Trwa konferencja naukowa IPN

Marianna Kasperczyk, | Utworzono: 2010-04-22 14:43 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
Trwa konferencja naukowa IPN -
Trwa konferencja naukowa IPN - 0

Udział w projekcie zapowiedzieli naukowcy z Polski (w tym: z Warszawy, Słupska, Białegostoku, Opola, Wrocławia i Gdańska), Niemiec, Rosji, Białorusi, Czech, Litwy, Słowacji i Ukrainy. Reprezentują oni wiodące ośrodki naukowe (zarówno akademickie i pozaakademickie) w swoich krajach.

Konferencja stanowi element realizacji programu badawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych". Głównym jej celem jest porównanie działalności organów bezpieczeństwa w tzw. krajach demokracji ludowej wobec własnych obywateli należących do mniejszości narodowych.

Do kluczowych problemów badawczych poruszanych przez uczestników konferencji, należeć będą kwestie znalezienia ewentualnego wspólnego mianownika dla działań prowadzonych przez organa bezpieczeństwa w państwach komunistycznych wobec mniejszości narodowych. Pojawią się również pytania: czy i ewentualnie w jaki sposób poczynania tych służb w Polsce, Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rumunii i innych krajach były ze sobą skorelowane? Jaka była ich zależność w tym zakresie od organów bezpieczeństwa ZSRR?

Sformułowany przez organizatorów temat konferencji pozwala na spojrzenie na sprawy działań wobec mniejszości narodowych w szerszej, niż dotąd, perspektywie badawczej. Uzmysławia również, iż w warunkach polityczno-ustrojowych powojennego czterdziestopięciolecia przedmiotem działań organów bezpieczeństwa krajów komunistycznych były, choć w różnym stopniu, niemal wszystkie grupy narodowe zamieszkujące obszar Europy Środkowo-Wschodniej.

Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.