Kraina Domów Przysłupowych

Radio Wrocław | Utworzono: 2012-07-19 11:18 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

SARP O/Wrocław, działając na zlecenie zgorzeleckiego Stowarzyszenia Dom Kołodzieja oraz we współpracy z Organizatorem po stronie niemieckiej – Stowarzyszeniem Verein f.d. Qualitätsmarke Fachring Umgebidenhaus, zaprasza do udziału w międzynarodowym Konkursie na „Opracowanie koncepcji modelu domu jednorodzinnego o cechach architektury regionalnej Krainy Domów Przysłupowych”.

Konkurs, organizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, jest Konkursem otwartym, jednoetapowym, studialnym, adresowanym do 2 grup Uczestników: architektów i studentów. Ze względu na międzynarodowy charakter Konkursu, jest on prowadzony w języku angielskim i w tym języku powinny być sporządzone informacje na planszach, opis techniczny oraz zestawienia powierzchni.

Zasadniczym zadaniem stawianym przed Uczestnikami jest wykreowanie współczesnej wizji domu jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Krainy Domów Przysłupowych. Kraina Domów Przysłupowych to rejon historycznych Łużyc o bogatej tradycji i kulturze. Wykształcona na tym terenie tradycja budowy tzw. domów przysłupowych została zarzucona po 1945 r. na terenie Czech i Polski, a w Niemczech jest sporadycznie kontynuowana przez miejscowe firmy budowlane. Obecnie, zwłaszcza na terenie Polski, brak wzorców budowy domów odpowiadających tak bogatym tradycjom. Istnieje zatem pilna potrzeba reaktywowania tych wzorców w zgodzie z wielowiekową tradycją, z uwzględnieniem nowoczesnych technik budowlanych i współczesnego poziomu życia.

Podstawowym celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji domu jednorodzinnego wraz z dyspozycją zagospodarowania działki. Celem Konkursu jest także propagowanie wzorców architektury o wysokiej jakości, poprzez stworzenie szerokiego wachlarza przykładów współczesnej wizji architektury przysłupowej. Celem Konkursu jest też uzyskanie dyspozycji funkcjonalnej domu odpowiadającego potrzebom rodziny 2+2 – zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i użytkowym, a także wskazania, jakie budynki towarzyszące mogą być zrealizowane wraz z domem mieszkalnym.    

Przewiduje się 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia honorowe. Autorzy nagrodzonych prac będą zaproszeni do opracowania projektów budowlano-wykonawczych. Projekty te będą udostępniane (nieodpłatnie) przez Zamawiającego do realizacji w wybranych rejonach Krainy Domów Przysłupowych. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami oraz wytycznymi historycznymi i konserwatorskimi dostępny będzie na stronie Zamawiającego (www.nowedomyprzyslupowe.pl) oraz Organizatora (www.wroclaw.sarp.org.pl).

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama