Przegląd archiwalnych filmów o Wrocławiu 5-9 listopada 2014

Radio Wrocław | Utworzono: 2014-10-27 14:02 | Zmodyfikowano: 2014-10-27 14:02

Zapraszamy na unikatowe przedsięwzięcie kulturalne: Kadry Wrocławia - przegląd archiwalnych filmów o Wrocławiu. W ramach przeglądu na ekranach Kina Nowe Horyzonty wyświetlonych zostanie kilkanaście filmów o Wrocławiu (zrealizowanych począwszy od 1945 roku do współczesności).

Na każde spotkanie złoży się kompilacja archiwalnych filmów o Wrocławiu, wykład na temat powojennej historii miasta oraz prelekcja poprzedzająca każdy film, która wprowadzi widza w kontekst historyczno-polityczny, w jakim powstawał. Patronat dydaktyczny nad przeglądem objęła Dolnośląska Szkoła Wyższa. Przeglądowi towarzyszyć będzie wystawa starych fotografii Wrocławia.

Szczegółowy program znajdą Państwo poniżej oraz na stronach:

www.kadrywroclawia.pl oraz www.kinonh.pl

Ceny biletów:

Jeden blok filmów:
22 zł – bilet normalny
18 zł – bilet ulgowy (dla uczniów i studentów za okazaniem ważnej legitymacji oraz dla seniorów)
16 zł – bilet grupowy
12 zł – bilet szkolny

Karnet (wszystkie 4 bloki):
72 zł – karnet normalny
64 zł – karnet ulgowy

Repertuar:

Blok 1 – Jestem z Wrocławia!
6.11.2014, g. 18:30 oraz 05.11.2014, g. 10:00

Blok filmów dokumentalnych ukazujących historię miasta głównie przez pryzmat wspomnień jego mieszkańców, które zilustrowane zostały archiwalnymi filmami i fotografiami.

Oczami dziecka (2007) produkcja: Ośrodek Pamięć i Przyszłość
Paradokumentalny historia Zbigniewa Nowaka, który w roku 1945 wraz z rodzinami przybył do Wrocławia. Nastrojowa impresja na temat pionierów Wrocławia widziana tytułowymi oczami dziecka. (5 minut)

Wrocław – miasto studentów (1947) reż. Jadwiga Plucińska
Jeden z nielicznych filmów mówiących o życiu pierwszych wrocławskich żaków. W dokumencie tym zobaczymy z jakimi problemami, zarówno materialnymi jak i duchowymi, spotykali się wrocławscy studenci. Poza śledzeniem perypetii trójki bohaterów warto zwrócić uwagę na warunki, w jakich odbywały się pierwsze wykłady, na pierwszych wrocławskich profesorów i na niezwykłą panoramę Wrocławia lat 40. (12 minut)

Fakty i ludzie (1970) reż. Robert Stando
Film, w którym przy użyciu szeregu retrospekcji ze starych kronik z lat 40. i 50. pokazano proces zagospodarowywania miasta i regionu przez polskich osadników. Na uwagę zasługuje sentencja, w której po raz pierwszy w filmowej materii użyto odwołań do istniejących dotychczas w świadomości społecznej jedynie w sferze domysłów, niemieckich band dywersyjnych jak Wherwolf czy „Greek Gross”. (17 minut)

Ich miasto (1974) reż. Bogusław Rybczyński
Wspomnienia trójki mieszkańców Wrocławia i ich własne spojrzenie na miasto i jego historię. Materiał ten zawiera szereg wyjątkowo wartościowych pod względem poznawczym zdjęć. Między innymi będziemy mieli okazję zobaczyć i posłuchać jak pierwsze dni po upadku Festung Breslau i okres formowania się polskiej władzy w mieście wspomina Tadeusz Makarewicz, operator Polskiej Kroniki Filmowej. (10 minut)

Czarno-biały (2007) produkcja: Ośrodek Pamięć i Przyszłość
Kilkuminutowy fresk portretujący Stefana Arczyńskiego, który opowiada przede wszystkim o wrocławskich wątkach swojej twórczości. Artysta tak wypowiada się o tym aspekcie:
„Ten Wrocław wyglądał strasznie, zniszczenia straszne były. Chodziłem po dachach, jak tylko czas miałem, robiłem zdjęcia z odbudowy, przeważnie. Uważałem, że kiedyś będzie to potrzebne, taka fotografia.” (6 minut)

W poszukiwaniu utraconej Ojczyzny (2003) reż. Matthias Frickel
Film to sentymentalny powrót do przeszłości. Powrót do czasów dzieciństwa i młodości ludzi, którzy utracili swoją ojczyznę. Ale pamięć o niej wciąż jest żywa. Bohaterowie dokumentu wspominają minione czasy, odwiedzają miejsca, ulice, które straciły swój dawny wygląd i charakter, mówią o swoich bliskich, którzy odeszli na zawsze. (26 minut)

zdj pkf

Blok 2 – Feniks z popiołów – Odbudowa, czyli rozbiórka
8.11.2014, g. 18:30 oraz 6.11.2014, g. 10:00

Zestawienie kilku filmów dokumentalnych ukazujących panoramę miasta od zniszczeń Festung Breslau przez kolejne dekady dźwigania ze zgliszczy aż do współczesności.

Wyrok na miasto (1968) reż. Janusz Chodnikiewicz
W 1945 roku klęska Hitlera była już przesądzona, mimo to Niemcy zdecydowali o przekształceniu Wrocławia w twierdzę. Efektem była śmierć tysięcy ludzi i zniszczenie miasta. Film opowiada o życiu oblężonego miasta, a komentarzem do unikatowych archiwalnych zdjęć są wspomnienia niemieckiego księdza, autora „Kroniki oblężenia Wrocławia w roku 1945″. (26 minut)

Odbudowa Ziem Odzyskanych (1947) reż. Roman Banach
Film dokumentalny o Ziemiach Zachodnich, odzyskanych przez Polskę po zakończeniu II wojny światowej. Jeden z pierwszych powojennych filmów dokumentalnych, w których pojawia się Wrocław na tle innych miast zachodniej Polski.  (10 minut)

Wrocław 1959 (1959) reż. Jadwiga Plucińska
Wrocław roku 1959 jest miastem kontrastów. Z jednej strony dudniące życiem i nowoczesne śródmieście, z drugiej zaniedbane, ciągle jeszcze leżące w ruinach przedmieścia. Ale jak widać w tym filmie, nawet w warunkach, które dla dzisiejszego mieszkańca miasta wydawałyby się karygodne, można znaleźć kawałek przysłowiowego własnego kąta, gdzie można urządzić prowizoryczne życie. (10 minut)

Druga młodość miasta (1972) reż. Kazimierz Oracz
Film ten przestawia historię miasta, przeciętą datą 1945 roku. W pierwszej części zobaczymy więc często wykorzystywane przez oficjalną propagandę odwołania do mitu piastowskiego, wraz z całą jego symboliką. Następnie początki kształtowania się polskiej władzy w mieście i budowa nowego właściwie miasta. Właściwym tematem filmu jest tytułowa druga młodość miasta, której symbolem są nie tylko nowoczesne wówczas a dziś szpecące nasze miasto blokowiska, ale młodzi mieszkańcy wraz z ich codziennymi troskami i radościami. Tym co dodatkowo wyróżnia ten dokument spośród szeregu innych realizacji jest interesująca wędrówka szlakiem najciekawszych i najbardziej charakterystycznych dla naszego miasta miejscach. (20 minut)

Odbudowa Wrocławia (2005) reż. Marcin Bradke
Film opowiada o powojennej odbudowie Wrocławia, ukazuje problemy, jakie towarzyszyły temu przedsięwzięciu. Autorzy przypominają historię miasta i jego wielokulturową przeszłość. Odbudowa Wrocławia była rozłożona na lata i kolejne etapy. Przez kilka pierwszych powojennych lat po prostu odgruzowywano zburzone doszczętnie domy. (28 minut)

zdj odbudowa

Blok 3 – Wrocław. Od propagandy do promocji
9.11.2014, g. 18:30 oraz 7.11.2014 g. 10:00

Zestawiamy filmy o Wrocławiu, które powstały na przestrzeni kilku dziesięcioleci w ściśle określonym celu związanym z propagandowym lub promocyjnym przekazem na temat stolicy Dolnego Śląska. W takim zestawieniu ciekawa będzie ewolucja nie tylko treści przekazu o mieście, ale i jego tonu oraz zabarwienia emocjonalnego.

Wrocław w Polskiej Kronice Filmowej (1945 – 1975)
Projekcja dwudziestominutowego bloku poświęconych Wrocławiowi fragmentów Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1945-65. Można tu zobaczyć m.in. panoramę dymiących ruin Wrocławia, początki polskiej administracji, deportację ludności niemieckiej, odbudowę miasta, futurystyczne plany jego rozwoju. (25 minut)

Nasz Wrocław (1975) reż. Bogusław Rybczyński
Film ten został zrealizowany na zamówienie władz Wrocławia, pokazuje dzieje miasta od ostatnich akordów Festung Breslau po połowę lat 70. Oglądamy walki o miasto podczas drugiej wojny światowej, jego ruiny i odbudowę (fragmenty archiwalnych kronik filmowych). Następnie śledzimy życie kulturalne miasta, jego powojenny rozwój przemysłowy oraz sielankowe scenki z wrocławskich ulic, dyskotek i innych ówczesnych atrakcji Wrocławia. W finale pojawia się panorama miasta z lotu ptaka. (38 minut)

Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław! – laureaci
Pokaz bloku filmów nagrodzonych w konkursie na krótki film o Wrocławiu „Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!”. W programie zwycięskie filmy z lat 2011-2014. (15 minut)

zdj grunwald traktor

Blok 4 – Wrocław w Starym Kinie
7.11.2014, g. 18:30

PKF 10/46 (1946) real. Ludwik Perski, Jerzy Bossak
Polska Kronika Filmowa 10/46 poruszająca następujące tematy: 1. Niemcy opuszczają Polskę 2. Rocznica wyzwolenia Lęborka 3. Kongres Związku Samopomocy Chłopskiej 4. Wręczanie chłopom radioodbiorników 5. Proces przeciwko członkom NSZ 6. Pogrzeb pułkownika Jurczaka 7. Próba wytrzymałości 8. Otwarcie linii lotniczych 9. Nauka jazdy 10. Zamknięta granica 11. Powrót generała Kowpaka 12. Walki byków (10 minut)

Bumerang (1966) reż. Leon Jeannot
Dramat psychologiczno – obyczajowy, poruszający – poprzez historię nie akceptowanej przez starsze pokolenie miłości Polki i Niemca – kwestię współczesnych postaw wobec ostatniej wojny. Kurt, młody Niemiec z RFN, fotografuje we Wrocławiu dawny dom swoich rodziców. Zakochuje się w Ewie, córce majstra Lichosika, obecnego właściciela domu i niewielkiego warsztatu samochodowego. Nad miłością obojga ciąży jednak cień wojny. Ojciec Ewy uważa uczucie córki do Niemca za hańbiące; odsyła ją do ciotki w Krakowie… Źle zreperowane hamulce samochodu, którym Kurt jedzie z ukochaną, staną się przyczyną wypadku. Zakochani nie słyszą bowiem radiowych wezwań do natychmiastowego przerwania podróży. (82 minuty)

Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.