Polski Ład 2.0 w szczegółach

Radio Wrocław | Utworzono: 2022-07-14 13:24 | Zmodyfikowano: 2022-07-14 13:27
Dodaj do Wykop.pl
Polski Ład 2.0 w szczegółach - Materiał Sponsora
Materiał Sponsora


Uchylenie niekorzystnych zapisów

Jednym z rozwiązań, które w ramach Polskiego Ładu 2.0 proponuje ustawodawca jest usunięcie niespójnych i niekorzystnie odbieranych przez podatników zapisów projektu Polski Ład 1.0. W tym kontekście ustawodawca usunął tak zwaną ulgę dla klasy średniej, przywrócił ulgę dla osób samotnie wychowujących dzieci, zastępując tak zwaną ulgę 1500.

Zgodnie z uzasadnieniem do reformy Polski Ład 2.0 wskazał, że: „Dodatkowym celem projektowanej ustawy jest zapewnienie spójnego, przejrzystego i sprawiedliwego systemu podatkowego przez doprecyzowanie oraz udoskonalenie obowiązujących przepisów podatkowych.”


Najważniejsze rozwiązania według ustawodawcy

Ustawodawca wskazuje jako kluczowe zmiany:

   • zmniejszenie stawki podatku z 17% na 12%;
   • wprowadzenie możliwości odliczania składki zdrowotnej;
   • uchylenie ulgi dla klasy średniej.


W uzasadnieniu zmian ustawodawca zdecydował wpisać następujące rozwiązania:

  1. likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej,
  2. uszczelnienie ulgi na zabytki,
  3. zmianę zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
  4. zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
  5. zmianę wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
  6. zmianę katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
  7. zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
  8. zmiany o charakterze porządkowym,
  9. umożliwienie zdefiniowanej grupie podatników przekazywania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy,
  10. uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
Reklama