Kolizja 4 aut na A4. Droga była zablokowana [AKTUALIZACJA]

GN | Utworzono: 2024-05-26 12:47 | Zmodyfikowano: 2024-05-26 13:33
Kolizja 4 aut na A4. Droga była zablokowana [AKTUALIZACJA] - fot. RW
fot. RW

Komentarze (3)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~sata2024-05-26 17:48:50 z adresu IP: (83.168.xxx.xxx)
Inicjatywa Alpejska Szwajcaria jest krajem tranzytowym dla większości towarów przewożonych przez Europę. Niestety ciężkie ciężarówki zagrażają środowisku naturalnemu i dlatego powstaje coraz więcej inicjatyw, dążących do ograniczenia transportu drogowego oraz sprzeciwiających się budowie nowych dróg tranzytowych. Do najbardziej znanych należy tzw. „inicjatywa alpejska”, która ma chronić obszar Alp przed nadmiernym ruchem ciężarówek. Założeniami tego projektu jest przeniesienie transportu drogowego na tory. W wielu przypadkach całe ciężarówki są ładowane na stacjach granicznych na specjalne platformy kolejowe i rozładowywane na kolejnej granicy.
~sata2024-05-26 17:48:09 z adresu IP: (83.168.xxx.xxx)
28.03.2011 Komisja Europejska przyjęła dokument Białej Księgi - Transport do 2050 roku. Strategia ta zakłada przeniesienie transportu z samochodowego do przyjaznych środowisku gałęzi transportu, w tym transportu kolejowego, wodnego ,oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.
~sata2024-05-26 17:50:00 z adresu IP: (83.168.xxx.xxx)
celem projektu TRANSFORUM: • Cel nr 1: Zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r.; eliminacja ich z miast do 2050 r.; osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w dużych ośrodkach miejskich do 2030r. (cel 1 projektu); • Cel nr 3: Do 2030 r. 30 % drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50 % tego typu transportu. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało odpowiedniej infrastruktury (cel 2 projektu). • Cel nr 4: Ukończenie szybkiej europejskiej sieci kolejowej do 2050 r. Trzykrotny wzrost istniejącej sieci szybkich kolei do 2030 r. oraz zachowanie gęstej sieci kolejowej we wszystkich państwach członkowskich. Do 2050 r. większa część ruchu pasażerskiego na średnie odległości powinna odbywać się koleją (cel 3 projektu). • Cel nr 8: Do 2020 r. ustanowienie ram europejskiego systemu informacji, zarządzania i płatności w zakresie transportu multimodalnego (cel 4 projektu).