 1971) – kompozytor, pianista. Współtworzy wiele projektów multimedialnych i grup artystycznych. Charakterystyczną cechą jego twórczości jest wykorzystywanie bardzo zaawansowanych systemów elektronicznych w procesie komponowania oraz łączenie ich z akustycznym instrumentarium. Za niezwykle istoty aspekt kompozycji uznaje wykonanie na żywo i często włącza do swoich utworów element improwizacji. Szczególną wagę przywiązuje do nowych brzmień, które postrzega jako główny nośnik emocji w muzyce. Intrygujące są już same tytuły oraz koncepcje jego utworów, a dzięki niezwykłej wyobraźni potrafi twórczo wykorzystać nawet nieoczekiwane reakcje publiczności.

Paweł Romańczuk (ur. 1975) – kompozytor i aranżer, popularyzator ruchu „toy music” w Polsce. Nieustannie poszukuje nowych źródeł dźwięku i prowadzi muzyczne eksperymenty  z wykorzystaniem instrumentów własnej konstrukcji – tworzy kompozycje elektroakustyczne, konstrukcje grające oraz instalacje dźwiękowe w przestrzeni miejskiej.

Jacek Sotomski (ur. 1987) – kompozytor, perkusista, wykonawca muzyki nowej. Twórczo wykorzystuje inspiracje współczesnymi trendami i technikami kompozytorskimi, tłumacząc je na własny język muzyczny. W jego dorobku znajdziemy zarówno utwory na tradycyjne składy wykonawcze, jak i kompozycje elektroniczne, cechujące się brzmieniem odważnym, eksperymentalnym. Wykorzystuje zarówno live electronics, jak i tape music czy improwizację na instrumentach niekonwencjonalnych, np. magnetofonach kasetowych.

*Biogramy kompozytorów ze strony >>www.zamowieniakompozytorskie.pl

Maciej Walczak (ur. 1963) – instrumentalista audiowizualny, kompozytor, programista.
W latach 1982–1986 studiował grę na wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Łodzi. Potem kontynuował naukę w Statliche Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. Tematem studiów były: kompozycja, nowe media, muzyka komputerowa, programowanie, multimedia, nowa muzyka, interaktywne koncepcje, performance, live-elektronik. Naukę ukończył z dyplomem: „Kompozycja, Muzyka komputerowa, Nowe media”. W latach 1990–1994 pracował w studio muzyki elektronicznej w Akademii Muzycznej w Łodzi. Pokazy multimedialne realizuje przy użyciu komputerów w oparciu o własne oprogramowanie. Pierwsza prezentacja audio-wizualna miała miejsce w Łodzi w 1988 r. Od tego czasu realizuje koncerty w kraju i zagranicą.

Magdalena Bojanowicz (ur. 1988) – ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli Andrzeja Bauera i Bartosza Koziaka oraz Universität der Künste w Berlinie w klasie Jensa Petera Maintza. Jest laureatką Paszportu „Polityki”. Zdobyła m.in. I nagrodę na 45. Międzynarodowym Konkursie Jeunesses Musicales w Belgradzie (2015), a także II nagrodę na 69. Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Ludwiga van Beethovena w Hradec Králové (Czechy). Jest również finalistką Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego w Stuttgarcie (2014).

Justyna Rekść-Raubo (ur. 1971) – ukończyła warszawską Akademię Muzyczną im. F. Chopina w klasie wiolonczeli prof. Andrzeja Zielińskiego oraz Akademię Muzyczną w Krakowie, w klasie violi da gamba prof. Rainera Zipperlinga. Z jej inicjatywy odbyło się wiele wydarzeń muzycznych. Do najważniejszych należy zaliczyć serię koncertów muzyki współczesnej „NONSTROM prezentuje”, a następnie „GALERIĘ MUZYKI aukso”, „LAKMUS”, „LUTOSFERY”, „PROBÓWKA” w Zamku Ujazdowskim, współorganizację obchodów stulecia Galerii „Zachęta” oraz serię zamówień kompozytorskich oraz koncertów pod nazwą „Muzyczny Sejsmograf”. Wraz z Markiem Mosiem jest inicjatorem i dyrektorem festiwalu „LETNIA FILHARMONIA aukso”.

Agata Zubel (ur. 1978) – kompozytorka, wokalistka i pedagog. Skala ekspresji jej utworów jest równie rozpięta jak możliwości wokalne jej głosu – od szeptu do krzyku; od krótkich postrzępionych motywów po frenetyczne kulminacje. Ta niemal pierwotna energia utworów wiąże się ze szczególną rolą, jaką odgrywa w nich perkusja i głos ludzki – najstarsze znane człowiekowi instrumenty. Eksponowanie aspektu rytmicznego dodatkowo wzmacnia siłę wyrazu. Nawet najbardziej obsesyjne rytmy oraz fantastyczne barwy są jednak zawsze ubrane w czytelną, procesualną formę.

Koordynator projektu:
Sabina Macioszek
sabina.macioszek@ossolineum.pl
tel. kom. +48 509 488 921
tel. +48 71 75 50 623
______________________________________________________________
Prapremiera: 31 maja 2019, Muzeum Pana Tadeusza (Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Patronat medialny: TVP Kultura, TVP 3 Wrocław, Radio Wrocław, Radio Ram, Radio Wrocław Kultura,  Co Jest Grane 24, Magazyn Glissando
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Muzeum Pana Tadeusza
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Muzeum Pana Tadeusza to najnowsza i najnowocześniejsza część Ossolineum, prezentująca zbiory Zakładu na bogatym tle historycznym i literackim. Funkcjonuje od maja 2016 roku w jednej z piękniejszych kamienic Wrocławia – Pod Złotym Słońcem (Rynek 6).

Wystawa stała muzeum składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, „Rękopis Pana Tadeusza”, opowiada
o powstaniu i recepcji książki niezwykłej – być może ostatniej, której fragmenty na pamięć znają niemal wszyscy Polacy. Jedyny istniejący rękopis Mickiewiczowskiego arcydzieła w otoczeniu kilkuset autentycznych manuskryptów, starodruków, grafik, obrazów, rzeźb i przedmiotów codziennego użytku, zilustrowanych i skomentowanych przez ponad sto aplikacji i prezentacji multimedialnych – to zaproszenie do rozmowy o polskiej kulturze i historii walki o niepodległą ojczyznę.

Druga część wystawy stałej, „Misja: Polska”, to wystawa o romantycznej idei wolności przeniesionej  w realia II wojny światowej i czasów powojennych. Na przykładzie życiorysów Jana Nowaka- Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego prezentuje losy pokolenia, które dorastało w wolnej po 123 latach zaborów ojczyźnie, ale w 1939 roku stanęło przed koniecznością walki o niepodległość, a następnie o suwerenną obecność Polski w nowoczesnej Europie. Obaj świadkowie historii przekazali Ossolineum bezcenne zbiory dokumentujące ich losy, wydarzenia, w których uczestniczyli, a także kolekcje dzieł sztuki i archiwa.

Bogaty program edukacyjny i artystyczny muzeum, a także szereg organizowanych przez placówkę wystaw czasowych i działań interdyscyplinarnych poszerzają perspektywę problemową wystaw stałych, co pozwala na podjęcie dialogu z najciekawszymi wątkami kultury współczesnej. Muzeum prowadzi także działalność badawczą i inspiruje wydarzenia poświęcone społecznemu oddziaływaniu twórczości literackiej.

Otwarte dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych, a także dzięki hojności mieszkańców Wrocławia Muzeum Pana Tadeusza do końca 2018 roku odwiedziło już ponad sto pięćdziesiąt tysięcy osób.

Otwarte dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych, a także dzięki hojności mieszkańców Wrocławia Muzeum Pana Tadeusza do końca 2018 roku odwiedziło już ponad sto pięćdziesiąt tysięcy osób.

Muzeum Pana Tadeusza
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Kamienica Pod Złotym Słońcem
Rynek 6, 50–106 Wrocław

czynne: wtorek–piątek 9.00–17.00
sobota–niedziela 10.00–18.00

www.muzeumpanatadeusza.pl
www.facebook.com/panatadeusza
www.instagram.com/muzeumpanatadeusza

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama