Rola szkół policealnych we wzmacnianiu pozycji zawodowej kobiet. Przegląd kierunków w policealnej szkole medycznej GoWork we Wrocławiu

Radio Wrocław | Utworzono: 2024-05-17 15:35 | Zmodyfikowano: 2024-05-17 15:40
Dodaj do Wykop.pl
Rola szkół policealnych we wzmacnianiu pozycji zawodowej kobiet. Przegląd kierunków w policealnej szkole medycznej GoWork we Wrocławiu - Materiał Sponsora
Materiał Sponsora


Kobiety na rynku pracy

Pozycja kobiet na rynku pracy w ciągu ostatnich lat niestety nie zmieniła się - nadal jest to grupa, która musi mierzyć się z wieloma trudnościami. Wystarczy spojrzeć na Raport “Kobiety, rynek pracy i równość płac” od Stowarzyszenia Kongres Kobiet. W analizie wskazano, że w ciągu ostatnich 4 lat gorsza sytuacja kobiet w porównaniu do mężczyzn, zamiast poprawić się, uległa utrwaleniu. Nadal wyróżnia je niższa aktywność zawodowa, dezaktywizacja, a także znacznie niższe wynagrodzenia.

Z czego to wynika? Głównym powodem osłabienia kobiet na rynku pracy są obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu, które dla 32% są przyczyną bierności zawodowej. Inne czynniki to nauka i uzupełnianie kwalifikacji oraz choroba lub niepełnosprawność.

Rozwiązanie powyższych problemów nie jest proste, ponieważ wymaga działań wielopoziomowych. Konieczne są działania rządu na rzecz partnerskiego

modelu gospodarki, a także promocja trendu wśród firm, na wprowadzanie do swoich strategii polityki równościowej. Jednak to nie wszystko. Kobiety, zamiast czekać na decyzję z góry, mogą wziąć sprawy w swoje ręce i podjąć starania o uzyskanie lepszej pozycji na rynku pracy. Jednym z przykładów jest podjęcie kształcenia w szkole policealnej.


Szkoła policealna a pozycja zawodowa kobiet

Szkoła policealna jest dobrą propozycją dla kobiet z wielu powodów. Oto najważniejsze z nich:

  1. Szkoła policealna oferuje wiele różnorodnych kierunków, które pozwalają nabyć cenne dla współczesnych pracodawców umiejętności.
  2. Kolejną zaletą jest dostępność - aby podjąć naukę w szkole policealnej, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. Kształcenie na przyszłościowych kierunkach mogą więc podjąć również kobiety, które nie mają matury.
  3. Szkoła policealna to także niski koszt nauki. Czesne dotyczy niewielkich kwot, a niektóre kierunki są dostępne również w modelu bezpłatnym.
  4. Czynnikiem ułatwiającym podjęcie kształcenia w szkole policealnej jest elastyczny tryb nauki. Zajęcia są prowadzone w modelu dziennym, wieczorowym i weekendowym, a więc bez problemu można je dopasować do planu dnia i pozostałych obowiązków, czy aktywności zawodowych.

Biorąc pod uwagę powyższe cechy szkoły policealnej, będzie ona odpowiednia dla kobiet na różnym etapie zawodowym. Na podjęcie nauki w placówce mogą zdecydować się one zarówno przy wchodzeniu na rynek pracy, jak i w późniejszym czasie. Zdobycie kwalifikacji, czyli odpowiedniej wiedzy i umiejętności ułatwia powrót do miejsca pracy lub znalezienie nowego zatrudnienia po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, czy rodzicielskiego. To również świetne rozwiązanie w przypadku podjęcia przebranżowienia - można jednocześnie pracować i zdobywać kompetencje w nowym zawodzie, uczęszczając na zajęcia w czasie wolnym od obowiązków zawodowych.


Słaba pozycja kobiet na rynku pracy a wykształcenie

Jak wynika z raportu “Kobiety, rynek pracy i równość płac” Polki są dobrze wykształcone zarówno w porównaniu do mężczyzn, jak i na tle kobiet w krajach UE. Jak widać, ukończenie studiów nie gwarantuje jednak zdobycia zatrudnienia, jeśli w grę wchodzi obciążenie zajęciami i pracami domowymi. Chodzi tu również o niedopasowanie kierunków, czy systemu kształcenia do potrzeb współczesnego rynku pracy. W wyniku tego zjawiska kobiety z wyższym wykształceniem, które próbują rozwijać swoją karierę, nie znajdują dla siebie odpowiednich propozycji zatrudnienia. Wyjściem z sytuacji okazuje się wybór takich kierunków, które dają dobre perspektywy zawodowe w danym mieście lub w skali ogólnopolskiej.


Kierunki w policealnej szkole medycznej GoWork we Wrocławiu

Przykładem dziedziny, która mimo upływu lat zapewnia pracownikom dobre perspektywy zawodowe, jest sektor medyczny. Szybkie tempo życia, zwiększająca się liczba chorób cywilizacyjnych, czy starzenie się społeczeństwa sprawia, że potrzeby tego sektora są bardzo duże i popularność usług z tym związanych będzie z pewnością wzrastać.

W szkole medycznej GoWork również można kształcić się w tym kierunku. Dobre kwalifikacje zapewnia kierunek higienistka stomatologiczna we Wrocławiu. Kończąc naukę, otrzymuje się certyfikat, który umożliwia pracę w różnych gabinetach stomatologicznych, oddziałach chirurgii szczękowej, czy klinikach i poradniach dentystycznych. Z podobnym zakresem możliwości zawodowych wiąże się kierunek asystentka stomatologiczna we Wrocławiu. Znajdzie ona pracę zarówno w prywatnych, jak i publicznych gabinetach stomatologicznych, na oddziałach chirurgii twarzowo-szczękowej, czy w hurtowniach. Zajęcia na powyższych kierunkach są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów z użyciem nowoczesnego sprzętu. A zatrudnienie w stomatologii będzie wzrastać -  według raportu PMR „Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2024” w 2023 roku z usług stomatologicznych skorzystało 56% Polaków. Trend ten ma się w przyszłych latach utrzymać, szczególnie w obszarze ortodoncji.