Wysypisko śmieci wokół Zgorzelca

| Utworzono: 2011-04-14 12:02 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
Wysypisko śmieci wokół Zgorzelca -

Stopniał śnieg i światło dzienne ujrzały setki dzikich wysypisk śmieci. Samorządowcy oczekują nowej ustawy, która pozwoli skutecznie ściągać opłaty za wywóz nieczystości od mieszkańców i tym samym pozwoli im poradzić sobie ze śmieciowym problemem.

Posłuchaj:

Reklama

Komentarze (1)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~obserwator2011-04-20 14:23:15 z adresu IP: (79.188.xxx.xxx)
Czyje jest nielegalne wysypisko w samym środku wsi, w Zalipiu? W Zalipiu przy drodze powiatowej Platerówka – Grabieszyce, tuż przy samej drodze, między drogą, a rzeką, za znakiem miejscowości Zalipie powstaje nielegalne wysypisko śmieci. Teren, na którym się ono tworzy jest unikalnym w skali gminy terenem zalewowym, podmokłym, w części bagiennym i powinien być chroniony także przyrodniczo (rosną tu kaczeńce, irysy, były żaby i bociany). W czasie powodzi tworzyło się tu rozlewisko odciążające rzekę i zapobiegające powstawaniu większych szkód dla zabudowań i mostów. Teren ten w tym miejscu jest specjalnie tak ukształtowany i od wieków spełniał swoja rolę hydrologiczną, przyrodniczo – przeciwpowodziową i obniżająca poziom wód gruntowych. Podczas ostatniej powodzi, na skutek powstającego nielegalnego wysypiska i znacznego zmniejszenia terenu zalewowego, wody rzeki na tym odcinku płynęły zakolem przez wyżej położone posesje podtapiając okoliczne zabudowania od strony rzeki. Teren ten jest znacznie obniżony w stosunku do drogi i okolicznych działek, ściekają tu wody opadowe nie tylko z drogi, ale także okolicznych łąk i pól przez co wody gruntowe i opadowe nie powodują podmakania sąsiednich działek i zabudowań. W tym miejscu wody opadowe i deszczowe ze stoków od strony zachodniej(od Biernej)ściekają do rowu melioracyjnego przy drodze i pod drogą odprowadzane są do rzeki. Od strony wschodniej (od strony Lasu Lubańskiego) odwodnieniem drogi był wysoki nasyp i za nim obniżony teren zalewowy między drogą, a rzeką, który to teren jest obecnie wysypiskiem i został podniesiony powyżej drogi tak, że droga na tym odcinku nie ma odwodnienia i ulega degradacji. Należy zaznaczyć, że w gminie realizowany jest program ochrony rzeki Czerwona Woda. Mają być prowadzone kosztowne inwestycje kanalizacji wsi należących do tej zlewni rzeki Czerwona Woda (z tego powodu podrożała już znacznie cena wody), a jednocześnie w środku wsi (w Zalipiu) przy samej drodze powiatowej, na oczach mieszkańców i władz gminy powstaje ekologiczne zagrożenie dla przyrody, wsi, rzeki i zagrożenie degradacji drogi powiatowej.