Czysta energia dla Wrocławia i regionu

z informacji prasowych, mk | Utworzono: 2021-05-11 17:00
A|A|A

Fot. materiały prasowe

– Instalacje termicznego przetwarzania odpadów pozwalają ograniczyć składowanie odpadów i stanowią domknięcie gospodarki obiegu zamkniętego, odzyskując energię zgodnie z tzw. hierarchią postępowania z odpadami. Inaczej mówiąc wykorzystują pozostałości po sortowaniu, które nie nadają się już do ponownego wykorzystania ani materiałowego odzysku, co w żaden sposób nie kłóci się ze wzrostem poziomów recyklingu. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na tego typu instalacje w województwie dolnośląskim, to z naszych analiz wynika, że należałoby wybudować dwie: jedną w rejonie Wrocławia, a drugą w środkowo-zachodniej części województwa – mówi dr inż. Emilia Den Boer, współautorka raportu „Wyzwania związane z GOZ na przykładzie Wrocławia".

W Europie funkcjonuje ponad 450 instalacji odzyskujących prąd i ciepło z odpadów nienadających się do recyklingu, w tym także w Polsce, m.in. w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Zabrzu czy Białymstoku.

Budowę elektrociepłowni wykorzystującej paliwo alternatywne z odpadów nie nadających się do ponownego wykorzystania rozważa Fortum. Instalacja mogłaby powstać pod Wrocławiem, u zbiegu dróg S8 i DK 98, na obszarze tzw. obrębu Biskupice. Jest to teren oddalony od zabudowań mieszkalnych, a jednocześnie zapewniający sprawny dojazd. Ze względu na niewielką odległość (ok. 5 km) od wrocławskiej sieci ciepłowniczej, możliwe będzie przyłączenie do niej nowej instalacji.

– Jesteśmy przekonani, że aglomeracja wrocławska jako dynamicznie rozwijający się region potrzebuje nowych, ekologicznych źródeł energii oraz efektywnego systemu zagospodarowania odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Jednym z możliwych rozwiązań jest właśnie elektrociepłownia, wykorzystująca paliwo alternatywne na bazie odpadów pozostałych po sortowaniu. Zamiast trafiać na wysypiska, odpady mogą służyć do produkcji użytecznej energii. Projekt EC OdNova jest na etapie przygotowawczym, a decyzja o realizacji inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, ofert od kluczowych dostawców oraz po przeprowadzeniu działań informacyjno-konsultacyjnych – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej w Fortum.

Fortum przewiduje, że rozpoczęcie budowy może nastąpić w 2023 r., a uruchomienie obiektu w 2025 r. Elektrociepłownia o mocy ok. 51 MWt mogłaby produkować ciepło wystarczające dla ok. 30 tys. mieszkańców. Wykorzystanie paliwa alternatywnego oznacza możliwość zaoferowania konkurencyjnych cen w zakresie przetworzenia odpadów wytwarzanych lokalnie i szansę na ograniczenie wzrostu tzw. opłaty śmieciowej ponoszonej przez mieszkańców.

– Gmina Wisznia Mała z racji tego, iż jest gospodarzem terenu będzie arbitrem całego przedsięwzięcia. Z pełną starannością, transparentnością, szczególnie przy udziale społeczeństwa Gmina poprowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na położenie działki na południowo-wschodnim krańcu Gminy w węzłach dróg S 8 i DK 98 i w bezpośrednim sąsiedztwie Gmin Wrocław i Długołęka będziemy współpracować z naszymi dobrymi sąsiadami w tym postępowaniu – mówi Jakub Bronowicki, Wójt Gminy Wisznia Mała.

Fortum zapowiada otwartość na dialog z mieszkańcami, co znalazło odzwierciedlenie w Porozumieniu, jakie z firmą podpisali przedstawiciele Gminy Wrocław i Wisznia Mała. Dokument ma zapewnić Gminom i jej społecznościom m.in. przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych wykraczających poza wymagania ustawowe, w tym spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami oraz przedstawicielami mediów, organizacji ekologicznych i pozarządowych.

– Mamy świadomość, że inwestycje dotyczące energetyki czy zagospodarowania odpadów wiążą się
z dużym zainteresowaniem. Jesteśmy otwarci na dialog. Podobne instalacje na świecie stają się często miejscowymi atrakcjami. Mają ciekawą architekturę, ścieżki edukacyjne lub ogólnodostępne tereny rekreacyjne. W Kopenhadze jest nawet stok narciarski. Chociaż EC OdNova będzie oddalona od osiedli mieszkalnych, to jednak zależy nam, aby była ciekawym i przyjaznym obiektem. Chcemy korzystać z najlepszych światowych wzorców, ale dopasować obiekt do oczekiwań mieszkańców. Będziemy z nimi na ten temat rozmawiać w trakcie przygotowania inwestycji – dodaje Piotr Górnik.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama