MIASTOMOVIE:WRO

Radio Wrocław | Utworzono: 2014-03-17 15:15 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
MIASTOMOVIE:WRO -
MIASTOMOVIE:WRO - 0
MIASTOMOVIE:WRO - 1
MIASTOMOVIE:WRO - 2

Wrocławska Fundacja Filmowa oraz Kino Nowe Horyzonty między 27 a 30 marca zapraszają na MIASTOMOVIE:WRO - wydarzenie, które przez film, debatę i sztukę chce pytać o kondycję polskich miast i szukać sposobów wpływania na ich rozwój.

JEDNĄ Z NIEWĄTPLIWYCH ATRAKCJI PROGRAMU FILMOWEGO MIASTOMOVIE JEST POLSKA PREMIERA FILMU "LOST RIVERS". Film kanadyjskiej reżyserki Caroline Bâcle zabiera widzów w podróż w poszukiwaniu utraconych rzek. W wyniku zanieczyszczeń rzeki w wielu miejscach na świecie na dziesiątki lat zniknęły pod powierzchnią ziemi. Dziś trwa walka o przywrócenie naturalnych elementów w sercach wielkich miast. "Lost Rivers" dokumentuje starania wodnych aktywistów m.in z Montrealu, Toronto, Londynu czy Seulu.

_

Lost Rivers - OFFICIAL TRAILER from Catbird Productions on Vimeo.

PREMIERA "LOST RIVERS" STANIE SIĘ PUNKTEM WYJŚCIA DO POSTAWIENIA PYTAŃ O ROLĘ I ZNACZENIE ODRY WE WROCŁAWIU. Czy Wrocław jest miastem zwróconym ku rzece? Czy w pełni wykorzystujemy potencjał Odry? W debacie, prowadzonej przez wiceprezes Fundacji EkoRozwoju MONIKĘ ONYSZKIEWICZ, udział wezmą: działacz ekologiczny, były sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Prezes Eko-Unii RADOSŁAW GAWLIK, RAFAŁ EYSYMONTT z Instytutu Historii Sztuki UWr, pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Odry JOANNA PRZYBYSZEWSKA oraz KAMIL ZAREMBA - pasjonat Odry, mieszkaniec Domu Na Wodzie.

PROGRAM

FILM I DEBATA

Dzień I (czwartek, 27.03.2014 r.)
Temat: ESTETYKA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Dyskutowany na szeroką skalę temat degradacji przestrzeni publicznej polskich miast (m. in. za sprawą książki Filipa Springera „Wanna z kolumnadą”), spowodował wprowadzanie w wielu miastach konkretnych propozycji zmian w walce o odzyskanie estetycznych i spójnych wizualnie przestrzeni. Brak polityki zagospodarowania przestrzennego doprowadził do zakrycia architektonicznych walorów miasta przez, często nielegalną i niekontrolowaną, reklamę wielkoformatową. Propozycja uchwały dotyczącej „Parku Kulturowego Stare Miasto” we Wrocławiu to nadzieja na odzyskanie zdegradowanej przestrzeni. W grudniu 2013 r. ruszył punkt konsultacyjny dla mieszkańców Wrocławia. Głosowanie uchwały przewidziane jest na kwiecień 2014 r.

18:00 pokaz filmu: „This Space Available” (2011, USA), reż. Gwenaëlle Gobé, 90 min.

19:30 debata na temat: Estetyka przestrzeni publicznej 

Dzień II (piątek, 28.03.2014 r.)
Temat: HANDEL W MIEŚCIE

Powstające masowo centra handlowe na całym świecie spełniają dziś nie tylko funkcję handlową, ale też rozrywkową, a także często próbują upowszechniać kulturę i sztukę. Wrocław znajduje się w ścisłej czołówce polskich miast, jeśli chodzi o ilość przestrzeni w centrach handlowych na jednego mieszkańca - na 1000 osób przypada 461 metrów kw. Tymczasem w planach przebudowy Dworca PKS jest miejsce na kolejną galerią handlową. Jak taki kierunek działań wpływa na kształtowanie i odbieranie przestrzeni miasta? Czy następstwem rozbudowy galerii handlowych jest ograniczenie przestrzeni publicznej czy powstanie jej nowego typu?

18:00 pokaz filmu „Malls R Us” (2009, USA), reż. Helene Klodawsky, 76 min.
19:20 debata na temat: Handel w mieście

Dzień III (sobota, 29.03.2014 r.)

