Wakacje na półmetku, ale w szkołach praca wre [LISTA SZKÓŁ]

Justyna Kościelna, GN | Utworzono: 2020-07-28 12:53 | Zmodyfikowano: 2020-07-28 12:55
A|A|A

fot. archiwum Radia Wrocław

Po kilku miesiącach ciszy na szkolnych korytarzach znów hałas - w wielu placówkach trwają wakacyjne remonty.

- Wymieniane są dachy, podłogi, remontowane łazienki czy instalacje - wylicza Anna Bytońska z wrocławskiego magistratu:

Jak podkreśla Jarosław Delewski, szef departamentu edukacji we wrocławskim magistracie, ten rok jest wyjątkowy, bo oprócz corocznych, drobnych napraw, w kilku miejscach rozpoczęto też poważniejsze inwestycje - między innymi w zespole szkolno-przedszkolnym przy pl. Muzealnym:

Najwięcej zmian czeka jednak na uczniów dwóch podstawówek - nr 99 przy Głubczyckiej i nr 21 przy Osobowickiej - obie szkoły są rozbudowywane. Łączny koszt tych inwestycji to niemal 36 mln zł. Za rozbudowę szkoły na Osobowickiej gmina zapłaci aż 21 mln. Powstanie 10 nowych sal lekcyjnych, jadalnia, sala gimnastyczna i boisko z bieżnią.

W sumie miasto remontuje kilkadziesiąt placówek. W tym roku na inwestycje w sektorze oświaty przeznaczono 92 mln zł.

Remonty i inwestycje w obiektach oświatowych

Zadania realizowane i kończące się w okresie przerwy wakacyjnej:

 • SP 44 przy ul. Wilanowskiej wykonanie przebudowy placu przedwejściowego, koszt realizacji: 1 230 000 zł
 • SP 66, ul. Dembowskiego, przebudowa budynku w zakresie dostosowania ppoż. i dokończenia wymiany instalacji elektrycznej, koszt: 857 412,26 zł
 • SP 4 ul., Powstańców Śląskich, przebudowa i remont budynku – dostosowanie obiektu szkolnego do wymogów przeciwpożarowych, koszt: 3 121 000 zł
 • SP 95, ul. Starogajowa, remont i przebudowa dachu, przebudowa i remont strefy wejściowej do budynku, koszt: 1 290 885 zł
 • SP 15 (ZSP 9), ul. Solskiego, pokrycie dachów płaskich, spełniające kryterium nierozprzestrzeniania ognia wraz z ociepleniem dachów, koszt: 243 786 zł
 • SP 80, ul. Polna, remont sali gimnastycznej, koszt: 107 563,50 zł
 • SP 44, ul. Wilanowska, remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby szkolnego gabinetu stomatologicznego, koszt: 49 850 zł
 • SP 46, ul. Ścinawska, remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby szkolnego gabinetu stomatologicznego, koszt: 44 350 zł
 • SP 51, ul. Krępicka, remont schodów/zejścia do świetlicy, koszt realizacji: 61 500 zł
 • SP 9, ul. Nyska, remont ogrodzenia, koszt: 109 470 zł
 • SP 96, ul. Krakowska, remont sali gimnastycznej, koszt: 119 310 zł
 • ZSP 14, ul. Częstochowska, remont części ogrodzenia, koszt: 195 570 zł
 • ZSP 10, ul. Rumiankowa, częściowa wymiana ogrodzenia, koszt: 40 836 zł
 • P 104, ul. Niedźwiedzia, remont sal zajęć dla dzieci w budynku B i dostosowanie budynku B do przepisów ppoż oraz przebudowa zewnętrznych stref wejściowych i dojść do budynku A i B, koszt: 1 172 000,58 zł
 • P 13, ul. Noskowskiego, remont tarasu przy sali grupy I, koszt: 63 345 zł
 • P 106, ul. Sycowska, remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodników, koszt: 230 776,51 zł
 • SOSW,10, ul. Parkowa, budowa windy, przebudowa i remont bloku żywienia, wymiany instalacji elektrycznych, termomodernizacja elewacji i dachów, koszt: 1 348 000 zł
 • ZSTiE, ul. Haukego-Bosaka, wykonanie instalacji hydrantowej, koszt: 392 001 zł
 • LO XV, ul. Wojrowicka, remont sanitariatów w segmencie B - II piętro, koszt: 148 830 zł
 • ZS 8, ul. Reja, wymiana zaworów grzejnikowych, koszt: 55 050 zł
 • LO IV, ul. Świstackiego, wymiana zaworów grzejnikowych, koszt: 21.356 zł

Zadania realizowane w okresie przerwy wakacyjnej z późniejszym terminem zakończenia:

