Rada Programowa

Radio Wrocław | Utworzono: 2021-09-24 10:46 | Zmodyfikowano: 2021-09-24 10:51
Dodaj do Wykop.pl

Przemysław Bożek

Przemysław Bożek nauczyciel, społecznik, menadżer i samorządowiec. W latach 2006 – 2014 był Radnym Rady Miejskiej w Głogowie. Jedną z wielu jego pasji jest edukacja. Od 2001 nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 3 , II LO , Szkole Mistrzostwa Sportowego oraz SP nr 8 w Głogowie. W latach 2013-2015 pełnił funkcję dyrektora Chrobry Głogów S.A., a w latach 2016-2017 Dyrektora Departamentu w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Przemysław Bożek to społecznik, który był i jest zaangażowany w wiele projektów. W latach 2007-2010 był prezesem MZKS Chrobry Głogów, twórca projektu edukacyjnego Być jak Zośkowiec, Członek Fundacji Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich, Fundator Fundacji Pogoń Lwów, Przewodniczący Rady Fundacji Sapere Aude, współtwórca Grupy Historycznej Halicz, Członek Zarządu Dolnośląskiego Klastra Lotniczego. Zawodowo obecnie związany z Legnicką Specjalną Strefa Ekonomiczną. Ukończył Wydział Historyczno – Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego na kierunku politologia i nauki społeczne. Posiada tytuł Master of Business Administration. Ukończył również studia podyplomowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

Czesław Cyrul

Lokalny polityk Lewicy. Samorządowiec – aktualnie radny Rady Miejskiej Wrocławia. Poprzednio dwukrotnie radny Sejmiku Dolnośląskiego, jeszcze wcześniej radny Rady Miejskiej Wrocławia. Wieloletni prezes firmy motoryzacyjnej w Jelczu – Laskowicach.
Dziennikarz prasy lokalnej i krajowej. Miedzy innymi przez wiele lat stały felietonista nieistniejącego już „Wieczoru Wrocławia”. Dwukrotnie członek zarządu Radia Wrocław. W latach minionych członek Rady Programowej Radia Wrocław i przez dwie kadencje członek Rady Programowej TVP Wrocław.
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP od ponad 30 lat.
Desygnowany do zasiadania w Radzie Programowej Radia Wrocław przez Nową Lewicę.

 Katarzyna Doszczak-Fuławka

Projektantka/artystka/człowiek kultury/wykładowca

Współtworzę projekty kulturalne. Planuję, koordynuję i animuję działania. Zarządzam kapitałem ludzkim w instytucji kultury.
Pracuję w oparciu o strategię rozwoju instytucji przez co działania, które podejmuję koncentrują się na zamierzonym celu. Na podstawie doświadczenia zdobytego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Muzeum Regionalnym czy Fundacji Niesamowity Dolny Śląsk definiuję pomosty łączące kulturę i biznes.
Moimi głównymi przestrzeniami zainteresowań są: design, ilustracja książkowa dla dzieci, animacja kulturowa i sposoby zarządzania nastawione na rozwój pracownika.
Prezentowałam swoje prace na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Tworzę linearne projekty uszlachetnione srebrem, miedzią i złotem.
Jestem stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2007/2008
Współpracowałam m.in. z: Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości gdzie wykładałam estetykę, design, reklamę i grafikę komputerową, Muzeum Regionalnym w Jaworze, w którym pracowałam jako manager.
Na mocy partnerstwa wspieram program Bardzo Młoda Kultura realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Oceniam wnioski i wspomagam realizowane inicjatywy.
Ukończyłam Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu na kierunku Wychowanie Plastyczna z Grafiką Użytkową. Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu gdzie uzyskałam dyplom w dwóch zakresach: pedagogiki sztuki i rysunku. Rozwijałam swoje kompetencje w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości na kierunku Administracja Publiczna z elementami prawa.Ukończyłam również studia podyplomowe z Architektury Wnętrz w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i MBA Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.


 Tomasz Głowiński 

Tomasz Głowiński ur. 18.10.1967 r. we Wrocławiu. Absolwent 1 LO we Wrocławiu. W latach 1986-1991 studia historyczne w Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1988-1991 w NZS. W latach 1989-1990 przewodniczący Samorządu Studenckiego UWr. Praca magisterska „Armia Krajowa w 1944 r. w świetle „Dziennika Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie”” obroniona w 1991 r. W latach 1991-1992 bibliotekarz w ZNiO we Wrocławiu. W latach 1992-1997 stypendysta Śląskoznawczego Studium Doktoranckiego UWr., a w 1996 r. stypendysta KAAD w Berlinie. Doktorat pt. „O Nowy Porządek Europejski. Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w GG w latach 1939-1945” obroniony w 1998 r. Od 2001 r. adiunkt w Instytucie Historycznym UWr. Od 1996 r. członek Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Od 2004 r. wiceprezes tego oddziału, a od 2010 r. jego prezes i członek Rady Krajowej Stowarzyszenia. Od 2019 r. wiceprzewodniczący Rady Krajowej St. „Wspólnota Polska”. Od 2006 r. organizator Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą i od 2010 redaktor strony internetowej WSzHG. W latach 2007-2010 uczestnik projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych pt. Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1945-1989. Od 2013 r. doktor habilitowany na podstawie monografii „Feliks Młynarski 1884-1972”. Od 2017 r. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2018 r. kierownik Zakładu Historii Gospodarczej Demografii i Statystyki IH UWr.. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, od 2018 r. w Zarządzie Krajowym tego Towarzystwa. Autor i współautor blisko 100 publikacji, w tym 7 monografii.

 Roman Kowalczyk

• w 1983 r. ukończył LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
• laureat IX Olimpiady Historycznej, przyjęty bez egzaminu na historię na Uniwersytecie Wrocławskim
• w 1989 r. ukończył studia z wyróżnieniem
• od 01.09.1989 r. nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Centrum Kształcenia Ustawicznego (przekształconego następnie w Zespół Szkół Spożywczych) przy ul. Swobodnej 73 we Wrocławiu
• od 01.04.1999 r. dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. A. Osieckiej przy ul. Tęczowej 60 we Wrocławiu, po rozwiązaniu Zespołu od 1.09.2009 r. dyrektor LO Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu
• od 14 marca 2016 r. Dolnośląski Kurator Oświaty
• działał w podziemnym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, w 1985 r. był więźniem politycznym, współorganizował strajki studenckie w latach 1988 i 1989
• autor książek o historii NZS i strajkach studenckich: „Studenci’81” (Warszawa 2000) oraz „Czas próby. Wieluń - Wrocław 1980 - 1989” (Wrocław 2005). W 2021 r. z jego inicjatywy i przy jego pomocy IPN w Łodzi opublikował dziennik strajkowy Jadwigi Kowalczyk „ Egzamin studenta i obywatela. Rzecz o strajku studentów łódzkich w 1981 r.”, zaś IPN we Wrocławiu wyda rozmowy przeprowadzone przez niego w latach 1987-1988 z uczestnikami łódzkiego strajku studenckiego
• redaktor śpiewnika „Piosenki Solidarności” wydanego 2014 r. przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
• 19 marca 2010 r. śp. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność niepodległościową
• 15 grudnia 2015 r. na wniosek IPN odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności
• w 2005 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2007 r. otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, w 2012 r. otrzymał nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w roku 2002 r. otrzymał nagrodę Zarządu Miasta Wrocławia, w latach 2010 i 2014 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Wrocławia
• członek Prawa i Sprawiedliwości, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Stowarzyszenia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska, Stowarzyszenia Wolnego Słowa
• od 2008 r. członek Rady Programowej Radia Wrocław
• w 2021 r. został członkiem Rady Programowej Radia Wrocław na kolejną kadencję z rekomendacji Stowarzyszenia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska, a także Stowarzyszenia Opozycjonistów i Represjonowanych 1956-1990 Zagłębia Miedziowego
• od listopada 2014 r. do marca 2016 r. radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, był wiceprzewodniczącym Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
• pisze wiersze i gra na gitarze, komponuje piosenki. Występuje z prelekcjami historycznymi i koncertami ballad solidarnościowych z lat 80 - tych. W 2019 r. ukazała się jego autorska płyta „Roman Kowalczyk. Moje piosenki”
• co roku prowadzi wspólne publiczne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Święta Niepodległości 11 Listopada
• w latach 2008 - 2016 współorganizował i prowadził Koncert Charytatywny (do roku 2014 pod nazwą „Na powitanie wiosny”, od roku 2015 pod nazwą „Wiosna, ach to Ty”), podczas którego występują pracownicy wrocławskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Dochód z koncertu jest przeznaczany dla wychowanków rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego
• co roku jest jurorem „Przeglądu Twórczości Zakazanej w PRL” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. J. Mackiewicza (dawniej Gimnazjum nr 2) we Wrocławiu

Małgorzata Molenda

Małgorzata Molenda - Specjalista nauk politycznych, marketingu, Public Relations., mediator. Rzecznik prasowy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Właścicielka fashioninstitute.eu, gdzie organizuje eventy, pokazy mody i sesje zdjęciowe.

