Świdnica. Najlepsi prezydenci rozmawiali o kryzysie

| Utworzono: 2009-02-17 21:33 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

Fot. Tomasz Pietrzyk / Wiadomości Świdnickie

W stawce najlepszych znaleźli się m.in. prezydenci Wrocławia, Jeleniej Góry i Świdnicy. Najostrożniejszy jest szef Świdnicy, Wojciech Murdzek, który jako jedyny zapowiada programy oszczędnościowe.

Oszczędzać chce też Rafał Dutkiewicz, ale to raczej kosmetyka.

- Żadnego zaciskania pasa nie będzie w Łodzi – zapowiada prezydent Jerzy Kropiwnicki. (Posłuchaj):

 

Podczas szczytu prezydenci nie wypracowali żadnego wspólnego stanowiska. Są jednak zgodni – rząd powinien jak najszybciej podać realne dane o stanie publicznych finansów, by dla samorządów wiosna nie przyniosła krachu.

______________________________________________

Oficjalne stanowisko wypracowano kilka dni po zakończeniu szczytu w Świdnicy - 20.02.2009 r.

"Wystąpienie prezydentów miast wyróżnionych w rankingu tygodnika „Newsweek”

Zebrani w Świdnicy prezydenci miast wyróżnieni w rankingu tygodnika „Newsweek” (N15) uznali, że ich aktywne działania, chociaż dotyczą lokalnych społeczności, mają duże znaczenie dla przezwyciężenia skutków kryzysu gospodarczego w kraju.

Postanowili więc upowszechnić wiedzę o stosowanych „dobrych praktykach”, które są konkretną odpowiedzią samorządów na recesję.

Pełne wykorzystanie doświadczeń i możliwości samorządu wymaga jednak bardziej partnerskich relacji z władzą centralną.

W szczególności oczekiwane jest:

- pełne, wiarygodne i szybsze informowanie o konsekwencjach sytuacji gospodarczej państwa dla dochodów samorządów,

- wsparcie inwestycji realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej poprzez stworzenie efektywnego systemu zapewniającego płynność ich finansowania (zaliczkowanie, prefinansowanie, szybkie przekazywanie należnych płatności),

- usunięcie przepisów krępujących inicjatywę i kreatywność samorządów lub zmuszających do wykonywania prac o wątpliwej przydatności,

- dynamiczne tworzenie realnych instrumentów prawnych dostosowanych do zmieniającej się rzeczywistości na rynku pracy, w szczególności ustawy o promocji zatrudnienia, rozważenie zasadności naliczania podatku VAT przy realizacji inwestycji samorządowych z udziałem środków unijnych.

Prezydenci grupy N15 biorąc pod uwagę ilość i wielkość realizowanych zadań oraz zakres odpowiedzialności wobec obywateli, wskazują na zasadnicze znaczenie roli samorządu lokalnego dla funkcjonowania państwa. Dlatego wyrażają przekonanie, że zbędne obowiązki i istniejące ograniczenia dotyczące aktywności samorządu powinny być przedmiotem troski obywateli, Rządu i Sejmu RP w stopniu porównywalnym z uwagą, jaką przywiązuje się do wprowadzenia ułatwień funkcjonowania sfery przedsiębiorczości.

Prezydenci grupy N15 doceniają rolę istniejących ogólnokrajowych i lokalnych przedstawicielstw gmin, miast, powiatów i województw samorządowych. Za konieczne jednak uznają większą integrację środowiska, także poprzez ścisłą współpracę istniejących korporacji samorządowych, której efektem powinno być zainicjowanie we współpracy z uznanymi autorytetami w dziedzinie samorządu zmian ustawowych oraz ustrojowych, tworzących nowe możliwości rozwoju samorządu terytorialnego, łącznie z dyskusją o możliwości przekształcenia Senatu RP w Izbę Senacko-Samorządową.

Dążenie do tego celu jest ważnym powodem, dla którego zebrani w Świdnicy zamierzają kontynuować swą współpracę.

Prezydenci zebrani w Świdnicy wyrażają nadzieję na dalsze życzliwe zainteresowanie wszystkich mediów problematyką samorządową i liczą na wsparcie działań poprawiających jakość funkcjonowania samorządu terytorialnego, a w szczególności opisanych w niniejszym wystąpieniu.

Z upoważnienia prezydentów grupy N15 Wojciech Murdzek Prezydent Świdnicy"

REKLAMA
Dźwięki
Relacja Radia Wrocław

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Łodziak
2009-02-17 22:34:24
z adresu IP: (91.94.xxx.xxx)
Ocena: 0
Buuuuuuuuuuuuhahahaha... Kropa i Dudek najlepsi!!! Podajcie nocnik bo nie wytrzymam.
Reklama