Wrocław: Przedszkole na Księżu Małym ma szanse powstać. Wiemy, kiedy ostateczna decyzja

Dorota Kuźnik, mk | Utworzono: 2018-03-02 10:56 | Zmodyfikowano: 2018-03-02 10:59
A|A|A

fot. Andrzej Owczarek

Decyzja miała zapaść podczas wczorajszego posiedzenia rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, która ma wynająć pomieszczenie. Jej członkowie chcą jednak jeszcze negocjować warunki z inwestorem. Liczą na to, że choć budynek od 20 lat stoi pusty, może jednak uda się wyciągnąć z niego jeszcze więcej. Takie działanie zdaniem przewodniczącego rady Bogdana Kopreka ma sprawić, że również przeciwnicy tej inwestycji będą zadowoleni:

Rada nadzorcza ma spotkać się z inwestorem w poniedziałek, jednak zdaniem mieszkańców, którzy chcą przedszkola, to granie na zwłokę:

Jak powiedział Radiu Wrocław przedstawiciel przedszkola, żeby umowa doszła do skutku, powinna zostać podpisana do końca przyszłego tygodnia. Rada nadzorcza ma nad nią głosować prawdopodobnie w przyszły czwartek.

Przeciąganie tej decyzji w czasie, to zdaniem prezesa spółdzielni Andrzeja Pyziołka nienajlepszy pomysł, bo jak mówi - inwestor może się rozmyślić:

Powstania przedszkola nie chce część mieszkańców, ponieważ jak twierdzą dzieci będą hałasowały, a rodzice przywożący je samochodami będą generowali smog.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~mieszkaniec Andrzej
2018-03-13 21:48:02
z adresu IP: (89.230.xxx.xxx)
Ocena: 32
do ~ prn- czytając te wypociny, można stwierdzić, że osoba pisząca tekst ODPOWIADAM NA PUBLICZNIE POSTAWIONE PYTANIE Co się dzieje ? nie posiada żadnej wiedzy o ustawodawstwie spółdzielczym, a tym bardziej o aktach prawnych- wewnętrznych spółdzielni-jakimi są w/g kolejności- statut spółdzielni i regulaminy - zarządu, rady nadzorczej i inne-sporządzone na podstawie ustaw i statutu. cyt. 9. Rada Nadzorcza w ramach swoich statutowych kompetencji nadzoru i kontroli, podejmując działania zgodne z prawem, dochowała należytej staranności, w poczuciu odpowiedzialności za majątek wszystkich członków Spółdzielni i zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Proszę zapoznać się z par. 3 ust.1 Regulaminu rady nadzorczej oraz par. 34 statutu spółdzielni i wskazać na podstawie którego paragrafu rada podejmowała uchwały: - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na negocjacje warunków umowy najmu lokalu użytkowego, -uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie długoterminowej umowy najmu lokalu. Rada nadzorcza działała nie zgodnie z zapisami statutu, regulaminu rady, czym ograniczała uprawnienia ZARZĄDU opisane w statucie par.39 ust. 1, par. 41 ust.10,par. 44 oraz regulaminie zarządu par. 3 ust.12- zawieranie umów w szczególności pkt.d- najmu, dzierżawy. Po zapoznaniu z przedstawionymi zapisami ze statutu, regulaminu zarządu i rady, stwierdzi Pan ~prn, że rada działała nie zgodne z prawem obowiązującym w spółdzielni, czym utrudniała realizację działalności spółdzielni określoną w par.4 statutu spółdzielni.
~prn
2018-03-13 17:43:54
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: -14
ODPOWIADAM NA PUBLICZNIE POSTAWIONE PYTANIE "Co się dzieje ?" 1. "Przewodniczący Rady Nadzorczej powiesił nam na drzwiach kilka dni temu zapewnienie, że jest za przedszkolem, ale ... głosuje przeciw." ODPOWIEDŹ : Po pierwsze Przewodniczący powiesił dwa komunikaty i to nie na drzwiach, jak piszą adwersarze lecz jedno na szybie pomieszczenia Sp-ni przy ul. Opolskiej oraz drugie na tablicy ogłoszeń przy aptece. Oba zniknęły bardzo szybko. 2. " ... jest za przedszkolem ..." - "ale... głosuje przeciw." ODPOWIEDŹ w tej materii jest prosta. Jestem za powstaniem przedszkola lub innej placówki, bo jest to z różnych powodów, zwłaszcza społecznych inicjatywa cenna, a i potrzeby w tym zakresie niemałe. Jestem przeciwny umowie ze Spółką z Poznania, bowiem uważam, że jest dla Spółdzielni niekorzystna i głosowałem przeciw, ale w tę kwestię wyjaśniałem już wcześniej. Uchwały RN zapadają większością głosów i są uchwałami Rady Nadzorczej, a nie przewodniczącego Rady. Najlepiej zatem głosować zgodnie z własnym przekonaniem, nawet jeżeli jest to głos odosobniony. Optymalne jest głosowanie nad uchwałami bez nacisku i presji kogokolwiek, zwłaszcza na sali obrad. 3. Uchwały dotyczące podpisania umowy przez Zarząd zostały przez RN podjęte: - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na negocjacje warunków umowy najmu lokalu użytkowego (Tarnogórska 1) - przyjęta w głosowaniu RN, - uchwała dotycząca zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz SMKM - przyjęta w głosowaniu RN, - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o roboty budowlane bez przeprowadzenia przetargu - przyjęta w głosowaniu RN, - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie długoterminowej umowy najmu lokalu przy ul. Tarnogórskiej 1 - przyjęta w głosowaniu RN. 4. Pismo skierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu w grudniu 2017 r., miało zabezpieczać członków Spółdzielni przed zawarciem umowy niekorzystnej i kontrolowanej tylko przez Zarząd i inwestora, dlatego RN zastrzegła sobie możliwość udziału swoich przedstawicieli na każdym etapie prowadzonych negocjacji (Zarząd o negocjacjach poinformował RN - raz /słownie: jeden/), a ostateczny kształt umowy do podpisania przez strony, po akceptacji kancelarii prawnej oraz gł. księgowego, miał być zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej. 5. W dniu 5 marca br. członkowie RN spotkali się z Panem Dyrektorem Jakubowskim, który zapewniał 1 marca, że możemy jeszcze rozmawiać na temat warunków umowy. W dniu 5 marca, na pytanie przewodniczącego, czy możemy rozmawiać o pieniądzach, stwierdził, że nasze propozycje wywracają całą umowę do góry nogami oraz, że był czas na rozmowy dotyczące warunków finansowych, a teraz już o tym nie ma mowy. Ale jak mówi porzekadło, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, Pan Prezes renegocjował umowę ze Spółką (w okresie 5-8 marca) i uzyskał kolejne dla Spółdzielni korzyści, polegające na partycypowaniu przez Spółkę w kosztach (w jakim zakresie nie wiadomo) przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich przeglądach wentylacyjnych, usuwaniu śniegu z dachu w okresie zimowym (a jak śniegu będzie tyle, ile w tym roku?). W konkluzji stwierdza, iż Zarząd nie widzi przeciwwskazań do zmiany umowy, "..." Zarząd wyjaśnił w swoim piśmie do Rady Nadzorczej z dnia 8 marca, że ustalenia w zakresie zmiany umów zostały przekazane prawnikom obu stron i po otrzymaniu wypracowanych przez obie kancelarie umów, Zarząd przekaże RN dokumenty niezwłocznie mając na uwadze, (...), że wszystkie dokumenty muszą być sfinalizowane nie później niż do końca marca 2018 r. Odnośnie sformułowania Pana Prezesa, że w wyniku przeprowadzonych przez Radę, na jej wyraźne żądanie, negocjacji Fundacja wstrzymała podpisanie umów wyjaśniam, że nie były to żadne negocjacje, a li tylko krótka rozmowa i pytanie na temat ustępstw w zakresie finansowym ze strony Spółki. Po odpowiedzi Pana Dyrektora, Rada już wiedziała, że żadnych negocjacji nie będzie, bowiem wszystko jest już ustalone, a spotkanie w zasadzie miało charakter marketingowy. 6. W piśmie z 8 marca br., Zarząd wyjaśnia, że chęć podjęcia uchwał zatwierdzających konkretne umowy jest wyłączną inicjatywą Rady Nadzorczej z czym trudno się nie zgodzić, ale też w tym samym piśmie dodaje, że wnosił o wyrażenie zgody na zawarcie długoterminowej umowy najmu, bo do tego był zobowiązany zgodnie ze Statutem i co uzyskał w przyjętej Uchwale RN (vide: pkt. 3). Warto zadać sobie zatem pytanie: co się stało, że Rada nie zajęła się uchwałą w sprawie zatwierdzenia ostatecznej wersji umowy ze Spółką Infrastruktura Oświaty. Odpowiedź brzmi: nie ma ostatecznej wersji umowy do podpisania. Ponieważ, wokół tego tematu, zrobiła się wielka wrzawa, Rada Nadzorcza nie będzie się dalej w tej sprawie wypowiadać. Ze strony Rady podjęte zostały wszystkie uchwały (uchwały może sprawdzić każdy członek Spółdzielni) umożliwiające Zarządowi podpisanie umowy zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 41 Statutu Spółdzielni i w związku z tym, to Zarząd ponosi odpowiedzialność za warunki tej umowy, chociaż jak widać bardzo chciałby się jednak podzielić odpowiedzialnością. 7. Cztery uchwały wymienione jw. w pkt.3, przyjęte w głosowaniu RN, dają wolną rękę na zawarcie przez Zarząd umowy z Infrastrukturą Oświaty Sp. z o.o. Z pisma inwestora wynika, że wspólnie z Zarządem dąży do sfinalizowania umowy, która przez 10 lat daje inwestorowi doskonałe warunki najmu, jedne z najlepszych w mieście. 8. Zarząd, kolejny już nie pierwszy raz działa wybiórczo w odniesieniu do wniosków i zaleceń RN. Jedne zlecenia respektuje, inne natomiast ignoruje, jak chociażby powiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o "sztandarowej" inwestycji Spółdzielni ”Przebudowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną” przy ul. Tarnogórskiej 1, gdzie złamano wszelkie zasady prawa budowlanego, a którą tak skrzętnie Zarząd i poprzednia Rada chcą schować głęboko w niebyt albo też przykryć kolejną inwestycją. Co się dzieje ? 9. Rada Nadzorcza w ramach swoich statutowych kompetencji nadzoru i kontroli, podejmując działania zgodne z prawem, dochowała należytej staranności, w poczuciu odpowiedzialności za majątek wszystkich członków Spółdzielni i zgodnie z zasadami współżycia społecznego. 10. Jeżeli wszystko układało się pomyślnie od początku rozmów z potencjalnym kontrahentem w grudniu 2017 r., to może warto wiedzieć i zapytać, co skłoniło Pana Prezesa do udziału (chyba, że to tylko plotka, nie mogłem sprawdzić u źródła) w konkursie na prezesa zarządu jednej z wrocławskich spółdzielni, w którym aplikować prawdopodobnie można było do 5 stycznia br. Czy już wtedy Pan Prezes zakładał, że Komisja kontroli RN odkryje jednak zawaloną totalnie inwestycję i może lepiej stąd czmychnąć, bo komisja jest zbyt dociekliwa ? 11. Czy prawdą jest, że Zarząd traktuje gabloty Spółdzielni jako swoją własność, nie dopuszczając innych organów Spółdzielni, w tym Rady Nadzorczej do korzystania z nich, wg własnego uznania - "bo nie". PRAWDA Co się zatem dzieje ? Nie wszystko da się wytłumaczyć racjonalnie. Zabrałem głos ponieważ, ktoś mądrze powiedział, że prawda sama się nie obroni i trzeba jej pomóc. Czy prawda nas wyzwoli ? Tak, jeżeli na to pozwolimy i pomożemy jej rozwinąć skrzydła. ZACHĘCAM WSZYSTKICH DO AKTYWNOŚCI, STAWIANIA PYTAŃ I SZUKANIA ODPOWIEDZI. CZASEM WYSTARCZY, JAK SIĘ ZDAJE POŁĄCZYĆ FAKTY A ODPOWIEDZI POJAWIAJĄ SIĘ SAME prn
~Mieszkam na Księżu
2018-03-09 14:26:24
z adresu IP: (176.221.xxx.xxx)
Ocena: 18
Czyżby jednak Przewodniczący Rady Nadzorczej kłamał? Po co Pan Przewodniczący wprowadza w błąd Mieszkańców i prasę? Nie rozumiem tego.
~Mieszkam na Księżu
2018-03-09 14:24:51
z adresu IP: (176.221.xxx.xxx)
Ocena: 11
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DEMENTUJĄCE INFORMACJE UPUBLICZNIANE PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SMKM Drodzy Mieszkańcy, w związku z opublikowaniem przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na stronie FB Księża Małego komunikatu o podjęciu przez Radę Nadzorczą „wszystkich uchwał” niezbędnych do podpisania przez Zarząd w imieniu Spółdzielni umów z Infrastrukturą Oświaty dot. inwestycji przedszkole, Zarząd jest zmuszony zdementować te nieprawdziwe informacje. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w grudniu 2017 r. zastrzegała sobie prawo do podjęcia uchwały zatwierdzającej umowy z Inwestorem. Do dnia dzisiejszego taka uchwała nie została przez Radę Nadzorczą podjęta i przekazana Zarządowi co też było przyczyną wstrzymania przez Inwestora dalszych rozmów ze Spółdzielnią, o czym Rada została w dniu wczorajszym tj. 8 marca 2018 r. powiadomiona przez Zarząd oraz Inwestora. Zarząd zwraca uwagę, że w dniu 8 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w porządku obrad którego Rada Nadzorcza miała „podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy pomiędzy SMKM a Spółką Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o. z Poznania”. Mimo tego Zarząd takiej uchwały od Rady Nadzorczej nie otrzymał, tym samym nadal nie może podpisać umów z Inwestorem. Dotychczasowe działania Rady Nadzorczej już doprowadziły do opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji i przesunięciu daty jej zakończenia o rok i nadal jesteśmy jako Spółdzielnia przed podpisaniem umów, które z powodu braków formalnych leżących po stronie Rady Nadzorczej nadal nie mogą być podpisane. Tym samym Zarząd żąda natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej nieprawdziwych informacji wprowadzających mieszkańców w błąd. Zarząd SM „Księże Małe”
~zaniepokojny
2018-03-09 12:35:20
z adresu IP: (90.156.xxx.xxx)
Ocena: 5
do prn - a skąd informacja, że rada podjęła wszystkie uchwały?
~prn
2018-03-09 10:49:54
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: -17
Informuję wszystkich zainteresowanych inwestycją dotyczącą powstania przedszkola przy ul. Tarnogórskiej 1, że Rada Nadzorcza podjęła wszystkie uchwały w zakresie posiadanych kompetencji, wynikających ze Statutu Spółdzielni i regulaminu Rady, a sam akt podpisania umowy pomiędzy SM "Księże Małe" i Spółką Infrastruktura Oświaty z Poznania, należy do wyłącznej kompetencji Zarządu. Zainteresowanych zapraszam na dyżur członków Rady Nadzorczej i pozdrawiam serdecznie.
~mieszkaniec chorzowskiej
2018-03-08 17:08:21
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: 6
Patrząc na tę dyskusję uważam, że na stronie www SM Księże Małe powinno znajdować się forum, na którym mogliby wypowiadać się członkowie spółdzielni, RN i Zarząd.
~Spółdzielca
2018-03-08 15:24:25
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 10
Do prn. Skąd sie wzięła cena 10-12 pln za metr tak nagle?
~prn
2018-03-08 14:14:57
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: -32
Pragnę podkreślić raz jeszcze. Nie jestem przeciwny powstaniu przedszkola na Księżu Małym. Z wielu powodów jest to inicjatywa bardzo cenna, zwłaszcza społecznie. Księże nabrałoby nowego impulsu i więcej radości, przedszkole ożywi nasze otoczenie. Tym, którzy nie rozumieją, że Rada i ja osobiście jesteśmy za tym aby przedszkole powstało muszę odpowiedzieć, że tak właśnie jest. Mój głos dotyczył warunków umowy, którą Spółdzielnia ma podpisać, nie z przedszkolem, nie z Fundacją Familijny Poznań ale ze Spółką z o.o. czyli z podmiotem gospodarczym, którego celem jest osiąganie zysku. Tym zyskiem, jest korzystna dla Spółki umowa, zawarta na co najmniej 10 lat z czynszem na poziomie 1/3 tego, co płacą na osiedlu inni wynajmujący. Dlatego uważam, że taka umowa nie jest korzystna dla Spółdzielni, bo skutki takiej umowy, mogą w niedługim czasie odczuć wszyscy członkowie SM "Księże Małe". Do dziś nie otrzymaliśmy szacunkowego chociażby wyliczenia kosztów tej umowy. Jeżeli sukcesem Zarządu Spółdzielni mamy nazwać warunki finansowe wynegocjowane z poznańską Spółką Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o., około 10-12 pln za m2 to temu tylko jestem przeciwny. Nie jestem Radą Nadzorczą, jestem jej członkiem, Rada jest organem kolegialnym i każdy ma prawo do tego aby mieć swoje zdanie. Mam prawo do swojego zdania na ten temat i mam prawo o tym mówić głośno.
~Marek
2018-03-07 22:58:25
z adresu IP: (37.248.xxx.xxx)
Ocena: 18
Informacja z nowego forum na FB - Osiedle Księże Małe. Z "ostatnich" doniesień. W poniedziałek odbyło się spotkanie Pana Dyrektora z Familijnego Wrocławia z Radą Nadzorczą. Jako Spółdzielca mający prawo widzieć o czym prowadzone są rozmowy, wszedłem na spotkanie, po czym zostałem wyproszony za drzwi. Podjąłem jednak drugą próbę wejścia - udaną. Panu Dyrektorowi nie przeszkadzała moja obecność, oświadczył, że nie ma nic do ukrycia. Natomiast od Przewodniczącego Rady usłyszałem: "W takim razie kończymy spotkanie". Niewiele myśląc głośno stwierdziłem: Jak ma Pan coś do ukrycia przed Spółdzielcą, to proszę kończyć. Spotkanie się odbyło, Rada dała zielone światło do sporządzenia umowy Familijnego z Zarządem. Mają zostać dogadane z architektem szczegóły dot. placu zabaw. Wcześniej jednak odebrałem rozmowę, jak próbę przeforsowania kwoty 30pln/m2 za wynajem + wykonanie remontu... Trochę się zakręciłem, przyznam. Może źle zrozumiałem? Niewykluczone. Muszę sobie wyrobić nawyk robienia notatek. W ramach anegdoty, Pan Dyrektor wytknął jednemu z członków RN, że otrzymał od członka RN pytanie, po którym się poczuł jak w Procesie Kafki. Tu nastąpiła chwila zwątpienia... więc Pan Dyrektor wytłumaczył "zostałem oskarżony, ale nie wiem o co!". Ktoś nie czytał literatury?
~Iza
2018-03-07 21:23:18
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 16
no to chyba już po raz kolejny pojawia się wątek wynoszenia przez RN dokumentów poza siedzibę spółdzielni i konsultowania z osobami postronnymi.
~Do Rady
2018-03-07 21:16:40
z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)
Ocena: 18
Protokół pokontrolny to nieudolna próba znalezienia haka na Prezesa. Swoją drogą kto go napisał? Bo trudno uwierzyć, że ktoś, kto nie odróżnia statutu od statusu był w stanie sklecić jakikolwiek dokument. A może Rada konsultowała co w nim napisać z kimś z zewnątrz na cyklicznych spotkaniach w klubie przy Opolskiej? A jeśli tak, tzn. że wynosiła dokumenty poza Spółdzielnię?
~Spółdzielca
2018-03-07 21:09:00
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 16
Do prn. Rozumiem że to Rada Nadzorcza opublikowała swoje stanowisko/ komunikat . Prosze o odpowiedź czy wszyscy członkowie rady zgodzili się na treść i publikację pisma ? Kiedy odbyło się nad nim głosowanie?
~Iza
2018-03-07 20:31:13
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 16
Jak można głosować przeciw inwestycji i publikować takie pisma, naprawdę nie rozumie co Pan Przewodniczący chce w ten sposób wykazać i osiągnąć.
~Marek
2018-03-07 20:10:09
z adresu IP: (37.248.xxx.xxx)
Ocena: 14
Szanowny Panie Przewodniczący, Na posiedzeniu, na którym byli mieszkańcy wraz z prasą, sam Pan głosował przeciwko wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z Familijnym. Byli świadkowie, którzy zostali do samego końca i widzą pewną "nieścisłość" z tym co Pan poniżej prezentuje. Teraz wieszacie na drzwiach klatek schodowych odezwę do mieszkańców, która - zaznaczam - moim zdaniem, mija się z prawdą. Było takie przysłowie o tonącym, brzytwie i resztę chyba wszyscy znamy...
~Mieszkanka
2018-03-07 20:06:37
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: 14
Panie Przewodniczący Rady Nadzorczej pan sam głosował przeciw!!
~prn
2018-03-07 17:48:56
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: -20
Rada Nadzorcza uprzejmie informuje wszystkich członków naszej spółdzielni mieszkaniowej i mieszkańców naszego osiedla, że nigdy nie była i nie jest przeciwna projektowi powstania przedszkola prowadzonego w budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 przez Fundację Familijny Poznań. Dlatego też z całą stanowczością Rada zaprzecza rozpowszechnianym nieprawdziwym informacjom jakoby to Rada Nadzorcza stała za tym aby nie doszło do realizacji tego przedsięwzięcia. To właśnie z inicjatywy RN doszło dwukrotnie do organizacji spotkania z mieszkańcami naszego osiedla w celu wysłuchania racji obu stron, zarówno przeciwników jak i zwolenników. Z uwagi na fakt, iż trwała kontrola Komisji RN, która wykryła nieprawidłowości związane z remontem budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 nadzorowanym przez Zarząd, Rada Nadzorcza musiała w pierwszej kolejności ustalić czy budynek ten nadaje się do wynajmowania, ponieważ na podstawie opinii Komisji, jedna z uszkodzonych ścian zagrażała bezpieczeństwu. Jednym z wielu zaleceń pokontrolnych, które miał wykonać Zarząd Spółdzielni było przeprowadzenie i dostarczenie Radzie opinii biegłego rzeczoznawcy, która miała odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czy uszkodzenie budynku nie zagraża ludziom i mieniu? Opinia ta została dostarczona przez Prezesa Zarządu w dniu 22.02.br., tj. w dniu spotkania RN z Członkami Spółdzielni. Dopiero na podstawie tejże opinii możliwe było dalsze prowadzenie rozmów z przedstawicielami Fundacji Familijny Poznań i przygotowanie umowy. Dementuję zatem rozpowszechniane informacje, że to Rada swoim działaniem wstrzymywała tę planowaną przez Zarząd inwestycję. Rada w sposób wyważony i z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o przepisy obowiązujące na gruncie Spółdzielni, dążyła do tego aby mieć pewność, że inwestycja ta będzie dla naszej społeczności korzystna społecznie ale także opłacalna ekonomicznie. Jak bardzo niewygodny dla Zarządu Spółdzielni był protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli niech świadczy fakt, że pomimo wielokrotnych próśb do Sekretarza Rady Nadzorczej o wyłożenie protokołu nr 2/2018 Rady Nadzorczej z posiedzenia w dniu 08.02.2018 r. prośby te przez Sekretarza były ignorowane, a protokół z kontroli nie ujawniony i celowo nie udostępniany członkom naszej spółdzielni. Należy nadmienić, że o problemach z uszkodzeniem konstrukcji budynku wiedzieli członkowie poprzedniej Rady Nadzorczej, w tym 2 członków obecnej Rady, a którzy nie podjęli żadnych kroków w ramach kontroli i nadzoru działalności Zarządu w tym zakresie. To bardzo niewygody fakt, który musi teraz bardzo boleć i stąd działania, zmierzające do zdyskredytowania obecnych poczynań Rady Nadzorczej i samej Rady w oczach mieszkańców "Księża Małego". Rada Nadzorcza zaprasza do zapoznania się z dokumentacją, która jest złożona w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej i musi być udostępniona członkom zgodnie z obowiązującymi zapisami Statutu SMKM. Zapraszamy również na dyżury Rady Nadzorczej odpowiemy na każde pytania. Przewodniczący Rady Nadzorczej
~Spółdzielca
2018-03-07 02:59:38
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 17
Mnie zastanawia fakt, że prawie wszyscy tu piszacy mają wiedzę jakie dokumenty są w SM i RN. Ile osób wystąpiło o wgląd w dokumentacje znajdujacą się w SM? Aż się jutro przejdę sprawdzić. A może to RN udostępnia jakieś dokumenty, bo widzi że tonie. Ciągle pojawia się tu temat jakiegoś protokołu z kontroli RN. Czy to chodzi o ten z którego Pan Przewodniczący GSM się wycofywał na spotkaniu w sprawie przedszkola jak usłyszał od Prezesa, że ustalenia rzeczoznawcy budowlanego zaprzeczają ustaleniom RN? Jak niżej już ktoś napisał, my spółdziecy prosimy Panie Przewodniczacy GZM- nie status tylko statut, nie rzecznik tylko rzeczoznawca. Już nie wiemy czy się śmiać czy płakać.
~Poloniska
2018-03-06 06:22:09
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -10
Przedszkole owszem. Natomiast nie kosztem wysokości naszych czynszów. Skoro rada chce negocjować warunki z fundacją, nasuwa się pytanie- po co? I dlaczego? Jako nowa mieszkanka osiedla mam „świeże” spojrzenie na tą sprawę. Być może wynajmując po kosztach lokal, wszyscy członkowie spółdzielni zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami, gdyż będzie brakowało funduszy. Czytając Wasze komentarze widzę ogrom niepotrzebnej dyskusji i stronniczości. Polecam zapytać wprost członków RN, z jakiego powodu negocjacje wciąż trwają?
~Iza
2018-03-05 23:21:57
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 12
Pani Mrówko - bardzo proszę o niestosowanie wobec mnie protekcjonalnych określeń o właściwej postawie.
~Mrówka
2018-03-05 21:58:48
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -13
do Iza i to jest właściwa postawa. proszę to pytanie skierować do Rady Nadzorczej.Proszę pytać, wyjaśniać i wymagać od Rady i o od Zarządu.Kazdy członek spółdzielni ma prawo wglądu w dokumentację proszę przejrzeć dokumenty w tej sprawie i dopiero to da Pani właściwy obraz sprawy.
~Mrówka
2018-03-05 21:53:09
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -6
do Spółdzielca właśnie trzeba było taki projekt przygotować .Nasze osiedle ma wiele potrzeb tylko nie było chęci to tego aby się tym zająć i o to zabiegać . zarządy innych spółdzielni mieszkanowych mogły prawda!!!
~Iza
2018-03-05 21:52:10
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 7
@ mrówka, to nie dziecinada nie zamierzam dochodzić po wpisach kto co napisał i kto zaczął dyskusje, fsktem jest ze odwracasz uwagę od dyskusji o przedszkolu i piszesz o dotacjach s nie tego dotyczy dyskusja. Piszesz, ze nie dostrzegam, ze rada jest za przedszkolem. Nie pisze, bo nie dostrzegam tego, działania rady pokazuje ze od jakiegoś czasu przewleka sprawę decyzji przedszkola. Dziś miała rada spotkać z inwestorem bo chciała coś negocjować czy rada może się podzielić co wynegocjowała , a co chciała wynegocjować ?
~Spółdzielca
2018-03-05 21:42:42
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 11
ŻEBY starać się o dotacje musi być projekt, żeby był projekt musi zatwierdzić go konserwator zabytków. Poprzedni Zarząd nic nie załatwił oprócz krowich rynków na Chorzowskiej za które zapłacilismy 20 tyś i na które nie zgodził się konserwator. Dopiero obecny Prezes uzyskał zgodę konserwatora i są pozwolenia na zrobienie tynków. Mrówka i Gagus macie szansę się wykazać, załatwiajcie dotację!
~Mrówka
2018-03-05 21:23:23
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -7
do Iza proszę jeszcze raz wczytać się we wpisy i zobaczyć kto rozpoczął dyskusję o personaliach. Zupełnie Pani nie rozumie problemu , nikt nie rozmywa problemu inwestycji związanej z przedszkolem Gdyby Zarząd miał plan rozwoju osiedla - taki przedstawiał podczas konkursu- zadbał m.in o pozyskanie dotacji to choćby w części ten budynek przy ul. Tarnogórskiej 1 wyglądałby inaczej . dlaczego nie odnosi się Pani do tego ,że Rada nie jest przeciwna tej inwestycji zupelnie to Pani pomija. Brak argumentów??!!!
~Iza
2018-03-05 21:21:09
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 6
@ mrówka, przestań wciąż o tych dotacjach z UE, nie ma takiego projektu, jest przedszkole. A jeśli chcesz wiedzieć dlaczego zarząd nie pozyskuje dotacji zapytaj zarząd na walnym, a nie rozmydlasz dyskusje. Traktujcie ta dyskusje poważnie i wszystkich którzy chcą dobrze dla członków i spółdzielni.
~Iza
2018-03-05 21:09:02
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 6
@ mieszkaniec Andrzej, spostrzegawcza uwaga o tożsamości nikow mrówki i gagus, jak widać niektórym się wydaje ze są tacy „silni” i cwani za ekranem komputera. Ludzie chcą się tu wymieniać poglądami o inwestycji w przedszkole, wiec nie mieszajcie prywatnych rozgrywek czy pytań czemu zarząd nie korzystał z dotacji UE - na Walnym zapytajcie o to, a teraz nie rozmydlajcie dyskusji.
~Mrówka
2018-03-05 21:05:37
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -4
Sami Państwo widzicie trudno polemizować i dyskutować kiedy brakuje argumentów merytorycznych, a tych Wam brak ponieważ nikt nie odniósł się do spraw m.in pozyskania dotacji itd. to jest niewygodne?!!! brak wiedzy czy argumentów? Prawdziwa cnota krytyki się nie boi.
~Gaguś
2018-03-05 21:02:22
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -14
Do Izy, z tych kontroli wiele wynika, proszę przeczytać a potem opiniować. To nie prawda, ze mi nie zależy na przedszkolu, wiele bym dał aby ono powstało, ale na normalnych zasadach. Tu zasady są inne i ciężko się do nich odnieść, bo nic nie jest pewne i nie ma żadnych danych. Niby jest różowo-kolorowo ale wkrada się niepewność. Rozumiem młodych rodziców, ze chcą mieć blisko placówkę, do którego odprowadzą dzieci, ale czy w przyszłości będą zadowoleni, czas pokaże . Tak naprawdę jak coś pójdzie nie tak to oni będą ponosić konsekwencje.
~Mrówka
2018-03-05 20:57:57
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -10
mieszkaniec Andrzej to nie są osoby prywatne, to byli członkowie Rady Nadzorczej ich dane osobowe wpisane są w KRS i na stronie spółdzielni.
~Kamil
2018-03-05 20:54:24
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: 11
do mrówki: nie ja zacząłem ale chętnie skończę. mój poziom kultury przewyższa Pański o lata świetlne. Nie nawidzę ludzi którzy nie mają na tyle odwagi żeby otwarcie dyskutować więc nie życzę sobie by jakaś mrówka używała mojego nazwiska do swoich chorych celów.
~Iza
2018-03-05 20:53:50
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 11
@Mrowka, sprowadziłas dyskusje na taki poziom, wiec nie dziw się, ze zaatakowani przez Ciebie ludzie się bronią. Proszę nie odpisuj na mój wpis, nie zamierzam prowadzić wymiany zdań z Tobą, bo dyskusja merytoryczna to trudno nazwać.
~mieszkaniec Andrzej
2018-03-05 20:50:22
z adresu IP: (89.230.xxx.xxx)
Ocena: 8
Komentarze-nick Gaguś i nick Mrówka- pisze ta sama osoba z rady, z adresu IP 178.43.xxxxxx . Nick Mrówka- w komentarzu z godz.19,23 przedstawił/a Pan-i dane osobowe osób, które są osobami fizycznymi, chronionymi ustawą o ochronie danych osobowych- szkalowanie w komentarzu-,a nie osobami "publicznymi".
~Mrówka
2018-03-05 20:46:33
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -12
do Kamila nie wchodzę z Panem w polemikę ponieważ stracił Pan panowanie nad sobą- coś jest na rzeczy - nie odpowiada mi Pana poziom kultury jeśli wyzywa Pan w dyskusji swoich interlokutorów - jeśli Pan wie kto to jest - idiotami.
~Mrówka
2018-03-05 20:41:20
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -9
do Iza odnośnie spraw personalnych to polecam jeszcze raz wczytać się we wcześniejsze wpisy. Nie słyszałam na obu spotkaniach zorganizowanych przez Radę Nadzorczą żeby ktokolwiek z Rady był przeciwny tej inwestycji. Padały tylko pytania o opłacalność nie tyko społeczną ale ekonomiczną.Po analizie wcześniejszych wpisów wnioskuję,że komuś bardzo zależy na podgrzewaniu atmosfery,
~Kamil
2018-03-05 20:34:59
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: 14
do mrówki: niestety różnica pomiędzy mną a osobami które tak chętnie piszą anonimowo na stworzonych przez siebie fejsbukowych stronach jest taka że ja nie boje się pisać otwarcie o swoich przekonaniach i nie chowam się za nickami bo nie boję się prawdy. A skąd Pan/Pani wie jakie plany mam ja czy Pani Łańcucka? pewnie taki wniosek ze swoich doświadczeń bo to Waszym celem jest objęcie władzy absolutnej na osiedlu kosztem dobra spółdzielców. Owszem chętnie się udzielam ostatnio bo szlag mnie trafia jak widzę co robicie z naszym osiedlem, jak błaźnicie się przed ludźmi z którzy chcą zainwestować na osiedlu. Ja tu mieszkam od urodzenia i chce by moje dzieci mogły tu zostać bo kocham to osiedle a Wy kochacie mieć władzę bez względu na koszty... Dopóki mi sił starczy to będę tępić głupotę.... A jak już chcecie wiedzieć to zrezygnowałem z RN mimo że mogłem kandydować bo zmęczyłem się batalią z Wami idiotami którzy ponad dobro spółdzielni cenią swój interes, a do zarządu się nie pcham bo mam swój bardzo dobrze prosperujący biznes wbrew waszym insynuacjom i nie potrzebuje etatu w spółdzielni.
~Mrówka
2018-03-05 20:32:33
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -12
Iza a skąd wiesz,że nie wynika!!!! czytałaś czy opowiedzieli Ci zainteresowani .a co wyniknie to czas pokaże!!! Oczywiście rozwój osiedla jest konieczny i Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji i ten Zarząd zmarnowali szansę pozyskania środków zewnętrznych z Unii i innych dotacji krajowych, kompletny brak planu rozwoju naszego osiedla i o tym nikt nie pisze bo to jest niewygodne ??? i dla kogo niewygodne??? Zgadzam się i przedszkole jest ważne i nowy market lub dyskonto jest ważne, chodniki się sypią , tynk odpada . Dlaczego zaprzepaszczono przychylność Urzędu Miasta i toczące się rozmowy w zagospodarowaniu 200 tys zł które Miasto chciało zainwestować w nasze osiedle, w nasz budynek dając wsparcie w rozwój działalności kulturalne?
~Iza
2018-03-05 20:24:24
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 12
@Mrowka, ludzie piszą tu i walczą o to co dla nich, ich dzieci i przyszłości jest ważne, a Ty piszesz o jakiś personalnych atakach na ludzi, którzy zaangażowali się w ta prace, rzucając jakieś insynuacje personalne. Jestem wzburzona tym na jaki poziom dyskusje sprowadzasz, rzucanie oskarżeń bez pokrycia na ludzi, którym na czymś dobrym dla osiedla zależy. Tylko gierki i personalne rozgrywki.
~Iza
2018-03-05 20:16:30
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 15
@gagus, z tego co piszesz dla Ciebie jest najważniejsze, ze rada przeprowadziła jakaś kontrole z której nic poważnego chyba nie wnika, a ludzi interesuje rozwój tego osiedla, dlatego przedszkole jest ważne.
~Gaguś
2018-03-05 19:51:19
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -15
Tak jak najbardziej, popieram, aby ludzie czytali protokoły RN, dodatkowo poprosili o protokół nr.3 Komisji kontroli inwestycji ul. Tarnogórska 1, włącznie z załącznikami, które skrzętnie i bezprawnie ukrywa Zarząd SMKM. Tam jest dokładnie wyjaśnione w jaki sposób została spartolona robota, jakie nieprawidłowości towarzyszyły tym robotom budowlanym. Polecam jako lekturę do łóżka, która ujawni, że poprzednia RN wiedziała o problemach na terenie budowy, jednak nic z tym nie zrobiła, bo myślała ze dostanie się na następną kadencję. Żądajcie od Zarządu dokumentów, a tym którzy zaburzają ład i porządek, życzę dużo przegranych spraw sądowych. Pozdrawiam swoich zwolenników jak i wrogów.
~Mrówka
2018-03-05 19:49:27
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -14
do mieszkaniec Andrzej: Słusznie Pan zauważył - mienie spółdzielni jest naszym wspólnym mieniem rada Nadzorcza ma nadzorować czy zarząd dobrze zarządza tym mieniem, czy inwestycja są przeprowadzane prawidłowo, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i czy zabezpieczają interes członków. Ta Rada Nadzorcza funkcjonuje od czerwca ubiegłego roku, więc sądzę ,że chce Pan usłyszeć co dobrego zrobili poprzednicy. Czytał Pan protokoły czy tylko z przekazu zainteresowanych czerpie Pan wiedzę.?
~mieszkaniec Andrzej
2018-03-05 19:30:08
z adresu IP: (89.230.xxx.xxx)
Ocena: 12
do fresco. Po pierwsze, za wszystko płacą właściciele lokali- członkowie. Po drugie, proszę podać ze dwa tematy aby można powiedzieć, że rada zrobiła coś dobrego dla spółdzielni. Po trzecie, jesteście osobami "publicznymi" wpisanymi do rejestru sądowego i wasze dane- imię i nazwisko.Wasze dane są na stronie internetowej spółdzielni
~Mrówka
2018-03-05 19:23:03
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -10
Z uwagą czytam z jaką łatwością, niektórzy piszą tu o nieprawidłowym działaniu Rady Nadzorczej tej kadencji, a nikt z piszących nie pofatygował się do spółdzielni żeby przeczytać protokoły z posiedzeń tej Rady.Może cała ta kampania związana jest z tym ,że nie chodzi tu o dobro członków spółdzielni , o to żeby powstało przedszkole lub inna inwestycja a chodzi o to żeby do Rady weszła Pani M. Łańcucka , która nie została wybrana na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, o to żeby Pan K. Kwietniewski tak intensywnie teraz działający - wszedł do Zarządu, a może chodzi o to żeby nie wyszły na jaw ustalenia Komisji GZM , która przeprowadziła kontrolę inwestycji prowadzonej przez Zarząd a którą nadzorowali członkowie poprzedniej Rady Nadzorczej a której wymienione osoby były członkami. Wszyscy zainteresowani idźcie do spółdzielni i przeczytajcie protokoły.
~mklisza
2018-03-05 18:02:35
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 11
Czyli ciągnie się cały czas smród po byłym prezesie czyli po p. Witczaku.Masakra A tu okazuje się że w radzie zostali jeszcze jego "obrońcy"
~mieszkaniec Andrzej
2018-03-04 21:28:43
z adresu IP: (89.230.xxx.xxx)
Ocena: 17
do Kamil. Zwołanie walnego zebrania w celu uzupełnienia składu rady to za mało, obecną radę trzeba odwołać w całości, a w szczególności przewodniczącego rady pana B.K., zastępcę przewodniczącego panią E.W.( byłego członka zarządu w latach 2014-1016r),przewodniczącego komisji GZM pana L.F. Członkowie obecnej rady są odpowiedzialni za odejście obecnego Prezesa, ingerowanie w zakres obowiązków zarządu co utrudniało właściwe wykonywanie obowiązków przez obecny zarząd spółdzielni, a swoimi decyzjami doprowadzą do zawieruchy w spółdzielni.
~Kamil
2018-03-04 18:12:56
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: 43
Już jest wniosek o zwołanie walnego wcześniej niż w czerwcu. Członkowie którym nie są obojętne losy naszej spółdzielni zapraszam do podpisywania wniosku (potrzebne podpisy 10% członków). Wnioski będą wystawione w spółdzielni a także w sklepie z odzieżą na chorzowskiej (obok kwiaciarni). Powodem jest rezygnacja 2 członków RN, którzy nie mogli już spokojnie patrzeć na poczynania obecnej rady i konieczność wyborów uzupełniających aby wyboru nowego prezesa dokonywała rada w pełnym składzie.
~mieszkaniec Andrzej
2018-03-04 14:59:30
z adresu IP: (89.230.xxx.xxx)
Ocena: 16
Z treści komentarzy wynika że rada nadzorcza przywłaszcza sobie prawo do czegoś-negocjowanie umów itp.- co jest sprzeczne z art.44 i art.46 par.1 PS( Prawo Spółdzielcze). Za działalność spółdzielni odpowiada tylko i wyłącznie ZARZĄD art.48 par.1 PS. Radę nadzorczą trzeba odwołać zgodnie z art.45 par. 5 na walnym zgromadzeniu lub wcześniej przez zwołanie zebrania w/g art.39 par.2 PS.Członkom rady grozi także odpowiedzialność "karna" art.267 d PS oraz innych przepisów.Obecna rada dąży do przejęcia władzy w spółdzielni- rezygnacja Prezesa- oraz wycofania spraw sądowy byłego "prezesa" i sprawy prokuratorskiej dotyczące gospodarności poprzedniego zarządu lata 2014-16.
~Iza
2018-03-04 11:58:26
z adresu IP: (94.254.xxx.xxx)
Ocena: 8
@spoldzielca, dobre pytanie o wykształcenie czy przygotowanie i doświadczenie rady.
~mieszkaniec Andrzej
2018-03-04 09:46:38
z adresu IP: (89.230.xxx.xxx)
Ocena: 2
Czytając komentarze spółdzielców, najlepszym rozwiązaniem jest odwołanie rady na najbliższym walnym zgromadzeniu spółdzielni
~Spółdzielca
2018-03-03 19:15:23
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 10
Do Iza- Rada podjęła wcześniej taką uchwałę która daje jej możliwość ingerencji w negocjacje i końcowe zatwierdzenie umowy. Rada w ubiegły czwartek zagłosowała nad projektem uchwaly, w poniedzialeķ będą omawiane poprawki, w najblizszy czwartek powinno być głosowanie nad uchwałą wdrażającą zgodę na podpisanie przez Zarząd umowy. Ot cała filozofia rady. Sami oceńcie czy Was wprowadzili w błąd. Wszyscy odetchnęli a tu bęc !
~Tu mieszkam, tu działam!
2018-03-03 18:52:01
z adresu IP: (31.0.xxx.xxx)
Ocena: 0
To jest właśnie to o czym piszesz Iza. Wygląda jak wybieg ze strony Rady. Ja Ci mówię, że oni coś jeszcze wykombinują, że przedszkola nie będzie, a sami zrzucą winę na Zarząd. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce od poniedziałku. Podkreślam z tego miejsca, żeby nie było później pretensji - to jest tylko moja prywatna opinia. Mam prawo do wyrażania własnego zdania, co też robię. Żeby nikt znów nie blokował komentarzy pod artykułem, ponieważ ktoś się poczuł urażony (bo prawdę o sobie przeczytał, wg. mnie :) )
~Iza
2018-03-03 18:36:29
z adresu IP: (94.254.xxx.xxx)
Ocena: 7
@mieszkaniec chorzowskiej, nie wiem czy wprowadza w błąd artykuł czy rada, ale ja tak to rozumiem, ze rada dała zarządowi zgody na podpisanie umow, ale jednoczenie chce negocjować z fundacja umowę i w tym celu ma się spotkać w poniedziałek z inwestore. Jest to dla mnie osobiście niezrozumiałe zachowanie rady z dwóch powodów: od kiedy to rada a nie zarząd negocjuje w imieniu spółdzielni umowy, po drugie skoro rada sama chce negocjować z inwestorem to po co dawała zarządowi zgody na podpisanie umów? Niestety podzielam obawy niektórych osób, ze może to być znów jakiś „wybieg” ze strony rady, być może granie na zwłokę i zniechęcenie inwestora, nie wiem, ale nie jest to zrozumiałe zachowanie rady i nie wiem do czego zmierzają.
~mieszkaniec chorzowskiej
2018-03-03 18:18:24
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: 1
Artykuł nieco wprowadza w błąd. Wszystkie uchwały pozwalające na podpisanie umowy z fundacją przez Zarząd zostały przegłosowane.
~Iza
2018-03-03 17:33:13
z adresu IP: (94.254.xxx.xxx)
Ocena: 5
@ Spółdzielca, a czy wiesz w ogóle dlaczego rada chce głosować nad umowa z fundacja, skoro jak rozumiem dała zarządowi zgodę na jej podpisanie? O co tej radzie chodzi ?
~Tu mieszkam, tu działam!
2018-03-03 09:01:26
z adresu IP: (31.0.xxx.xxx)
Ocena: 3
@Iza - to jest bardzo niepokojące. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w SM powinniśmy oddolnie zebrać podpisy i domagać się Walnego Zgromadzenia!
~Iza
2018-03-03 07:45:52
z adresu IP: (95.105.xxx.xxx)
Ocena: 6
Umowe podpisuje Zarząd, Rada dała zgodę na jej podpisanie, wiec tez nie rozumiem co rada teraz chce jeszcze ustalać, jak słyszałam wypowiedz przewodniczącego chce negicjowac z familijnym, ale chyba coś się pomieszało panu przewodniczącemu bo zarządza, negocjuje zarząd, to chyba nie są uprawnienia przewodniczącego. Poza tym z tego co wiem to rada o inwestycji wiedziała od grudnia , wiec był czas na rozmowy. Nie rozumiem do czego zmierza rada, ale jest to niepokojące dla mnie
~Heheszki
2018-03-02 23:35:40
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 15
Znając życie i osoby, które chcą za wszelką cenę dostać odpowiedni stołek to dla samej zasady zrobią coś żeby przedszkola nie było. Aktualnie liczy się czas... bo zawsze jeszcze można wycofać niektóre sprawy z Sądu i np. odpowiednio sprzedać działkę na Brochowie o której ostatnio coraz głośniej mówi się na osiedlu.
~Spółdzielca
2018-03-02 22:51:08
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 3
Nie rozumiem tej sytuacji, uchwała zatwierdzająca umowę została pojęta a rada chce jeszcze wnosić do niej poprawki? Czy będzie kolejne głosowanie nad umową? Czy wczorajsza uchwała to tylko kolejna zagrywka RN i wprowadzanie spółdzielców w błąd żeby uspokoić zainteresowanych przedszkolem ? Nie traćmy czujności! Do "Tu mieszkam tu działam" To nie psikus, to niestety brak znajomości przez przewodniczącego RN regulaminów obowiązujacych w SM.
~mieszkaniec chorzowskiej
2018-03-02 19:14:25
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: 8
Mam nadzieję, że RN zachowa się teraz profesjonalnie. Skoro głosowali za przedszkolem, żeby już nie przeciągali wszystkiego w czasie.
~Tu mieszkam, tu działam!
2018-03-02 13:33:38
z adresu IP: (31.0.xxx.xxx)
Ocena: 12
Bardzo dobrze! Na wczorajszym posiedzeniu Rady było widać, że komuś pomyliły się regulaminy - ten ze spółdzielni i ten z Rady Nadzorczej. Przewodniczący myślał, że w przypadku ilości głosów 3:3 i jednej osobie wstrzymującej się, jego głos liczy się podwójnie, a tu psikus... Ja odebrałem słowa "chcemy jak najwięcej wyciągnąć z tej umowy dla Spółdzielni..." jako: poczekajmy, aż Familijny Wrocław sam zrezygnuje, bo przeciągamy to w czasie. Zaznaczam - ja te słowa tak odebrałem. Czekamy z niecierpliwością na wyniki poniedziałkowych rozmów Prezesa i Pana Dyrektora z Familijnego! @Rado Nadzorcza - walne zgromadzenie Was rozliczy.
~Obecny na Księżu
2018-03-02 11:08:08
z adresu IP: (176.221.xxx.xxx)
Ocena: 4
Nie, wczoraj Rada przegłosowała uchwałę która daje zielone światło Zarządowi SM na podpisanie umowy. Więc decyzja ze strony RN już zapadła. No chyba, że część Rady zacznie jeszcze jakieś podchody robić. Ale formalnie wszystko jest już przegłosowane.
Reklama