Przewodnicząca Rady Osiedla Nowy Dwór we Wrocławiu. Czynna działaczka Stowarzyszenia Dolnośląski Instytut Korfantego, gdzie zajmuje się organizacją wydarzeń społecznych oraz realizacją projektów edukacyjnych o charakterze proekologicznym, patriotycznym, historycznym. Wieloletni członek Akcji Katolickiej.
Odznaczona przez wiceministra środowiska nagrodą za działalność patriotyczną. Wielbicielka kur, mody i zdrowego stylu życia.


Anna Piwowarska-Nasz

Anna Piwowarska-Nasz absolwentka Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Podyplomowego Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1978-2003 pracowała w Radiu Wrocław tworząc audycje publicystyczne, edukacyjne i reportaże. Była kierownikiem Redakcji Publicystyki i Reportażu. O odejściu na wcześniejsza emeryturę uczyła dziennikarstwa radiowego studentów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, z którymi tworzyła popularne wówczas radio internetowe „BiT”. W następnych latach swoje radiowe pasje wykorzystywała pracując w Radzie Programowej Radia Wrocław przez 3 kadencje czyli 12 lat. Jest szczęśliwą mamą i babcią (3 wykształconych dzieci i 7 wnucząt). Hobby to podróże, muzyka, ale tez nadal słuchanie Radia. Oto co Ana Piwowarska-Nasz mówiła sobie:
Kilkanaście lat temu obecny redaktor naczelny „Twojego Stylu” Jacek Szmidt nazwał moją działalność radiową określeniem „Przez sitko do ludzi””trafnie nazywając pasję, której jestem wierna do dziś. Przez 25 lat dziennikarskiej pracy w Radiu Wrocław, niezależnie od funkcji i zleconych zadań najważniejszy był dla mnie kontakt ze słuchaczem. Uwielbiałam prowadzić audycje na żywo, które tworzyłam jako jedna z pierwszych. Niezależnie od tego czy były to programy poranne, nocne czy popołudniowe świadomość, że mówi się do ludzi a oni słuchają i reagują była fantastyczna. Oczywiście były nagrody, wyróżnienia – niektóre bardzo sympatyczne jak statuetki KOS 95 i 96, ale najbardziej utkwiły mi w pamięci te momenty kiedy czułam, że na linii ja i słuchacz dzieje się coś ważnego. Tak było też zawsze, kiedy w audycji „Godzina z reportażem” ludzie mogli powiedzieć o swoich reakcjach i wysłuchaniu reportaży, które tworzyły nową jakość i przynosiły nam wiele satysfakcji. Zespół, którym kierowałam zdobywał główne nagrody i te audycje w archiwum Radia Wrocław to cenna pozycja.

Paweł Siciński

Wyksztalcenie wyższe politechniczne, ukończone studium dziennikarskie oraz studium komunikacji społecznej w organizacji i zarządzaniu, kurs zwinnego zarządzania projektami Scrum Master, certyfikat Prince2Foundation. Trener komunikacji dla par (szkolenie Ośrodka INTRA w Warszawie).
Menadżer z dużym doświadczeniem w komunikacji, mediach, IT i Administracji. Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, w tym wiele lat w administracji samorządowej na stanowiskach kierowniczych – kierownik projektu „e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej JST”, koordynator projektu „Regions for Better Broadband Connection” finansowanego z Interreg IVC. Dyrektor Wydziału Informatyki, później Wydziału Wdrażania Technologii Informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, obecnie Główny Specjalista ds. Rozwoju Gminy Trzebnica.
Wieloletnie doświadczenie dziennikarskie w różnych mediach (radio, telewizja, gazety, portal) a także w zarządzaniu projektami czy sprzedażą produktów i usług IT. Odpowiedzialny za stworzenie i rozwój aplikacji mobilnej EWT Polska.
Od lat zaangażowany w działalność społeczną: Związek Dużych Rodzin 3 Plus, Orszak Trzech Króli we Wrocławiu, Fundacja Vide et Crede, członek Rady Programowej OTV Wrocław w latach 2017 – 2021.

https://www.linkedin.com/in/paweł-siciński-83089847/

Reklama