Wody Polskie wzmacniają ochronę przeciwpowodziową w Kotlinie Kłodzkiej

BM, materiały prasowe | Utworzono: 2023-08-02 16:29
Wody Polskie wzmacniają ochronę przeciwpowodziową w Kotlinie Kłodzkiej - Fot: archiwum Radia Wrocław
Fot: archiwum Radia Wrocław

Kontrakt dotyczący zrealizowania prac budowlanych w ramach zadania o nazwie "Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzek Białej Lądeckiej i Morawy: Stronie Śl., Lądek – Zdrój, podpisano 2 sierpnia 2023 roku, w siedzibie Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy ulicy Norwida.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym zostało Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD sp. z o.o. ze Świdnicy. Koszt robót to 105 mln złotych.

- To drugie z zadań wchodzących w skład kompleksowej modernizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych największych miejscowości Kotliny Kłodzkiej. Na realizowanej przez Wody Polskie inwestycji z pewnością zyskają nie tylko sami mieszkańcy, ale także turyści, którzy licznie odwiedzają kurorty takie, jak Lądek-Zdrój czy Stronie Śląskie. Pamiętająca jeszcze poniemieckie czasy infrastruktura i zabudowa koryt rzecznych zostanie przebudowana i odnowiona, aby w większym stopniu mogła przepuszczać fale wezbraniowe, występujące w tym regionie, zwłaszcza podczas intensywnych opadów atmosferycznych, charakterystycznych dla rejonów wysokogórskich - mówi Jarosław Garbacz, rzecznik prasowy Wód Polskich RZGW we Wrocławiu.

W ramach ochrony biernej Kotliny Kłodzkiej przed powodzią zaplanowane prace budowlane dotyczą w największym aspekcie modernizacji istniejącej infrastruktury, głównie odbudowy zabudowy regulacyjnej oraz ubezpieczeń brzegowych w taki sposób, by usunąć potencjalne ograniczenia i uzyskać bezpieczne warunki przejścia wód w trakcie wezbrań. W planach przewidziane są między innymi remonty murów oporowych, budowy nowych ubezpieczeń brzegowych, zamiany progów na bystrza, budowy zapór przeciwrumowiskowych czy miejscowe zwiększenia światła mostów.

Stronie Śląskie:
Inwestycja obejmie rzekę Białą Lądecką oraz potok Morawa. Długość odcinków, na których prace remontowo-modernizacyjne prowadzone będą na obu brzegach rzeki Białej Lądeckiej wyniesie 4100 m, a potoku Morawa to około 3600 m. W zakres inwestycji wchodzi odbudowa i budowa murów regulacyjnych, umocnień brzegowych i skarp, udrożnienie ichtiologiczne koryta rzek poprzez przebudowę progów na bystrza, przebudowa lub budowa schodów dojściowych do rzeki, umocnienie i udrożnienie koryta, budowa rampy dla ryb i bystrza na jazie stałym w Białej Lądeckiej, odbudowa kanału i remont urządzeń ujęcia wody dla nieczynnej obecnie huty szkła, remont ujęcia wody na potoku Morawa, remont wylotów kanalizacji deszczowej i rowów. Mury oporowe stanowią fundament budynków mieszkalnych i przyległej zabudowy, które wymagają wykonania remontu i ich reprofilacji.

Lądek-Zdrój:
Inwestycja obejmie rzekę Białą Lądecką, oraz ujścia potoków Wiosennik, Wądół, Karpowski i Rudnia. Długość odcinków, na których prowadzone będą prace remontowo-modernizacyjne na obu brzegach rzeki Białej Lądeckiej to około 8500 m. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa, budowa i odcinkowa rozbiórka zniszczonych murów brzegowych (regulacyjnych), podniesienie korony istniejących murów do rzędnej wody, umocnienie skarp brzegowych z regulacją linii brzegowej oraz umocnienie filarów i przyczółków mostów, udrożnienie ichtiologiczne rzeki poprzez remont jazu i progów wraz z budową przepławki w korycie dawnej młynówki, przebudowa progu piętrzącego na bystrze, przebudowa i budowa wylotów wód wraz z klapami zwrotnymi, budowa drenaży, zwiększenie przepustowości koryta poprzez lokalną likwidację odkładów rumoszu z koryta rzeki, przebudowa i remont odcinków ujściowych dopływów Białej Lądeckiej.

Działania są prowadzone w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, realizowanego przez Wody Polskie, który jest współfinansowany przez Bank Światowy, przy wsparciu ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz ze środków budżetu państwa.

Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.