Rozmowa Dnia: Prezydent Jacek Sutryk

Dariusz Wieczorkowski, jk, BT | Utworzono: 2018-11-20 08:50 | Zmodyfikowano: 2018-11-20 08:50
Rozmowa Dnia: Prezydent Jacek Sutryk - fot. Radosław Bugajski
fot. Radosław Bugajski

Od czego Jacek Sutryk zacznie prezydenturę? Czy możemy spodziewać się wymiany kadr w spółkach miejskich? Co wymaga natychmiastowej poprawy? Czy Jacek Sutryk włączy się do rozwiązania problemu dokończenia Wschodniej Obwodnicy Wrocławia? Czy przyjdzie Jackowi Sutrykowi teraz spłacać cenę za szeroką koalicję i poparcie? Między innymi na te pytania odpowiedział w Rozmowie Dnia nowy prezydent Wrocławia.

Dobrze Pan spał w nocy? Wczoraj towarzyszyło Panu ogromne wzruszenie w trakcie obejmowania urzędu. Dzisiaj emocje już opadły?

Dzisiejszej i wczorajszej nocy dobrze spałem. Dobrze, ale krótko. Wolałbym nieco dłużej pospać. Generalnie późno kładę się spać i wcześnie wstaje - dużo pracy. Emocje były - oczywiście - to jest wyjątkowy dzień w moim życiu, w życiu moich bliskich. Myślę, że to też ważny dzień dla mieszkańców Wrocławia. Emocje wczoraj towarzyszyły nam bardzo silne i pewnie jeszcze jakiś czas się będą utrzymywać.

Obudził się Pan i poczuł "jestem prezydentem", czy to jeszcze do Pana nie dochodzi?

Tak do końca tego nie poczułem. Podobnie było po tym, jak wygrałem te wybory dzięki głosom wrocławian. Od razu weszliśmy w taki tryb pracy. Śmiałem się z moimi współpracownikami, że nawet nie było się kiedy tym nacieszyć. Pojawiają się za chwilę kolejne wyzwania, kolejne cele. Zapominamy o tym zrealizowanym i myślimy już o kolejnych.

Z tego wynika, że trochę ma Pan duszę sportowca. Mam tutaj zdjęcie Pana pradziadka, który zasiadał przed wojną w radzie miejskiej Włodawy. Pradziadek byłby chyba z Pana dumny?

Cała rodzina jest dumna. Tak, znamy to zdjęcie. Rzeczywiście część rodziny pochodzi z tamtych rejonów polski wschodniej.

Widzę lekkie wzruszenie na Pana twarzy.

To jest w jakiś sposób kontynuowanie społecznego zaangażowania członków naszej rodziny. Pradziadek, ale i tato był przecież dwukrotnie, o czym często wspominam przewodniczącym rady osiedla Tarnogaj - kiedy w ogóle zaczynał się samorząd osiedlowy. Mamy gen bycia aktywnymi i chcemy współuczestniczyć w życiu publicznym miasta.

Z kim Pan zatem będzie współpracował?

To jeszcze przed nami. Ja mam ten komfort, że znam urząd i mogę samodzielnie dłuższy czas funkcjonować i podejmować decyzję.

Bez wiceprezydentów?

Oczywiście, że docelowo z wiceprezydentami. Zastępcy prezydenta w takim mieście jak Wrocław są konieczni i niezbędni, bo tych procesów na co dzień w mieście są przecież setki. Trudno samemu wszystkim sprostać. Po to są zastępcy prezydenta. Oni się pojawią. W części będą ustalani z moimi koalicjantami w Radzie Miejskiej, ale te rozmowy ciągle trwają.

To może chociaż Pan powie, ilu ich będzie?

Zgodnie z przepisami ustawy samorządowej może być ich maksymalnie czterech. Tak zawsze było i myślę, że tak pozostanie.

Co z Michałem Jarosem? Jest Pan z nim w kontakcie? Będzie go Pan jakoś angażować?

Michał był wczoraj na zaprzysiężeniu za co mu dziękuję. Jesteśmy w kontakcie. Myślę, że ta współpraca, którą zapowiadaliśmy na etapie kampanii - ona będzie trwała. Jest wiele do zrobienia i we Wrocławiu, i w Warszawie w sprawach wrocławskich. Myślę, że tutaj z Michałem wspólnie znajdziemy tę przestrzeń i będziemy ściśle kooperować.

Wczoraj Jarosław Charłampowicz został wybrany na przewodniczącego rady miejskiej. Ten wybór wywoływał i wywołuje nadal sporo emocji. 

To jest tak, że środowisko, które zdobyło w radzie miejskiej największą liczbę mandatów, wskazało kandydata na przewodniczącego. Dobrym obyczajem i zwyczajem jest, żeby szanować tego typu wskazania.

To dobry kandydat?

Jarosław Charłampowicz ma doświadczenie i poselskie, i sejmikowe. Mam nadzieję, że je dobrze wykorzysta tutaj w pracy w radzie miejskiej. Ja na pewno będę go wspierał, bo jestem żywo zainteresowany tym, by rada miejska działała bardzo dobrze i dobrze współpracowała z prezydentem. Będę o tę dobrą współpracę z całą pewnością zabiegał.

Pana przeciwnicy w trakcie kampanii, ale także kilka godzin po wygranej wskazywali, że teraz przyjdzie Panu spłacać cenę za szeroką koalicję i poparcie. Wskazywali m.in. na obsadzanie swoimi ludźmi rozmaitych stanowisk. Ma Pan teraz okazję przeciąć te spekulacje - tak będzie, że trzeba się będzie podzielić urzędem i spółkami czy to bzdura?

Ja przecinam co jakiś czas i one się co jakiś czas pojawiają. Mam na myśli te spekulacje - one są nieprawdziwe. Jestem, byłem i pozostanę samodzielnym prezydentem. Wczoraj wyraźnie o tym mówiłem w swoim expose na zaprzysiężeniu.

Wczoraj Pan powiedział, że wybiera partię Wrocław i tego sobie życzy wśród współpracowników.

Tak, że zapisałem się do partii Wrocław i innej partii nie poszukuję i tego samego oczekuję od swoich zastępców i współpracowników, że dla nich także tą partią pierwszego wyboru będzie Wrocław i sprawy mieszkańców miasta. Ja znam się na tych sprawach. Od 12 lat prowadzę je samodzielnie i w tym zakresie nic się nie zmieni, co nie oznacza jednak, że nie należy współpracować i kooperować z tymi wszystkimi środowiskami, które znalazły się w radzie miejskiej. To zamierzam robić.

Od czego Pan zacznie prezydenturę? Wczoraj zapowiedział Pan ogłoszenie 100 decyzji i 100 działań, które zostaną podjęte w przeciągu najbliższych dni. Co się kryje za tymi setkami?

Chciałbym się spotkać z dziennikarzami i pokazać te 100 pierwszych zadań na 100 pierwszych dni. To jest oczywiście pewna symboliczna sprawa, ale chciałbym zaakcentować - poprzez pokazanie tych zadań - to, co będzie dla mnie w tej kadencji ważne. A ważne będą m.in. sprawy miękkie, społeczne, dotyczące powiedzmy bezpośredniej jakości życia mieszkańców, jak choćby program, który uruchomimy w przyszłym tygodniu - Taxi Senior. Seniorzy powyżej 75. roku życia posiadający Kartę Wrocławskiego Seniora będą mogli skorzystać dwa razy w miesiącu z bezpłatnych przejazdów taksówką do wybranych miejsc użyteczności publicznej. To wydarzy się już po weekendzie i jesteśmy na to przygotowani. Co mnie cieszy, to to, że to działanie będzie realizowane z organizacją pozarządową, a zatem realizujemy czy utrzymujemy ten model współpracy międzysektorowej. Ja chciałbym, żeby w ogóle większość zadań była organizowana wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Z nich wyrosłem i to są bardzo bliskie mi klimaty. O reszcie zadań będę opowiadał na tym wspomnianym spotkaniu.

Możemy się spodziewać wymiany kadr w spółkach miejskich?

To jest taki naturalny proces i on się dzieje za każdym razem, kiedy przychodzi nowy szef. Tak będzie i tym razem. W pierwszej kolejności chciałbym dokonać pewnego przeglądu czy audytu spółek.

Jak długo to potrwa?

Z pewnością kilka tygodni, bo tych spółek jest osiemnaście. One pełnią ważną rolę w miejskim organizmie - realizują ważne cele publiczne i dostarczają różnego rodzaju usług komunalnych. W związku z tym trzeba przejrzeć to na spokojnie i z tego będą wynikały pewne wnioski - w tym z całą pewnością wnioski kadrowe.

Co Pana zdaniem wymaga natychmiastowej poprawy?

Z całą pewnością chciałbym - i to do tego zadania przystąpię niezwłocznie - zrobić audyt wrocławskich torowisk. Ta sprawa szczególnie nabrzmiewa w okresie zimy i niskich temperatur. Wiem już dzisiaj, że wiele wrocławskich torowisk wymaga napraw i remontów. Żeby móc plan remontów i napraw napisać,  muszę wcześniej zrobić audyt i zaraz do tego audytu przystąpię. To jest według mnie jedna z ważniejszych kwestii.

Ja taki audyt na potrzeby tej rozmowy zrobiłem. Tylko w sobotę i niedzielę doszło w sumie do 15 incydentów we Wrocławiu. Dla uczciwości dodam, że to nie jest tak, że te tramwaje 15 razy wyskakiwały z szyn. To były po prostu szeroko pojęte zdarzenia. Czy pani prezes MPK może czuć się w takim razie zagrożona?

W tak dużym organizmie miejskim rachunek prawdopodobieństwa mówi, że będzie dochodziło do różnego rodzaju zdarzeń. To o czym pan wspomniał - te zdarzenia z udziałem tramwajów czy autobusów - wpisują się w tę statystykę. Moim zadaniem jest dzisiaj poprawienie i komfortu, i bezpieczeństwa pasażerów MPK. Zapowiedziałem, że chciałbym, abyśmy w większości i częściej korzystali z transportu i komunikacji publicznej. Żeby tak było, ona musi być bezpieczna, czysta i punktualna. Dlatego właśnie najwięcej uwagi w kampanii i teraz poświęcę tym sprawom. Chcę dobrze zorganizowanej komunikacji publicznej, dobrych tramwajów, dobrych autobusów. To się już dzieje, plany są, a za chwilę będziemy o nich mówić w szczegółach.

Włączy się Pan do rozmów w sprawie dokończenia Wschodniej Obwodnicy Wrocławia?

Chciałbym i to jest gorący apel do nowych władz samorządu województwa.

Pytam o to nie bez powodu - gdy doszło do koalicji PiS-u z Bezpartyjnymi powiedział Pan, że jest gotowy do rozmówi, bo "Wrocław to Dolny Śląsk, a Dolny Śląsk to Wrocław i nie ma silnego regionu i miasta bez współpracy". Myślę, że mógłby Pan zacząć od WOW.

Dokładnie tak mówiłem. W interesie i Wrocławia, i całego regionu, jest dokończenie WOW na odcinku południowym. Gratulując nowym władzom samorządu województwa zapraszam do rozmów i do działania w tym zakresie. Przypomnę, że my - jako miasto Wrocław - nie będziemy inwestorem akurat w tym przypadku, ale mamy zabezpieczone środki w wieloletnim planie inwestycyjnym na te części obwodnicy, które będą przebiegać po terenach miasta Wrocławia. Jestem bardzo zainteresowany tym, żeby obwodnica w całym przebiegu, nie tylko do ulicy Grota Roweckiego, ale aż do Węzła Bielańskiego, powstała jak najszybciej. Trzymam kciuki za samorząd województwa i z całą pewnością będą o tym rozmawiał z Panem marszałkiem.

Przed wyborami deklarował Pan uruchomienie do końca pierwszej kadencji przynajmniej pięciu nowych przedszkoli. Znamy lokalizacje?

W tej chwili już są uruchomione procedury przetargowe. Z całą pewnością w tych miejscach, gdzie dzisiaj obserwujemy największy głód i potrzebę tych miejsc przedszkolnych czyli północne części miasta - osiedle Widawa, Lipa Piotrowska, ale także bardzo intensywnie rozbudowujący się zachód miasta. Tam w pierwszej kolejności. Jest już wskazanych czy też analizowanych w tej chwili kilka lokalizacji. Bardzo szybko powiemy gdzie i przystępujemy do działań. Podobnie wygląda sprawa ze żłobkami.

W trakcie prowadzonej jeszcze kampanii wyborczej powiedział Pan na antenie jednej z rozgłośni, że chciałby teraz jeszcze założyć rodzinę - po tym, jak kampania się skończy. Znajdzie Pan czas skoro wcześniej się nie udało?

Myślę, że się uda. To są sprawy, które wymagają czasu. Ja od dłuższego czasu jestem bardzo mocno zaangażowany w sprawy miejskie, ale myślę, że teraz znajdę także więcej czasu dla swojej rodziny.

Czego życzyć prezydentowi Sutrykowi?

Chciałbym przede wszystkim, żeby mieszkańcy Wrocławia mi zaufali i trzymali kciuki, i żeby mnie wspierali. Ja ich z całą pewnością nie zawiodę i zrobię wszystko, żeby byli z Wrocławia dumni i żeby im się tutaj żyło dobrze - to obiecuję wszystkim wrocławiankom i wrocławianom.

POSŁUCHAJCIE CAŁEJ ROZMOWY:

Reklama

Komentarze (15)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~////2018-11-22 11:16:44 z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
I tyle w temacie ustawianej "rozmowy".
~////2018-11-21 23:55:18 z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
Ile drzew zostanie wyciętych w mieście i kiedy pojawi się plan zagospodarowania przestrzennego na dłuższy czas, dajmy na to 30 lat?
~////2018-11-21 17:29:15 z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
O ile zdrożeją żłobki?
~Jan2018-11-21 12:19:32 z adresu IP: (81.161.xxx.xxx)
Ile będzie kosztowało podatników którzy zapłacą za wożenie seniorów taksówkami w tym zadłużonym mieście?
~////2018-11-21 08:02:26 z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
O ile podrożeją opłaty za parkowanie?
~////2018-11-21 08:01:28 z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
O ile podrożeją przedszkola?
~////2018-11-21 07:58:51 z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
O ile podrożeje MPK?
~////2018-11-20 23:54:35 z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
Ile zdrożeje woda, podatki i prąd w przyszłym roku?
~Wojciech2018-11-20 22:26:11 z adresu IP: (90.156.xxx.xxx)
Kiedy doczekamy się modernizacji skansenu sportowego przy ulicy Lotniczej ?
~Andre2018-11-20 20:35:55 z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)
w piątek jestem we wroclawiu i musiałem kupić nowy sierp i młot aby go zabrać bo jak komucha spotkam to niewacham się go uzyc
~Andre2018-11-21 17:09:18 z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)
-1
Nie komentuje poziom zero
~Wahadło2018-11-21 08:26:50 z adresu IP: (31.11.xxx.xxx)
1
Waham się, czy zwrócić Ci uwagę, że w j. polskim obowiązują zasady ortografii?
~////2018-11-20 19:30:28 z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
Mieszkańcy Nowego Dworu nie chcą tramwaju wzdłuż Rogowskiej, za to dostępu do tramwaju oczekują mieszkańcy Muchoboru Wielkiego. Ani razu się o tym nie zająkną.
~PPP2018-11-21 05:41:10 z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
3
Bo dla tego Pana przewidziano funkcję słupa - ma jedynie firmować kilkunastoletnią politykę koterii budującej misie (arlekiny, stadiony, igrzyska w dmuchaniu i drapaniu itp.). Żal tylko, że klika w panice wyciąga z teczki kandydata, o którym nikt wcześniej nie słyszał nawet, a wrocławianie kolejny raz - jak lemingi - głosują na obiecanki, a ślepi są na fakty - zadłużanie miasta na misie, arogancję władzy, najgorsze w Europie powietrze... Ale cóż - jak chcieliście, tak macie....
~księgowy2018-11-20 18:24:39 z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
Wrocław tonie w długach. Ani słowem się o tym nie zająknął.