PIT 28

Radio Wrocław | Utworzono: 2023-01-09 12:43 | Zmodyfikowano: 2023-01-09 12:46
Dodaj do Wykop.pl
PIT 28 - Materiał Sponsora
Materiał Sponsora


PIT 28 - najważniejsze informacje

Wybrałeś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania ale nie wiesz jeszcze wszystkiego o tym podatku? Koniecznie dowiedz się najważniejszych informacji o PIT-28 przed złożeniem zeznania podatkowego!

   • Przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt.
   • Przychody z najmu, podnajmu i inne o podobnych charakterze.
   • Kiedy złożyć zeznanie?
   • Jak uniknąć błędów?
   • Jakie są kary za nieprawidłowe zeznanie?
   • Dokumenty - jakie są potrzebne?
   • Rozliczanie podatku za granicą.
   • Czy można rozliczyć się z małżonkiem?
   • Ulgi i zwolnienia.
   • Składanie zeznania online.

 

PIT-28 - składają: prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Prowadzący działalność gospodarczą, którzy korzystają z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są zobowiązani do składania formularza PIT 28. Jest to jeden z rodzajów zeznań podatkowych, które należy złożyć w urzędzie skarbowym do 2 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.


Prowadzący najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub umowy o podobnym charakterze, opodatkowane ryczałtowo

Osoby, które prowadzą najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub umowy o podobnym charakterze, a także są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, również są zobowiązane do składania formularza PIT 28. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczony sposób opodatkowania, w którym podatnik składa stałą kwotę podatku, niezależnie od faktycznie osiągniętych przychodów. Jest to rozwiązanie korzystne dla osób, które nie chcą prowadzić pełnej ewidencji przychodów i rozchodów.


Kiedy należy złożyć PIT-28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu

Formularz PIT-28 należy złożyć do 2 maja roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że jeśli chodzi o rok podatkowy 2022, zeznanie podatkowe należy złożyć do 2 maja 2023 roku. Warto pamiętać o tym terminie, ponieważ opóźnienie w składaniu zeznania podatkowego wiąże się z koniecznością zapłacenia kary.


Błędy przy składaniu PIT-28 - jak ich uniknąć?

Aby uniknąć błędów przy składaniu PIT-28, warto przede wszystkim dokładnie zapoznać się z instrukcją wypełnienia formularza oraz sprawdzić, czy wszystkie wymagane informacje zostały uzupełnione. Należy też upewnić się, że wszystkie podane kwoty są prawidłowe i nie ma żadnych pomyłek. Warto również pamiętać o podpisaniu zeznania podatkowego.


Kary za niezłożenie lub złożenie nieprawidłowego PIT-28

Za niezłożenie formularza PIT-28 w wyznaczonym terminie lub złożenie go z nieprawidłowymi danymi grozi kara w wysokości od 100 zł do 5 000 zł. W przypadku złożenia zeznania podatkowego z nieprawidłowymi danymi, kara może wynieść od 50 zł do 1 000 zł.


Jakie dokumenty są potrzebne do wypełnienia PIT-28?

Aby wypełnić formularz PIT-28, należy mieć dostęp do następujących dokumentów:

   • dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
   • informacji o wysokości osiągniętych przychodów i poniesionych kosztach
   • rachunków i faktur za zakupione towary lub usługi, jeśli chce się skorzystać z odliczeń podatkowych
   • ewentualnych zaświadczeń o skorzystaniu z ulg podatkowych
   • w przypadku rozliczenia z małżonkiem - małżeńskiej umowy o rozdzielności majątku


PIT-28 a rozliczanie podatku za granicą - co należy wiedzieć?

Osoby, które przebywały za granicą i osiągnęły przychody z tytułu działalności gospodarczej lub innych źródeł, również są zobowiązane do składania formularza PIT-28. W takiej sytuacji należy uwzględnić przychody i koszty zarówno z Polski, jak i ze zagranicy. Warto pamiętać, że przychody zagraniczne mogą być opodatkowane w kraju, w którym je osiągnięto, dlatego konieczne może być rozliczenie podatku za granicą.


PIT-28 a rozliczenie z małżonkiem - jakie są opcje?

Małżonkowie mogą rozliczać się z podatku na dwa sposoby: osobno lub wspólnie. Jeśli zdecydują się na rozliczenie osobne, każdy z nich będzie składać osobne zeznanie podatkowe. W przypadku rozliczenia wspólnego, małżonkowie składają jedno zeznanie podatkowe, w którym uwzględniają wszystkie przychody i koszty obojga. Aby skorzystać z tej opcji, należy mieć zawartą małżeńską umowę o rozdzielności majątku. Warto pamiętać, że rozliczenie wspólne może być korzystniejsze pod względem podatkowym, ponieważ umożliwia obniżenie należnego podatku poprzez skorzystanie z ulg i odliczeń podatkowych. 

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Warto przed dokonaniem wyboru rozliczenia przemyśleć i poradzić się profesjonalisty, ponieważ możemy przez to stracić sporo pieniędzy. 

 pit 28


PIT-28 a ulgi i odliczenia podatkowe - co warto wiedzieć?

Przy składaniu formularza PIT-28 warto pamiętać o możliwości skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych. Może to znacząco obniżyć należny podatek. Przedsiębiorca, który płaci podatek od działalności gospodarczej w formie zryczałtowanej za okresy miesięczne w rozliczeniu za czerwiec 2022 r. (do 20 lipca 2022 r.) może pomniejszyć uzyskany przychód o 50% opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten okres od stycznia do czerwca 2022 r.


PIT online

Składanie zeznania podatkowego przez internet jest coraz popularniejsze i wygodniejsze dla podatników. Można to zrobić za pomocą platformy e-pity, dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów. Wypełnienie formularza PIT-28 przez internet jest proste i szybkie, a ponadto pozwala na uniknięcie błędów, które mogą wystąpić przy wypełnianiu go ręcznie.

Reklama