Zjazd Niemcoznawców

Marianna Kasperczyk, | Utworzono: 2010-04-01 16:39 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
Zjazd Niemcoznawców  -

Zaproszenie do udziału w zjeździe zostało wystosowane do historyków, kulturoznawców, politologów, germanistów, prawników, ekonomistów, medioznawców, socjologów, filozofów, jak i reprezentantów innych dyscyplin, zajmujących się szeroko pojętą problematyką niemiecką.

Już teraz swój udział w imprezie potwierdziło 200 naukowców z Polski, Niemiec, Francji, USA, Kanady, Ukrainy i Izraela, reprezentujących liczące się ośrodki naukowe zajmujące się tematyką niemcoznawczą. Nadchodzą kolejne zgłoszenia.

Patronami honorowymi zjazdu zostali politycy, którzy na co dzień są odpowiedzialni za relacje polsko-niemieckie:

ze strony polskiej Władysław Bartoszewski - Sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej ds. Dialogu Międzynarodowego, a
ze strony niemieckiej Cornelia Pieper - Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN, Koordynator Rządu RFN ds. Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W ciągu trzech dni zaplanowano obrady 20 sekcji naukowych. Ponadto zjazdowi towarzyszyć będzie szereg imprez towarzyszących: panele dyskusyjne polityków, naukowców, przedstawicieli mediów, młodych badaczy, wystawy, wieczór autorski.

Dodatkowo na I Zjeździe Niemcoznawców kilkanaście fundacji, instytucji oraz wydawnictw zajmujących się tematyką niemcoznawczą, zaprezentuje swój wieloletni dorobek.

W czasie Zjazdu 10 maja 2010 zaplanowano też DEBATĘ MEDIALNĄ. Do udziału w niej zaproszono czołowych polskich i niemieckich dziennikarzy i publicystów zajmujących się na co dzień tematyką niemiecką i relacjami między oboma krajami. Dyskusja koncentrować się będzie na prasowym dyskursie polsko-niemieckim ostatnich lat i obrazie Niemiec w polskich mediach. Zaproszenie organizatorów przyjęły redakcje miedzy innymi Newsweeka, Polityki czy Deutsche Welle. Spotkanie w poniedziałkowy wieczór 10 maja 2010 w amfiteatrze Wydziału Prawa ma charakter otwarty.

Wrocławianie zaproszeni są także:

- 9 maja na dyskusję wokół książki prof. Huberta Orłowskiego Moje Niemcy - moi Niemcy. Odpominania polskie, w gmachu Instytutu Prawa UWr,

- 10 maja na spotkanie autorskie z prof. Władysławem Bartoszewskim w nowo otwieranym budynku Ossolineum, na wrocławskim Rynku.

Szczegółowe informacje na temat zjazdu łącznie z programem i zaproszonymi gośćmi znaleźć można na stronach organizatorów:

www.wbz.uni.wroc.pl  
www.niemcy-online.pl

Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.