Rozpoczęła się druga edycja programu "Senior Plus"

Radio Wrocław | Utworzono: 2017-11-29 13:36 | Zmodyfikowano: 2017-11-29 10:56
A|A|A

Minister Elżbieta Rafalska

Minister Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że z tych środków mogą korzystać samorządy aby przygotować obiekty na domy dziennego pobytu "Senior plus". Na ten cel samorządy mogą otrzymać dofinansowanie do 300 tys. złotych.

Jeśli samorząd będzie uruchamiał klub seniora, może otrzymać 150 tysięcy złotych. Dofinansowany zostanie też koszt pobytu korzystających z domów dziennego pobytu. Na jednego uczestnika przypadnie 300 złotych. W klubach seniora zaś na jednego uczestnika przypada 200 złotych.

Wiceminister rodziny i pracy Elżbieta Bojanowska zwróciła uwagę, że w sytuacji starzejącego się społeczeństwa polityka wobec osób starszych jest jednym z priorytetów. Stąd resort wychodzi z pakietem programów skierowanych dla osób starszych, na które w przyszłym roku przeznaczy około 150 milionów złotych. Pieniądze te skierowane zostaną z jednej strony do osób starszych aktywnych poprzez organizacje pozarządowe, z drugiej zaś na program "Senior Plus" i program "Opieka 75 Plus", który także ruszył dzisiaj.

Minister Bojanowska zaznaczyła, że program "Senior Plus" cieszy się dużym zainteresowaniem samorządów. Wyjaśniła, że kluby i domy dziennego pobytu zapewniają seniorom między innymi usługi socjalne, posiłek, rehabilitację, zajęcia edukacyjne i aktywność ruchową.

Więcej informacji: "SENIOR+" na lata 2015-2020, edycja 2017

Program Senior + na Dolnym Śląsku
13 listopada przedstawiciele 169 dolnośląskich gmin i ośrodków pomocy społecznej spotkali się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim na konferencji poświęconej Programowi Senior + Edycja 2018. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Departamentu Polityki Senioralnej oraz Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

W trakcie spotkania przekazano uczestnikom informację na temat Programu Senior+ Edycja 2018 (pod koniec listopada br. planowane jest ogłoszenie konkursu na przyszły rok) oraz realizacji Programu Senior+ na terenie województwa dolnośląskiego. Kierownicy Dziennych Domów Senior-WIGOR (od 2017 r. - Senior+) we Wrocławiu, Świdnicy i Strzegomiu, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, zaprezentowali działalność swoich placówek.

Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć mini wystawę prac seniorów dziennego Domu w Strzegomiu. W drugiej części spotkania przedstawiony został krótki przegląd działań realizowanych w obszarze pomocy społecznej (mieszkania chronione, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, środowiskowe domy samopomocy) w związku z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Ponadto omówiono kluczowe regulacje prawne związane z udzielaniem przez gminy pomocy w formie schronienia dla osób bezdomnych w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach.

Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama