Dolny Śląsk bez smogu. Mamy wyniki z Kowar (ZOBACZ)

Radek Lesisz, Krzysztof Smolnicki | Utworzono: 2017-02-23 17:50 | Zmodyfikowano: 2017-02-23 17:50
Dolny Śląsk bez smogu. Mamy wyniki z Kowar (ZOBACZ) -

Trwa akcja Dolny Śląsk bez smogu. Radio Wrocław raz z Dolnośląskim Alarmem Smogowym oraz Instytutem Rozwoju Regionalnego bada jakość powietrza w dolnośląskich miastach. W Kowarach pomiary wykonywane były w dniach 8– 15 lutego 2017 w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10. Poniżej wykres prezentujący jakość powietrza (linia pozioma to poziom dopuszczalny dobowy dla PM10 - 50 mg/m3)

Ponieważ pomiary w dniach 8.02.2017 i 15.02.2017 nie obejmowały pełnej doby, nie wykonano wyliczeń stężenia średniodobowego PM10 dla tych dni. Dla pozostałych dni średnie dobowe wyglądają następująco:

  • średnia dla 09/02/2017: 64 µg/m3
  • średnia dla 10/02/2017: 62 µg/m3
  • średnia dla 11/02/2017: 37 µg/m3
  • średnia dla 12/02/2017: 85 µg/m3
  • średnia dla 13/02/2017: 153 µg/m3
  • średnia dla 14/02/2017: 137 µg/m3

Co pokazują badania? Że w 5 z 6 analizowanych dni normy stężenia pyłu były przekroczone. Zaobserwowano znaczące zróżnicowanie jakości powietrza. Stężenia rosną w godzinach popołudniowych i wieczornych, kiedy mieszkańcy, po powrocie do domu, rozpalają w piecach i ustaje naturalna konwencji powietrza spowodowana promieniami słonecznymi.

Wykonywane pomiary wskazują, że problem zanieczyszczenia powietrza jest w Kowarach podobny jak w innych miejscowościach kotliny jeleniogórskiej. Pomiary są podobne do wyników z oficjalnej całorocznej stacji pomiarów jakości powietrza w Jeleniej Górze na ul. Ogińskiego, na której również zaobserwowano znaczące pogorszenie w dniach 12-14.02.2017.


Należy jednocześnie pamiętać, że uzyskane wyniki są próbką dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko miejsca, gdzie stał pyłomierz; są uzależnione od panującej pogody; nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza w Kowarach przez cały rok.

Na podstawie naszych badań należy się jednak spodziewać w Kowarach przekroczeń limitów dni dla stężeń dobowych pyłu PM10 – mimo że takiego zagrożenia nie widzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Potwierdzeniem tego faktu mogłyby być jedynie całoroczne badania wykonane dla Kowar.

Warto odnotować, że gmina Kowary chce przystąpić do planowanej uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska, co świadczy o świadomości problemu i woli zmierzenia się nim. Kowary, podobnie jak inne dolnośląskie gminy, potrzebuje uchwały antysmogowej. Jest ona niezbędnym środkiem do poprawy jakości powietrza. Przypomnijmy – Dolny Śląsk to jedno z 3 najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce.

Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia Wrocław,
Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego

Partnerem akcji jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Reklama

Komentarze (1)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~ale POkręcona2017-02-24 09:19:01 z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)