Z gotowych rozwiązań nauczania obcokrajowców nikt nie korzysta

Piotr Kaszuwara | Utworzono: 2018-02-26 08:25 | Zmodyfikowano: 2018-02-26 08:25
Z gotowych rozwiązań nauczania obcokrajowców nikt nie korzysta  -

Nauczanie obcokrajowców w szkołach mogłoby być łatwiejsze, ale... mało kto korzysta z gotowych rozwiązań. Od września 2017 roku, samorządy i placówki oświatowe mogą tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze, czyli specjalne klasy dla maksymalnie 15-orga osób, gdzie nacisk kładzie się na naukę języka polskiego. - W ten sposób dzieci z zagranicy lub polskie dzieci, które wróciły do kraju, mogą podciągnąć się na tyle, by np. po roku pójść normalnym trybem nauczania, tłumaczy Krystyna Kaczorowska z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

- Zależy nam na tym, aby dziecko przyswajało język polski. Żeby w ciągu roku uzyskało takie umiejętności, które pozwolą mu na efektywne uczenie się.

Oddziały przygotowawcze jednak nie powstały w stolicy Dolnego Śląska, bo magistrat chciałby, by dzieci które uczestniczą w takich klasach były zwolnione z obowiązku podążania za podstawowym programem nauczania, chociaż na czas pierwszego semestru, mówi pełnomocnik prezydenta Rafała Dutkiewicza ds. Ukraińców, Anna Szarycz:

- Nauka języka polskiego, jako zajęcia wyrównawcze oraz z tych przedmiotów, z którymi mają problemy. Jednakże utworzenie klas tzw. wyrównawczych, wiązałoby się z przeznaczeniem, co najmniej jednego semestru na naukę języka, tylko i wyłącznie. 

- W takiej klasie mogłoby się uczyć maksymalnie 15 osób, które nie znają języka polskiego w wystarczającym stopniu, mówi Dorota Feliks z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, ale...:

- Trzebaby znaleźć furtkę, która pozwoliłaby takiej osobie uczyć się przez rok, tylko języka polskiego. 

We Wrocławiu, jak poinformował nas Jarosław Delewski, szef departamentu oświaty w magistracie, właśnie z tego powodu takich klas w tym roku nie utworzono. Dlatego magistrat ma na to swój pomysł. - Rok bez nauki fizyki, geografii, czy biologii, ale intensywny kurs języka i kultury - tłumaczy Manuela Pliżga-Jonarska:

- Mamy taką wizję, że dziecko, które ukończy ten model klasy, o którym my myślimy, będzie bardzo dobrze znało język polski, będzie znało polską kulturę, będzie znało Wrocław. 

Zdaniem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz wg Ministerstwa obecne rozwiązania w prawie oświatowym są wystarczające i nie ma potrzeby ich zmieniania. Oprócz obcokrajowców, do oddziałów przygotowawczych można skierować też polskich uczniów, które razem z rodzicami wróciły z zagranicy i mają problemy z nauką w języku polskim.

Zdaniem magistratu, to zbyt wiele zajęć dodatkowych, podczas gdy młodzież musi jednocześnie opanowywać podstawę programową, a większość uczniów np. z Ukrainy i tak dobrze sobie radzi z językiem, przyznają i rodzice, i dzieci:

Podobnego zdania są również polscy rodzice, których pociechy mają w klasie gości z zagranicy:

- Ja jestem bardzo zadowolona, że takie dzieci się pojawiają. U córki w klasie pojawił się chłopczyk z Ukrainy, został bardzo fajnie przyjęty. Nie widać różnicy w poziomie nauczania, dzieciaki nie mają żadnych zahamowań, uprzedzeń. 

Obecnie we wrocławskich szkołach uczy się ponad 1200 uczniów z innych krajów. Blisko 1000 z nich pochodzi z Ukrainy. Są też uczniowie z Czech, Włoch, czy z różnych krajów azjatyckich.

STANOWISKO MEN:

Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN: Wobec stale rosnącej liczby uczniów cudzoziemców w polskich szkołach i aby wspomóc szkoły i nauczycieli w sprostaniu nowym wyzwaniom związanym z kształceniem od 1 września 2017 r. wprowadzono możliwość tworzenia przez organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne oddziałów przygotowawczych dla osób przybywających z zagranicy. Do oddziału przygotowawczego może zostać zakwalifikowany uczeń w przypadku stwierdzenia, że ma on trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym problemy związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, lub zaburzenia komunikacyjne, związane z nieznajomością lub słabą znajomością języka polskiego. Oddział przygotowawczy może być utworzony również w trakcie roku szkolnego.

Celem wprowadzonych rozwiązań jest umożliwienie szybkiego i efektywnego włączenia uczniów cudzoziemców do polskiego systemu oświaty, wprowadzenie ułatwień w adaptacji ucznia do nowych warunków nauki, umożliwienie szybkiej i efektywnej nauki języka polskiego, w tym języka specjalistycznego, niezbędnego do aktywnego udziału w zajęciach z poszczególnych przedmiotów nauczania w istniejących w szkole klasach regularnych, a tym samym – pełne włączenie i zintegrowanie uczniów z polskim systemem oświaty. Dlatego też czas nauki ucznia w oddziale przygotowawczym został ograniczony do roku szkolnego, w którym uczeń został przyjęty do oddziału, przy czym istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu nauki, ale nie więcej niż o jeden rok szkolny.

Ponadto dla uczniów cudzoziemców, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, i znają język polski na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, szkoła organizuje bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego w wymiarze nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo, tak długo, jak potrzebuje tego uczeń. Jednocześnie uczeń przez 12 miesięcy korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania, jeśli taką potrzebę stwierdzi nauczyciel prowadzący. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin w tygodniu. Z tych zajęć mogą także korzystać uczniowie oddziału przygotowawczego.

Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.