Temat:  ROLA RZEKI W MIEŚCIE

Rzeka zawsze była jednym z istotnych elementów kształtowania się ośrodków miejskich. Od pewnego czasu w miastach na całym świecie nasila się tendencja powtórnego ukierunkowywania życia społecznego i kulturalnego w stronę rzecznych bulwarów. Jaką funkcję pełni lub może pełnić rzeka we współczesnym mieście? Jak wykorzystujemy Odrę pod kątem transportu rzecznego i żeglugi, a także zagospodarowanie nabrzeża Odry w celach rekreacyjno-turystycznych? Czy Wrocław jest miastem zwróconym ku rzece?
18:00 pokaz filmu „Lost Rivers” (2012, Kanada) reż. Caroline Bâcle, 72 min.
19:15 debata na temat: Rola rzeki w mieście

Dzień IV (niedziela 30.03.2014 r.)
Temat: POZA REWITALIZACJĄ

Wizja społecznej i przestrzennej „rewitalizacji” jest niejednoznaczna i problematyczna. Z jednej strony proponuje szereg „naturalnych”, „dobrych” zmian w mieście. Z drugiej strony nie precyzuje, komu zmiany te mają służyć, a kto może na nich stracić. Często nie uwzględnia potencjalnie negatywnych zmian społecznych i ekonomicznych, które mogą prowadzić m.in. do gentryfikacji. Chcemy wyjść poza rozmowę o „rewitalizacji” — rozszerzyć punkt widzenia i spojrzeć na odnowę miast jako proces społecznie, politycznie, i ekonomicznie skomplikowany. Jak odnawiać miasto, by go nie „rewitalizować”? Z jakich doświadczeń (nie) korzystać? Jak kształtować przyszłość polskich miast? Odniesiemy się, przede wszystkim, do wrocławskich koncepcji rewitalizacyjnych (m.in. na Nadodrzu, Przedmieściu Oławskim, Psim Polu).

16:00 pokaz filmu “Zurbanizowani” (2011, USA/Wielka Brytania) reż. Gary Hustwit, 85 min.
17:30 debata na temat: Poza rewitalizacją   


SZTUKA

Akcja 1: EKOrebelia

Odwołując się do przemian społecznych na całym świecie, zapoczątkowanych przez ludność miast Egiptu, Syrii, Ukrainy chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pewnego rodzaju zachowania pojawiające się pod wpływem długotrwałej anomii, jak również w przypadku kultury dominującej, mogą prowadzić do zastępowania ich kontrkulturą. Ta kontrkultura nie musi przyjmować brutalnego wymiaru, ale dzięki używaniu pokojowych narzędzi, może stanowić o zmianach przestrzeni publicznej, jakości życia. W naszym przypadku będzie to akcja sadzenia drzew w proteście przeciw powtarzającym się wycinkom drzew we Wrocławiu.
Akcja 2: Instalacja w przestrzeni miejskiej
Tyły sceny kameralnej Teatru Polskiego, według przekazywanych informacji, pełniły niegdyś funkcję rzeźni, domu publicznego, kina, dziś są magazynami, w których przechowywana jest scenografia. Ukryte pod ziemią bunkry, opuszczone piwnice stanowią podłoże dla rzeźby, która zdaje się z nich wyrastać. Tam powstanie instalacja autorstwa Krystiana Trutha Czaplickiego.


WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Dzień I-IV (27.03., 28.03., 29.03., 30.03.; przed pokazami filmowymi): Kino Nowe Horyzonty
Codzienne pokazy sitodruku przygotowane przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną „Panato”.
Dzień II (piątek, 28.03.2014; godz. 22:00): Cocofli – wine bar
„URBANSCAPES – muzyka eksperymentalna Martyny Poznańskiej” – wyjątkowy projekt, który daje nam możliwość wsłuchania się w dźwięki miasta.
Dzień III (sobota, 29.03.2014; godz. 14:00): Łokietka 5 - infopunkt Nadodrze
LABORATORIUM ODRA,  to projekt, który poprzez realizację etiud dokumentalnych ma promować rozsądną żeglugę śródlądową na rzece Odrze oraz zwracać uwagę społeczeństwa na wszechstronną atrakcyjność terenów nadrzecznych. Projekt realizowany był latem 2013 r., a jego efektem jest zestaw warsztatowych etiud dokumentalnych, które zaprezentują publiczności Katarzyna Matz i Szymon Mizera ze Stowarzyszenia Kod_Krowa.
Program:
PO PROSTU FRAJDA (4:17) / CZEKAJĄC, AŻ OPADNIE WODA (05:16) / PROMETEUSZ (4:44) / RZECZNA OPOWIEŚĆ (3:07) / Z ŻELAZA (4:15) / POD PRĄD (7:35) / STRZYŻYK (6:11) / FONTANNA (4:22) / STARE MIASTO (3:10) oraz SEN O RZECE (30min).

29.03.2014 | DZIEŃ 3

ROLA RZEKI W MIEŚCIE

14:00 Dom na wodzie

LABORATORIUM ODRA – PROJEKCJA ETIUD DOKUMENTALNYCH + SPOTKANIE Z ORGANIZATORAMI


Projekt, który poprzez działania artystyczno-edukacyjne skoncentrowane na kinie dokumentalnym, ma na celu promocję rozsądnej żeglugi śródlądowej na rzece Odrze oraz zwrócenie uwagi mediów i społeczeństwa na wszechstronną atrakcyjność terenów nadrzecznych.

Podczas specjalnego pokazu w ramach MIASTOmovie: wro wyświetlone zostaną wszystkie filmy warsztatowe, które opatrzone będą komentarzem organizatorów: Katarzyny Matz i Szymona Mizery. Etiudy, zgodnie z miejscami ich realizacji, dotyczą pięciu odrębnych miast i wsi (Głogów, Nowa Sól, Cigacice, Krosno Odrzańskie, Kostrzyn nad Odrą). „Odwołując się do wspólnych, kulturowych kontekstów nadodrzańskich miejscowości, opartych w przeważającym stopniu na historii rzecznych przepraw, pragnęliśmy stworzyć wyjątkową i spójną, filmową dokumentację nadrzecznych krajobrazów” – mówią o projekcie organizatorzy. Szczególnym tego wyrazem jest krótkometrażowy dokument SEN O RZECE, na który składają się zdjęcia zrobione podczas trwania całego rejsu LABORATORIUM ODRA, autorstwa wszystkich jego uczestników. Właśnie ta projekcja będzie finałową prezentacją spotkania.

17:00 Kino Nowe Horyzonty

POKAZ+WARSZTAT SITODRUKU WSS PANATO

Pracownia Sitodruku PANATO zaprezentuje jedną z najstarszych i najbardziej zasłużonych dla miejskiego aktywizmu technik drukarskich. Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie nadrukować miejskie motywy na ekologicznym papierze, torbach lub koszulkach – również własnych.

18:00 Kino Nowe Horyzonty

FILM: "LOST RIVERS" | polska premiera
reż. Caroline Bâcle, Kanada 2012, 72 min

Dawniej przez prawie każde miasto przemysłowe przepływała rzeka. Wokół nich budowane były domy, drogi i fabryki. Zanieczyszczone rzeki na setki lat zniknęły pod powierzchnią ziemi. Dziś, trwa walka o przywrócenie naturalnych elementów w sercach wielkich miast. „Lost Rivers” zabiera nas w podróż w poszukiwaniu utraconych rzek, dzięki miejskim myślicielom, aktywistom i artystom z całego świata.

Lost Rivers - OFFICIAL TRAILER from Catbird Productions on Vimeo.


19:15 Kino Nowe Horyzonty

DEBATA: ROLA RZEKI W MIEŚCIE

Rzeka zawsze była jednym z istotnych elementów kształtowania się ośrodków miejskich. Od pewnego czasu w miastach na całym świecie nasila się tendencja powtórnego ukierunkowania życia społecznego i kulturalnego w stronę rzecznych bulwarów. Jaką funkcję pełni lub może pełnić rzeka we współczesnym mieście? Jak wykorzystujemy Odrę pod kątem transportu rzecznego i żeglugi, a także zagospodarowanie nabrzeża Odry w celach rekreacyjno-turystycznych? Czy Wrocław jest miastem zwróconym ku rzece?

22:00 Cocofli - books art cafe wine bar

MIASTOsound: wro – AN ON BAST: City Soundseeing

Uczestników live actu w Cocofli An On Bast zaprasza na przygodę z dźwiękami miasta, zrytmizowanymi inaczej, od czasu do czasu zanurzanymi w syntetycznych warstwach.

An On Bast to pseudonim artystyczny Anny Sudy – polskiej producentki i kompozytorki muzyki elektronicznej. W 2006 uczestniczyła w Red Bull Music Academy. Występowała m.in. na festiwalach Sonar w Barcelonie, Numusic w Stavanger, Strom w Kopenhadze oraz polskich: Audioriver w Płocku, Unsound w Toruniu, Tauron Nowa Muzyka w Katowicach.

 

Ma na swoim koncie sześć płyt, w tym, nagrany we współpracy z trębaczem jazzowym Maciejem Fortuną, najnowszy album “Electroacoustic Transcription of Film Music by Krzysztof Penderecki”.
An On Bast jest członkinią Stowarzyszenia City Inside Art, kontynuuje współpracę z Red Bull Music Academy.

Wrocławska Fundacja Filmowa zaprasza mieszkańców polskich miast do aktywnego udziału w rozmowie na temat otaczającej ich przestrzeni. Zaczynamy od Wrocławia!

Zamierzamy wykorzystywać ogromny potencjał i rosnącą popularność kina dokumentalnego do rzeczowej dyskusji o tematyce miejskiej. Liczymy, że uda nam się wykreować przestrzeń do spotkania mieszkańców z ekspertami i aktywistami miejskimi, a co za tym idzie – przekładać debatę przy filmie na działania angażujące użytkowników miasta.
Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.