Tony eternitu, azbestu i gruzu składowane pod ziemią w Legnicy

Karolina Bieniek, JD | Utworzono: 2022-08-17 14:57 | Zmodyfikowano: 2022-08-17 14:59
A|A|A

fot. ilustracyjna / gov.pl

- Zostały pobrane próbki odpadów oraz wody gruntowej do analizy - podkreśla Prokurator Rejonowy, Radosław Wrębiak:

Prokurator informuje, że złożono wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o karę finansową dla właściciela działki:

Odpady ujawnili, na początku lipca, inspektorzy WIOŚ wykonując 91 odkrywek gruntu na głębokości trzech metrów. Właścicielowi gruntu za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia grozi kara nawet do miliona złotych. Niewykluczone też, że będzie musiał usunąć wszystkie odpady na własny koszt. Biegli mają teraz określić czy składowane odpady stanowiły zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub gleby. Śledztwo jest prowadzone w sprawie.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Saja
2022-08-17 20:52:49
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 0
Ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej zakłada m.in., że sąd wobec sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku będzie musiał orzec nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Jeśli przestępstwo zostanie popełnione nieumyślnie, nawiązka będzie orzekana fakultatywnie. Nowa regulacja przewiduje, że usuwanie roślinności przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów będzie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywną do 30 tys. zł. Do ośmiu lat więzienia będzie groziło za spowodowanie zanieczyszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, za zanieczyszczanie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi. Do 10 lat więzienia będzie groziło za składowanie, usuwanie, przetwarzanie, zbieranie, unieszkodliwianie, transportowanie odpadów lub substancji albo dokonywanie odzysku odpadów lub substancji w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Przywożenie z zagranicy lub wywożenie za granicę odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew jego warunkom będzie zagrożone karą 12 lat więzienia. Surowsze niż dotychczas kary przewidziano za: rozniecanie ognia na terenie lasu, zanieczyszczanie lub zaśmiecanie obszaru kolejowego lub miejsca dostępnego dla publiczności, w szczególności drogi, ulicy, placu, wyrzucanie na cudzy grunt polny kamieni, odpadów, złomu, padliny lub innych nieczystości, zanieczyszczanie w lesie gleby lub wody albo wyrzucanie do lasu kamieni, odpadów, złomu, padliny, innych nieczystości, albo zaśmiecanie lasu w inny sposób, niszczenie lub uszkadzanie roślin, zwierząt, grzybów lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
~Saja
2022-08-17 20:38:22
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 0
Teraz zacznie się odkrywanie legalnych i nielegalnych skadowisk odpadów o kosztownej utylizacji. Plus olbrzymie kary dla odpowiedzilanych.
~tomek
2022-08-17 20:12:13
z adresu IP: (91.90.xxx.xxx)
Ocena: 0
Czyli co w Rębizowie nie trzeba wykonywać taich badań bo odpady z Niemiec mają zezwolenie na przywóz.
Reklama