18 marca odbędzie się konferencja ForUM: de Jure

km | Utworzono: 2021-03-17 08:57 | Zmodyfikowano: 2021-03-17 08:57
18 marca odbędzie się konferencja ForUM: de Jure  - fot. mat. prasowe
fot. mat. prasowe
18 marca odbędzie się konferencja ForUM: de Jure  - 0

Cudzoziemcy stykają się z prawem w Polsce od momentu przekroczenia granicy. Od prawa legalizacyjnego zależy ich pobyt, a zagadnień z zakresu prawa pracy świadomie lub nie dotykają wykonując pracę na terytorium RP. Brakuje jednak powszechnej świadomości na temat regulacji prawnych po stronie zarówno samych migrantów, jak i podmiotów wchodzących z nimi w stosunki prawne.

4/5 naszego zespołu ma doświadczenie migracyjne. Wiemy, co to znaczy musieć odnaleźć się w nowej rzeczywistości, odmiennym systemie prawno-administracyjnym. Czasami migranci „domyślnie” implikują porządki prawne z kraju pochodzenia. Często nie wiedzą, jakie mają prawa i czego mogą oczekiwać od urzędów. Dlatego zależy nam na zwróceniu uwagi migrantów na wybrane dziedziny prawa, mające najistotniejszy na nich wpływ - opowiada Sofiia Baianova, specjalistka ds. promocji i PR Fundacji Ukraina.

Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców w grudniu 2020 roku ważną kartę czasowego pobytu posiadało prawie 460 tysięcy obywateli państw krajów trzecich. Gdzie jest miejsce migrantów w systemie prawa? Wiele przepisów nie jest dostosowanych do tak licznej migracji.

Konstytucja, praca i migracja

ForUM: DE JURE! będzie złożone z 3 paneli dyskusyjnych, w których wezmą udział prawnicy, naukowcy i przedstawiciele instytucji publicznych oraz środowisk migranckich.

Pierwszy panel (10:10-11:30) poświęcony będzie zagadnieniom prawa konstytucyjnego. Prelegenci - Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu Katarzyna Sobańska-Laskowska, kierownik IPM Bartolomej Potocki, przedstawiciel Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka Daniel Witko - omówią wagę i znaczenia praw przewidzianych w Konstytucji RP dla migrantów oraz potrzebę edukacji prawnej cudzoziemców.
Kolejna część konferencji rozpocznie się przemówieniem Prezesa Bussines Centre Club Marka Goliszewskiego.

Od godziny 11:40 zaproszeni eksperci (przewodniczący Związku Zawodowego “Związkowa Alternatywa” Piotr Szumlewicz, przedstawicielka Unite the Union Ireland Julia Marciniak) porozmawiają o prawie pracy w kontekście pracowników z zagranicy. Szczególną uwagę zwrócą na pracę przymusową, zastanowią się jak cudzoziemcy radzą sobie z łamaniem ich praw pracowniczych, czy są gotowi walczyć o poprawę swoich warunków pracy oraz czy istnieje model ochrony praw pracowników cudzoziemskich.

Panel trzeci uroczyście otworzy dr hab. Witold Klaus, prawnik, badacz Ośrodka Badań nad Migracjami i były prezes Stowarzyszenia Interwencja Prawna. W godzinach 13:20-14:50 udział w dyskusji dotyczącej prawa migracyjnego weźmie udział m.in. major Andrzej Domolewski. Omówiane będą takie zagadnienia: wkład państwa pochodzenia i państwa przyjmującego w bezpieczeństwo migranta, wpływ długości procedury legalizacji pobytu na sytuację migracyjną oraz to, w jaki sposób oddziaływują środki gwarantujące bezpieczeństwo państwa na migrację.

Na dyskusji się nie skończy

Nie chcemy, żeby merytoryczne dyskusje wygasły z chwilą wyłączenia platformy online. Już wypracowane procedury i rozwiązania w obszarze pracy z cudzoziemcami, sprawdzone praktyki ad hoc i rekomendacje razem z prelegentami spiszemy do kompendium wiedzy - biuletynu, który trafi do ponad 500 adresatów (NGO, biznesu, urzędów i migrantów) w formie papierowej i elektronicznej – deklaruje Bartłomiej Potocki, kierownik Instytutu Praw Migrantów.

Konferencja jest częścią projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” dofinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Reklama

Komentarze (1)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Jarosłaf2021-03-17 09:16:52 z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Prawo jest ok, cudzoziemców jest za dużo.