Drugi etap naboru do szkół: Sprawdź, gdzie są miejsca

Elżbieta Osowicz | Utworzono: 2014-07-08 11:22 | Zmodyfikowano: 2014-07-08 11:27
A|A|A

Fot. Oosoom /Wikipedia

Rozpoczął się drugi nabór do wrocławskich gimnazjów i szkół średnich. Listy przyjętych w pierwszym etapie zostały zamknięte w poniedziałek po południu. Uczniowie jednak sami znajdują wakaty i tam składają dokumenty. Wiadomo, że 18 wolnych miejsc pojawiło się w IX LO przy ulicy Piotra Skargi.

PEŁNA LISTA WOLNYCH MIEJSC (TUTAJ)

O dodatkową klasę walczą rodzice uczniów, którzy chcą się dostać do Gimnazjum numer 30 przy ulicy Jantarowej - dyrektor Magdalena Synal powiedziała nam, że nagle przybyło jej 10 uczniów których musi przyjąć, bo są z tego rejonu. Nieoficjalnie wiadomo, że rodzice meldują w nowym miejscu dzieci byle tylko znalazło się dla nich miejsce.

Wśród obleganych techników znalazła się szkoła przy ulicy Kamiennej - gdzie do klasy "technik żywienia i usług gastronomicznych" na 32 miejsca zgłosiło się ponad 100 osób. W związku z tym będzie dodatkowa klasa.

Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej szkoły ponadgimnazjalnej muszą dziś (8 lipca) do godziny 14.00 złożyć wnioski i kopie dokumentów do placówek dysponujących wolnymi miejscami. Ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona 11 lipca   

Zasady i harmonogram rekrutacji dostępne są  na portalu rekrutacyjnym www.edu.wroclaw.pl

Rekrutacja do gimnazjów

I nabór - rekrutacja elektroniczna

do 18.03.2014 r.
(do godz. 14.00)

Złożyć pisemne zgłoszenie woli przystąpienia do sprawdzianów w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (dot. oddziałów sportowych i dwujęzycznych)

24.03-11.04.2014 r.

 Zgłosić się na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

do 18.06.2014 r.

 Złożyć wniosek do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia (dotyczy wyłącznie kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

02-26.06.2014 r.

Wygenerować elektroniczny wniosek, wybrać oddziały w max. 3 gimnazjach spoza obwodu, wpisać oceny, dokonać ewentualnych zmian preferencji, wydrukować wniosek

27.06-30.06.2014 r.
(do godz. 15.00)

Złożyć w szkole I wyboru wydrukowany wniosek i kopie/oryginały wymaganych dokumentów (w przypadku zaznaczenia jedynie szkoły obwodowej- w szkole obwodowej złożyć oryginały dokumentów)

03.07.2014 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

do 07.07.2014 r.
(do godz. 15.00)

Złożyć w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany oryginały wymaganych dokumentów

08.07.2014 r.

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w szkole lub na stronie rekrutacji

niezwłocznie

Powiadomić gimnazjum obwodowe o podjęciu nauki w innej szkole                niż objętej elektroniczną rekrutacją


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

nabór I - rekrutacja elektroniczna

17-28.03.2014r.
(do godz. 14.00)

Składanie  pisemnego zgłoszenia woli przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego  w szkołach,
w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

01.04.-16.05.2014r.

Zgłosić się na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

do 18.06.2014r.

Składanie wniosków do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia (dot. wyłącznie kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

30.05.-26.06.2014 r.

Generowanie wniosków, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, wpisywanie ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, drukowanie wniosków

27-30.06.2014 r.
(do godz. 15.00)

Składanie w szkole I wyboru wydrukowanego wniosku, potwierdzonej kopii zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego, potwierdzonej kopii świadectwa, innych wymaganych dokumentów

do 03.07.2014 r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół, możliwość sprawdzenia wyników kwalifikacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

do 07.07.2014 r.
(do godz. 15.00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

do 08.07.2014 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkole I wyboru, możliwość sprawdzenia ostatecznych wyników rekrutacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

nabór II – rekrutacja bez narzędzi elektronicznych, na zasadach takich, jak w I naborze

08.07.2014r.

Ogłoszenie II naboru przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: www.edu.wroclaw.pl

08-10.07.2014 r.
(do godz. 14.00)

Składanie wniosków i kopii dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami (tylko kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół)

10.07.2014 r.
godz. 16.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach przeprowadzających II nabór

do 11.07.2014 r.
(do godz. 12.00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

11.07.2014 r.
(do godz. 15.00)

Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych w szkołach przeprowadzających II nabór

29.08.2014 r.

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się maksymalna liczba kandydatów.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama