Prof. Więckowski: Przyszłość należy do elit (Posłuchaj)

(kg) | Utworzono: 2010-03-26 18:12 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

Archiwum prw.pl (Fot. Katarzyna Górowicz)

Przed Politechniką Wrocławską czas remontów i iwestycji. - Jeszcze nigdy do tej pory uczelnia nie przeżywał takiego inwestycyjnego boomu - twierdzi rektor.

Czy uczelnia jest w stanie samodzielnie radzić sobie w tzw. zglobalizowanym świecie? Dlaczego nie przyłączyła się np. do tzw. Deklaracji Pawłowickiej, której celm jest stworzenie federacji wyższych, wrocławskich uczelni? (Przeczytaj oświadczenie sygnatariuszy Deklaracji Pawłowickiej zamieszczone pod tekstem)

Z prof. Tadeuszem Więckowskim, rektorem Politechniki Wrocławskiej rozmawia Filip Marczyński.

Rozmowa Radia Wrocław cz. I (Posłuchaj):

Rozmowa Radia Wrocław cz. II (Posłuchaj):

 


Oświadczanie Rektorów-sygnatariuszy Deklaracji Pawłowickiej

W ostatnim czasie prezentowane są publicznie niezgodne ze stanem faktycznym i formułowane w konfrontacyjnym tonie opinie na temat akademickiego środowiska Wrocławia i naszych wspólnych inicjatyw.

My, rektorzy wrocławskich uczelni, sygnatariusze Deklaracji Pawłowickiej oświadczamy:

Środowisko naukowe Wrocławia przeżywa bezprecedensowy w swojej historii rozwój. Jeszcze nigdy wrocławskie uczelnie i naukowcy nie współpracowali ze sobą tak blisko i w tak wielu projektach. Od Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej poczynając, poprzez wspólny podział środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Fundusz Scientae Wratislaviensis, Wrocławskie Centrum Akademickie, Wrocławskie Centrum Badań EIT plus, wspólne Targi Edukacyjne „Wrocławski Indeks”, ogólnopolskie akcje promocyjne i Dolnośląski Festiwal Nauki, a na wspólnej zabawie studentów w trakcie Juwenaliów kończąc.

Dzięki temu już do nas napłynęły i nadal mogą napływać znaczne środki finansowe i materialne. Coraz więcej wybitnych badaczy i nauczycieli akademickich oraz studentów wybiera Wrocław jako miejsce do pracy, nauki i życia.

Deklaracja Pawłowicka została podpisana z myślą o przyszłości wrocławskiej nauki. To deklaracja wielkiego projektu cywilizacyjnego zgodnego z duchem czasów, pomyślana dla dobra studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, którzy w przyszłości będą mogli korzystać z niczym nieograniczonych programów interdyscyplinarnych studiów i badań naukowych, opartych na potencjale wszystkich, blisko ze sobą współpracujących uczelni. Tak myślimy my i tak myśli świat, a przykładów nie trzeba szukać daleko: w Berlinie, Monachium, Paryżu, czy Manchesterze.

To także fundament strategii rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej i edukacyjnej. Deklaracja Pawłowicka jest wyrazem jedności zdecydowanej większości środowiska naukowego Wrocławia, a także – co chcemy mocno podkreślić – wyrazem naszego autonomicznego prawa do podejmowania decyzji o kierunku rozwoju naszych uczelni, którymi kierujemy i za które odpowiadamy.

Odrzucamy tym samym krytykę naszych działań, dalece wykraczającą poza ramy przyjęte w wielowiekowej tradycji akademickiej, uderzającą w naszą autonomię i formułowaną wyłącznie przez osoby, które w tym wielkim projekcie nie uczestniczą.

My, sygnatariusze Deklaracji Pawłowickiej, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane uczelnie do wspólnej pracy i pogłębiania integracji wrocławskiego środowiska naukowego, ale nikogo do tej współpracy nie zmuszamy. Dla nas autonomia decyzji władz Politechniki Wrocławskiej w tej sprawie jest oczywista, dlatego też prosimy o uszanowanie autonomii naszych własnych decyzji.

Akademickie środowisko Wrocławia przez lata dopracowało się opinii jednego z najbardziej otwartych i zgodnie współpracujących środowisk akademickich w Polsce. Przyjmowane przez nas rozwiązania od lat uznawane były za modelowe. To nasz wspólny dorobek. Dzięki niemu symbolami współczesnego Wrocławia są rzesze studentów i doktorantów oraz napływ znaczących inwestycji krajowych i zagranicznych.

Fundamentem życia akademickiego jest prawo do swobodnego wypowiadania myśli i poglądów. Apelujemy jednak o odpowiedzialne korzystanie z tego prawa i powstrzymanie się od formułowania jednostronnych, niepopartych faktami opinii wartościujących.

Niepotrzebnie polaryzują one nasze środowisko, wprowadzają w błąd opinię publiczną i niszczą z takim trudem i wspólnym wysiłkiem wypracowany obraz nowoczesnego i otwartego Wrocławia.

Sygnatariusze Deklaracji Pawłowickiej

REKLAMA
Dźwięki
Rozmowa Radia Wrocław cz. I
Rozmowa Radia Wrocław cz. II

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama