Jest decyzja środowiskowa dla budowy linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice

PAP, jk | Utworzono: 2021-03-01 20:09
A|A|A

zdjęcie ilustracyjne; fot. pixabay

„W ocenie RDOŚ, zakładany sposób realizacji projektu i stosowane rozwiązania techniczne wraz z działaniami minimalizującymi określonymi w tej decyzji pozwolą chronić cenne pod względem przyrodniczym obszary i zagwarantować bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców” - napisano w komunikacie Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Jak podano, na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została przeprowadzona roczna inwentaryzacja przyrodnicza, podczas której ustalono, w jaki sposób linia może wpływać na występujące na danym terenie gatunki fauny i flory.

W oparciu o uzyskane dane zaplanowane zostały rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ingerencję w środowisko społeczno-przyrodnicze. Dotyczy to sposobu prowadzenia prac, wykorzystywanych materiałów, ich składowania, a także stosowanych technologii.

Na części terenów leśnych będą zastosowane tzw. słupy nadleśne, pozwalające poprowadzić linię nad koronami drzew, tym samym ograniczając ich wycinkę. W decyzji zawarto także zalecenia dotyczące rozwiązań technicznych, które pozwolą ograniczyć oddziaływania linii na okolicznych mieszkańców, w tym dotyczące norm hałasu oraz sposobu realizacji prac budowlanych. Całość materiału środowiskowego zebranego przez inwestora została poddana konsultacjom społecznym na przełomie zeszłego i bieżącego roku.

Nowa linia będzie przebiegać przez 17 gmin województwa dolnośląskiego. Są to: Sulików, Platerówka, Siekierczyn, Lubań, Miasto Lubań, Nowogrodziec, Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Wleń, Pielgrzymka, Świerzawa, Bolków, Paszowice, Dobromierz, Strzegom, Świebodzice i Świdnica.

PSE S.A. uruchomiły także 26 lutego br. przetarg na wyłonienie firmy, która zrealizuje prace budowlane na ww. zadaniu inwestycyjnym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice jest inwestycją strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska. Jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w regionie.

„Oprócz linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice PSE do 2025 roku zrealizują na terenie woj. dolnośląskiego trzy inne inwestycje liniowe. Po ich ukończeniu powstanie nowoczesny układ zasilania południowo-zachodniej Polski. Łącznie na inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Dolnym Śląsku spółka przeznaczy ok. 950 mln zł” - czytamy w komunikacie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny - ponad 170 projektów o wartości około 14 ml zł. W rezultacie do 2030 r. powstanie blisko 3 600 km nowych linii 400 kV, a modernizację przejdzie 1600 km linii najwyższych napięć i 44 stacje elektroenergetyczne.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama