OJCOSTWO DZISIAJ

Radio Wrocław | Utworzono: 2012-04-12 09:40 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

Konferencja organizowana w ramach projektu NAVI TATA - nawigacja do ojcostwa  realizowanego przez Inicjatywę Tato.Net, przy dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Wiele instytucji, pracujących dziś nad rozwiązaniem problemów dzieci i rodziny w Polsce, bazuje na starych mapach, w których rola ojca jest pomijana. Tymczasem
szereg najnowszych badań dowodzi, że wsparcie ojców we właściwym wypełnianiu ich roli, stanowi klucz do skutecznej pomocy rodzinie. Odpowiedzią na ten problem jest projekt NAVI TATA, którego celem jest zainicjowanie współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz rodziny. Kooperacja ta ma doprowadzić do wypracowania nowej strategii działania, która zacznie uwzględniać wpływ ojca na kondycję środowiska domowego. W ten sposób pomoc oferowana rodzinom będzie bardziej efektywna i skuteczna.

Głównym elementem projektu są konferencje, które zaplanowano w ośmiu regionach. Do udziału w nich oraz dalszej pracy nad stworzeniem nowej mapy drogowej, zapraszane są wszystkie podmioty, którym na sercu leży dobro rodziny. Konferencje dotyczą aktualnego stanu inicjatyw wspierających ojcostwo w Polsce, prezentują dobre praktyki realizowane w kraju i na świecie. Ponadto obejmują  wystąpienia specjalistów z zakresu problematyki rodzinnej, wychowawczej i edukacyjnej, uwzględniając przy tym realia województwa/regionu, w którym organizowana jest konferencja. 

Celem tych spotkań jest z jednej strony zaprezentowanie współczesnego spektrum wyzwań, przed jakimi stają organizacje i instytucje deklarujące pomoc rodzinom, z drugiej zaś strony zainicjowanie ogólnopolskiej sieci wsparcia ojców. Dlatego też na zakończenie konferencji jest tworzona lista przedstawicieli organizacji i instytucji chcących włączyć się pełniej w proces tworzenia ruchu społecznego na rzecz ojcostwa. Z tej listy powoływani będą członkowie grupy roboczej, której zadaniem będzie opracowanie diagnozy stanu obecnego jak i możliwych kierunków przyszłych działań. Utworzona grupa zostanie przeszkolona w zakresie potrzeb ojców, współczesnych problemów i wyzwań ojcostwa, dobrych praktyk w Polsce i na świecie a także w zakresie kreowania zmiany społecznej.  Efektem końcowym przedsięwzięcia będzie wspólny dokument zawierający propozycje działań, które poprzez wsparcie ojców, istotnie przyczynią się do poprawy funkcjonowania polskich rodzin.

Inicjatywa Tato.Net to ruch skupiający osoby, wspólnoty, instytucje dla których ważne są zagadnienia  ojcostwa, w tym  roli, jaką  ojcowie pełnią w życiu dzieci i rodzin. W ramach Tato.Net  organizowane są  szkolenia  i warsztaty dla ojców, jak również  warsztaty przygodowe, w których uczestniczą ojcowie razem z dziećmi, ponadto  konferencje  i seminaria naukowe. Tato.Net promuje ojcostwo poprzez publikacje i kampanie społeczne. Prowadzi serwis internetowy www.tato.net, który  odwiedziło już ponad 2 mln osób. Realizuje projekty w Polsce, a także krajach Europy Wschodniej, w tym w Rosji i na Ukrainie.

Więcej informacji chętnie udzielą:
Dr Dariusz Cupiał - fundator, tel.: 601 205 596
Wojciech Czeronko - prezes  Fundacji Cyryla i Metodego realizującej Inicjatywę Tato.Net
Jacek Rugieł – współorganizator konferencji, te.: 691 594 481 

e-mail: [email protected]
tel. 81 527 99 13
www.tato.net/konferencje

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama