Senat za poprawkami do ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców znad Odry

WK, PAP | Utworzono: 2022-09-08 06:24
Senat za poprawkami do ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców znad Odry - fot. Patrycja Dzwonkowska
fot. Patrycja Dzwonkowska

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Poprawki będą teraz rozpatrzone przez Sejm.

Senatorowie dodali m.in. przepis, zakładający wydłużenie do trzech miesięcy okresu otrzymywania pomocy, a także wydłużenie terminu, w jakim można złożyć wniosek o świadczenie.

Zaproponowano też, by pełna lista podmiotów wraz z kodami PKD, którym będzie przysługiwać świadczenie, została wpisana do ustawy, bez konieczności późniejszego regulowania tej kwestii rozporządzeniami.

Zgodnie z poprawką o wsparcie będą mogli starać się przedsiębiorcy, których przychód w sierpniu, wrześniu i październiku 2022 r., będzie niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r., a nie o 50 proc. w dwóch miesiącach poprzedzających miesiąc za jaki ma zostać przyznane wsparcie lub w analogicznym miesiącu zeszłego roku.

Senat chce też zmiany wysokości świadczenia, zamiast 3010 zł ma być równe wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2022 r. Ponadto uprawnieni będą zwolnieni z obowiązku opłacania niepłaconych składek ubezpieczeniowych i składek na rzecz niektórych funduszy.

Senat wprowadził też poprawkę nadającą radom gminy prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Izba określiła jednocześnie, że gminom ma przysługiwać rekompensata wypłacana z budżetu państwa, za utracone przychody w związku z niższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości, w pełnej wysokości.

Uchwalona przez Sejm na początku września ustawa zakłada, że świadczenie w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Świadczenie przysługujące płatnikowi składek będzie ustalane jako suma świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego.

Świadczenie ma wypłacić ZUS, niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość. Ze świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 sierpnia 2022 r.

Ponadto Senat w innej przyjętej uchwale wzywa rząd do podjęcia zdecydowanych i szybkich działań na rzecz usunięcia skutków katastrofy ekologicznej na Odrze. Senatorowie wzywają też do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które nie podjęły należytych działań.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w nocy ze środy na czwartek 52 senatorów, 44 było przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Projekt uchwały dotyczącej niedawnej katastrofy ekologicznej na Odrze złożyli senatorowie KO i niezależni.

W uchwale przypomniano, że "od trzeciej dekady lipca trwa na Odrze katastrofa ekologiczna o niespotykanej skali, przybierając z czasem i z biegiem rzeki coraz większe rozmiary".

Element Serwisów Informacyjnych PAP

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.