 • SP 99, ul. Głubczycka, rozbudowa szkoły podstawowej, koszt: 14 998 000 zł
 • SP 21 (ZSP-5), ul. Osobowicka, rozbudowa szkoły podstawowej, koszt: 21 939 800,81 zł
 • SP 6, ul. Gorlicka, przebudowa i remont szkoły na potrzeby wydzielenia bloku żywienia w formie cateringu, izolacja przeciwwodna i termiczna fundamentów budynku, dostosowanie obiektu szkolnego do wymogów przeciwpożarowych, remont i przebudowa pozostałych pomieszczeń piwnic, koszt: 1 919 594,21 zł
 • SP 77, ul. św. Jerzego, przebudowa i remont bloku sportowego (dużej i średniej sali gimnastycznej) zaplecza sportowego, koszt: 1 582 026,00 zł
 • SP 50, ul. Czeska, dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych, koszt: 2 795 000 zł
 • SP 37, ul. Sarbinowska, remont i przebudowa posadzki korytarza parteru oraz schodów zewnętrznych, ściany strefy wejściowej, koszt: 233 085 zł
 • ZSP 13, pl. Muzealny, termomodernizacja budynku, koszt: 2 373 900 zł
 • ZSP 10, Rumiankowa, remont zalanych pomieszczeń, koszt: 257 070 zł
 • ZS 21, ul. Ignuta, przebudowa i remont sanitariatów, koszt: 1 078 116,26 zł
 • P 146, ul. Haukego Bosaka, remont łazienek, koszt: 135 300 zł
 • Budowa przedszkola przy ul. Dębickiej we Wrocławiu w ramach ZS-P nr 14, koszt: 9 149 249 zł
 • SOSW-11, ul. Kamienna, renowacja podłóg, zapewnienie natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych, koszt: 159 408 zł
 • LO XIII, ul. Hauke Bosaka, budowa bloku sportowego z salą do szermierki, koszt: 20 427 450 zł
 • LO X, ul. Piesza, przebudowa i remont – wymiana nawierzchni posadzek na korytarzach szkolnych, przebudowa i remont węzłów sanitarnych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, koszt: 1 197 276 38 zł.

Zadania realizowane w okresie przerwy wakacyjnej z późniejszym terminem zakończenia:

 • SP 99, ul. Głubczycka, rozbudowa szkoły podstawowej, koszt: 14 998 000 zł
 • SP 21 (ZSP-5), ul. Osobowicka, rozbudowa szkoły podstawowej, koszt: 21 939 800,81 zł
 • SP 6, ul. Gorlicka, przebudowa i remont szkoły na potrzeby wydzielenia bloku żywienia w formie cateringu, izolacja przeciwwodna i termiczna fundamentów budynku, dostosowanie obiektu szkolnego do wymogów przeciwpożarowych, remont i przebudowa pozostałych pomieszczeń piwnic, koszt: 1 919 594,21 zł
 • SP 77, ul. św. Jerzego, przebudowa i remont bloku sportowego (dużej i średniej sali gimnastycznej) zaplecza sportowego, koszt: 1 582 026,00 zł
 • SP 50, ul. Czeska, dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych, koszt: 2 795 000 zł
 • SP 37, ul. Sarbinowska, remont i przebudowa posadzki korytarza parteru oraz schodów zewnętrznych, ściany strefy wejściowej, koszt: 233 085 zł
 • ZSP 13, pl. Muzealny, termomodernizacja budynku, koszt: 2 373 900 zł
 • ZSP 10, Rumiankowa remont zalanych pomieszczeń, koszt: 257 070 zł
 • ZS 21, ul. Ignuta, przebudowa i remont sanitariatów, koszt: 1 078 116,26 zł
 • P 146, ul. Haukego Bosaka, remont łazienek, koszt: 135 300 zł
 • Budowa przedszkola przy ul. Dębickiej we Wrocławiu w ramach ZS-P nr 14, koszt: 9 149 249 zł
 • SOSW-11, ul. Kamienna, renowacja podłóg, zapewnienie natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych, koszt: 159 408 zł
 • LO XIII, ul. Hauke Bosaka, budowa bloku sportowego z salą do szermierki, koszt: 20 427 450 zł
 • LO X, ul. Piesza, przebudowa i remont – wymiana nawierzchni posadzek na korytarzach szkolnych, przebudowa i remont węzłów sanitarnych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, koszt: 1 197 276,38 zł

Wrocławski Budżet Obywatelski

Zadania realizowane w okresie przerwy wakacyjnej z późniejszym terminem zakończenia:

Szlakiem herbów Wrocławia – renowacja zabytkowych herbów na Wrocławskich elewacjach (CKU ul. Swobodna, P109 ul. Nowowiejska, ZS18 ul. Młodych Techników), koszt realizacji: 113 000 zł.

Zarząd Inwestycji Miejskich:

Zarząd Inwestycji Miejskich planuje uruchomienie następujących zadań, których realizacja zakończy się lub będzie trwała w okresie wakacyjnym.

Zadania w trakcie zawierania umów z wykonawcami

 • ZSP 17, ul. Wieczysta, przebudowa boiska ze sztucznej nawierzchni. Termin realizacji: 6 mies. Koszt realizacji: 435 999,99 zł
 • ZSP 18, ul. Poznańska, wymiana folii basenowej w niecce na płytki ceramiczne wraz z remontem posadzki plaży i natrysków. Termin realizacji: 14.08.2020 r. Koszt realizacji: 362 850 zł.

Zadania w trakcie postępowania – złożono oferty w postępowaniach, w trakcie weryfikacji spełnienia warunków udziału:

 • ZSP 13 (P30), pl. Muzealny, remont tarasów i schodów przedszkola. Termin realizacji: 2 mies.
 • ZSP 17, ul. Wieczysta, remont zadaszenia nad aulą wraz z remontem sali wielofunkcyjnej. Termin realizacji: 3 mies.
 • Rozbudowa SOSW 10, ul. Parkowa. Termin realizacji: 24 mies.
 • ZS 3, ul. Szkocka, renowacja nawierzchni boiska. Termin realizacji: do 31.08.2020 r.

Zadania w trakcie postępowania:

 • SP 28, ul. Grecka, wymiana nawierzchni boiska. Termin realizacji: 3 mies.
 • SP 14, ul. Zachodnia, wymiana luksferów w klatkach schodowych na ściany osłonowe, wydzielenie ppoż. dwóch klatek schodowych. Termin realizacji: 6 mies.

Zadania w trakcie przygotowania postępowania

 • SP 68, ul. Szczęśliwa, wymiana ogrodzenia. Termin realizacji: 2 mies.
 • ZPO 2, ul. Głogowska, remont pomieszczeń po zalaniu. Termin realizacji: 2 mies.
 • Remont i przebudowa budynku C LO II, ul. Parkowa, w celu dostosowania budynku do warunków p.poż. Termin realizacji: 29.06-25.08.2020 r.

Zaplanowane remonty – kwoty przyznane w roku 2020

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18, ul. Poznańska 26. Wymiana 96 szt. lamp oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach na II piętrze szkoły – 23 000 zł.
 • Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Jastrzębia 26. Remont biblioteki wraz z czytelnią (wykonanie gładzi, malowanie ścian i sufitów, demontaż paneli i montaż podłogi typu tarket) – 34 000 zł.
 • Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Jastrzębia 26. Remont pokoju nauczycielskiego (wykonanie gładzi, malowanie ścian i sufitów, demontaż paneli i montaż podłogi typu tarket) – 19 800 zł.
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Ścinawska 21. Szatnie i sanitariaty przy sali gimnastycznej w złym stanie technicznym – brak remontu od czasu powstania szkoły.
 • Gruntowanie ścian i sufitów, położenie gładzi, malowanie, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej i lamp, wymiana wykładziny, wymiana umywalek i sanitariatów – 86 275 zł.
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Ścinawska 21. Remont podłogi w sali gimnastycznej: cyklinowanie, lakierowanie wymiana listew, malowanie linii boisk, wywiezienie i utylizacja odpadów – koszt 72 570 zł.
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Ścinawska 21. Malowanie korytarza na II p. – koszt 41 144 zł.
 • Liceum Ogólnokształcące nr XII, pl. Orląt Lwowskich 2a. Malowanie ścian w salach dydaktycznych - zniszczona powłoka malarska, ubytki w ścianie – koszt 21 500.
 • Liceum Ogólnokształcące nr XII, pl. Orląt Lwowskich 2a. Cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych – zgodnie z zaleceniami przeglądu technicznego wykonanego przez ZIM – koszt 55 000 zł.
 • Przedszkole nr 149, ul. Obornicka 21. Kapitalny remont dwóch łazienek w salach dziecięcych w tym samym pionie (grupa IV parter, grupa V piętro) wraz z pomieszczeniami gospodarczymi – koszt 153 000 zł.
 • Zespół Szkół nr 2, ul. Borowska 105. Remont dachu budynku głównego wraz z wymianą rynien dachowych ze względu na jego bardzo zły stan techniczny – koszt 499 534 zł.
 • Zespół Szkół nr 3, ul. Szkocka 64. Remont ścian i sufitów: naprawa ubytków i spękań, gruntowanie i malowanie, remont podłóg: zerwanie starych płytek PCV, montaż nowej wykładziny typu Tarkett – koszt 80 504 zł.
 • Zespół Szkół nr 8, ul. Mikołaja Reja 3. Wymiana drzwi wewnętrznych – kontynuacja – koszt 68 462 zł.
 

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama