CYFROWA BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA EDUKACJA

Radio Wrocław, GN | Utworzono: 2018-01-23 11:49 | Zmodyfikowano: 2018-01-23 12:00
CYFROWA BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA EDUKACJA -

W swojej obecnej formule jest portalem internetowym w formie biblioteki cyfrowej zawierającej wspomnienia, relacje i materiały świadków historii ze szczególnym uwzględnieniem osób zaangażowanych w działalność ruchów niepodległościowych w PRL. W myśl maksymy „Historia jest wyciągiem z niezliczonych biografii” (Thomas Carlyle) dążymy do tego, by świadkowie historii opowiedzieli nam historie swojego życia, które utrwalone w postaci audiowizualnej i wzbogacone o zdigitalizowane dokumenty z epoki oraz materiały ikonograficzne, pozwolą zachować pamięć o bohaterach minionych dziesięcioleci, tych nieznanych „zwykłych-niezwykłych”, którzy oddali część swojego życia za wolność naszego kraju. Celem CBM Edukacja jest zebranie, zgromadzenie i opowiedzenie historii tych ludzi reszcie społeczeństwa, a w szczególności młodzieży i zachęcenie jej do poszukiwania świadków historii w swoim otoczeniu.CBM Edukacja podzielona jest na sekcje tematyczne, które systematycznie rozbudowywane są w ramach kolejnych projektów. W efekcie, w jednym miejscu, w ogólnodostępnej formie, pochylając się nad metodologią historii mówionej, zgromadzimy skatalogowane wspomnienia świadków historii oraz towarzyszące im zdjęcia, dokumenty i inne materiały ikonograficzne. Zebrane relacje w postaci wywiadów biograficznych, i zdigitalizowane materiały źródłowe, opatrzone notkami biograficznymi, posłużą historykom, naukowcom, szkołom, a także innym odbiorcom. W oparciu o nie powstawać będą prace dyplomowe, scenariusze lekcji i inne formy aktywności naukowej i wspierającej naukę. Sukcesywnie zbiory biblioteczne uzupełniane będą o narzędzia ułatwiające nauczycielom uczenie historii z wykorzystaniem wywiadu biograficznego, a uczniom podejmowanie samokształcenia. Potencjał CBM Edukacja kryje się w jego cykliczności i wielopoziomowym bogactwie, co stwarza przestrzeń do podjęcia niestandardowych działań i innowacyjnych rozwiązań przy przygotowywaniu oferty wspierającej nauczanie historii dla szkół. Docelowo – z kolejnymi projektami – dotrzeć pragniemy do co najmniej pół tysiąca świadków historii. Opowiedziane przez świadków historie życia zamieszczone będą w CBM Edukacja w towarzystwie biografii, zdjęć, materiałów ikonograficznych, dokumentów. W ramach kolejnych odsłon będziemy również opracowywać zebrane już materiały. Sukcesywnie wszystkie relacje poddane zostaną transkrypcji, o które wzbogacone zostaną dotychczasowe zbiory. Dodatkowe materiały historyczne dotyczące konkretnych świadków, jak i czasu historycznego, zachodzących wydarzeń, tych przełomowych i dotyczących życia codziennego oraz historii mentalności, będą poszerzały skatalogowane już rekordy. Zbiory biblioteczne uzupełniane będą o artykuły naukowe i popularnonaukowe dotyczące świadków historii. Specjaliści opracowywać będą pomoce naukowe dla nauczycieli i szkół, bowiem zależy nam na wsparciu edukacji formalnej, a szczególności historii najnowszej i zaniedbywanych przez świat nauki kobiet. Przechowywane w bibliotece scenariusze lekcji, filmy dokumentalne krótkometrażowe, etiudy historyczne, gry mobilne, piosenki historyczne, itd., będą drogą do uczenia się historii, budowania pozytywnego wizerunku osoby świadomej swojej przeszłości i tożsamości narodowej oraz spoczywających z tej racji na niej obowiązkach. W efekcie biblioteka będzie nowoczesnym multimedialnym narzędziem do wspierania, promowania i uczenia się historii i patriotyzmu, odpowiedzią na potrzeby uczniów i przestrzenią dla nich do doświadczania historii i „zabawy” nią. Dążąc do podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działając na rzecz szeroko rozumianej nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania chcemy, by przechowywane w bibliotece zdigitalizowane zbiory docierały do Polaków i Polonii rozsianych po całym świecie i były narzędziem do podejmowania kolejnych działań wspierających naukę, tradycję i kulturę, a w szczególności edukację historyczną i patriotyczną.Chcemy, by nasze działania przywróciły pamięć o osobach, które często pozostając dla reszty społeczeństwa bezimienne, walczyły o wolną i demokratyczną Polskę, ale także o osobach, które w tamtych czasach żyły i wydawać by się mogło, że jedynie tamtą rzeczywistość doświadczały. Badania z kręgu historii mówionej nie skupiają się bowiem jedynie na doniosłych wydarzeniach i znanych ludziach. W centrum ich zainteresowania znajduje się zwykły człowiek i jego punkt widzenia. Dążymy do tego, by przywrócić świadkom historii poczucie własnej wartości, sprawczości, a przede wszystkim, by zagospodarować ich potencjał na rzecz innych. Osoby te, niegdyś czynne, zaangażowane, ofiarne, dzisiaj, z różnych przyczyn, cechują się nieufnością, zamknięciem w sobie, w konsekwencji zagrożone są wykluczeniem społecznym. Wierzymy, że spotkania z wolontariuszami i historykami oraz prace nad biblioteką, pomogą wydobyć na światło dzienne doświadczenia, przemyślenia i przeżycia będące udziałem świadków historii oraz będą przestrzenią terapeutyczną. Budując międzypokoleniową oraz wewnątrzpokoleniową więź stworzymy dla świadków historii i wolontariuszy płaszczyznę do uczenia się od siebie. Wolontariusze, wywodzący się z grona młodzieży i seniorów działając przy tworzeniu biblioteki, zdobędą nowe kompetencje społeczne, i będą rozwijać własne zainteresowania. Działając na rzecz wolontariatu i jego promocji w realizację naszych działań włączamy grono wolontariuszy, którzy poprzez bezpośredni kontakt ze świadkami historii, uczą się odpowiedzialności za drugiego człowieka.

W roku 2017 przewidzieliśmy premierę pierwszej sekcji CBM Edukacja pod roboczym tytułem „Zapomniani bohaterowie”, która dedykowana jest 50 świadkom historii (do 50 osób), którzy żyli i działali w okresie od 1945 r. Zebrane zarówno przez wolontariuszy jak i specjalistów relacje biograficzne zamieszczone zostaną w zakładce „Projekty” pod nazwą „Zapomniani bohaterowie”. Towarzyszyć im będą zdigitalizowane dokumenty oraz życiorysy świadków historii.

Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.