Mieszkańcy Świerków nie chcą farmy fotowoltaicznej w centrum wsi

Jarosław Wrona, GN | Utworzono: 2023-06-15 11:38 | Zmodyfikowano: 2023-06-15 11:41
Mieszkańcy Świerków nie chcą farmy fotowoltaicznej w centrum wsi - fot. Jarosław Wrona
fot. Jarosław Wrona

Mieszkańcy Świerków w gminie Nowa Ruda protestują przeciw budowie wielkopowierzchniowej farmy fotowoltaicznej. Miałaby powstać na prywatnym gruncie jednego z rolników, a jej powierzchnia to około 4 hektary. Większość mieszkańców nie chce tej inwestycji, bo graniczące działki już tracą na wartości. Mieszkańcy obawiają się też odziaływania elektromagnetycznego i walczą o walory krajobrazowe swojej wsi:

- Jest emitowane duże pole elektromagnetyczne, ta energia jest przetwarzana za pomocą falowników. Jeżeli o coś chodzi, to chodzi o kasę, to wiemy o tym dobrze. Obawiamy się tutaj przede wszystkim spadku wartości nieruchomości, gruntów, zablokowanie potencjalnych inwestycji naszych - mówią mieszkańcy.

Jak powiedziała Radiu Wrocław Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda, jest po stronie mieszkańców i urzędom wydającym opinie przedstawią argumenty większości:

- Stanę po stronie mieszkańców zdecydowanie, bo jest ich dużo. Wielu mieszkańców tutaj ma właśnie nieruchomości, wielu chce sprzedać działki na zabudowę. Myślę, że tutaj warto ich poprzeć i warto korzystać z ich argumentów. Będziemy się tutaj próbowali tą decyzją środowiskową bronić - tłumaczy Adrianna Mierzejewska.

Na spotkaniu w świetlicy wiejskiej, mieszkańcy przedstawili gminie swoje argumenty, zbierają podpisy i składają w urzędzie petycje:

- Próbujemy co możemy, ale jaki będzie efekt? Zmobilizuję całe Świerki, Bartnicę, Dworki, że podpisujemy się wszyscy, kompletnie wszyscy, musimy zapobiec temu. Będziemy walczyć do końca na pewno, w ostateczności mamy sądy administracyjne, z pewnością tego nie popuścimy - dodają.

Posłuchaj materiału:

cz. 1

cz. 2

Jak poinformowała Radio Wrocław Łucja Czarnomska-Kurowska, Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm fotowoltaicznych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pełni funkcję pomocniczą (jako organ wpadkowy wydaje opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla farm fotowoltaicznych o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub nie mniejszej niż 1 ha na terenach poza formami ochrony przyrody. Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanej na terenie gminy Nowa Ruda farmy fotowoltaicznej, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), zwanej dalej ustawą ooś, jest Wójt Gminy Nowa Ruda. Ustawodawca sprecyzował jakie elementy należy wziąć pod uwagę ustalając potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (art. 63 ustawy ooś) oraz dokonując oceny oddziaływania danej inwestycji na środowisko (art. 66 ustawy ooś).

Odnosząc się do kwestii możliwości blokowania inwestycji, wyjaśniam, że ustawodawca w art. 81 cytowanej wyżej ustawy, wskazał przypadki, kiedy organ właściwy w sprawie odmawia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj.:

  1. jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika brak możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę;
  2. jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000;
  3. jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest jednoznaczna ze zgodą na realizację inwestycji. Inwestor zobligowany jest uzyskać odpowiednie decyzje i zgody następcze, w tym uzyskać prawa do nieruchomości. Ponadto, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w tym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 maja 2018 r., II SA/Gl 158/18, sprzeciw społeczny nie może blokować wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Komentarze (3)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~O w mordę!2023-06-20 00:17:23 z adresu IP: (93.181.xxx.xxx)
Ależ mamy w PL średniowiecze! Jakie oddziaływanie elektromagnetyczne?? Fotowoltaika generuje prąd stały, a falowniki będą znajdowały się w znacznej odległości od zabudowań tych, którzy protestują. Znacznie większym generatorem oddziaływania elektromagnetycznego w ich przypadku jest stojąca w kuchni mikrofalówka, że o telefonie komórkowym nie wspomnę. Ale tak to jest, ciemny lud wszystko kupi.
~Bez2023-06-19 04:47:43 z adresu IP: (2001:1c00:82d:b700:5c57:x:x:x)
Myślę że zazdrość sąsiedzka robi swoje. Nie mogą mieć swojej farmy to blokują sąsiadów. aaa no i wymślanie że coś takiego szkodzi zdrowiu, to mógła powiedzieć osoba która nigdy nie czytała( albo nie chciała czytać), o wpływie fotowoltaiki na środowisko.
~Abab2023-06-15 23:44:20 z adresu IP: (89.35.xxx.xxx)
Co oni pierdziela? Jakie pole elektromagnetyczne? Jest znikome. Co przeszkadza farma na sasiedniej dzialce? Lepsze to niz cokolwiek innego.