Gdzie postawić krzyżyk, co grozi za złamanie ciszy wyborczej?

Elżbieta Osowicz | Utworzono: 2014-11-02 17:42 | Zmodyfikowano: 2014-11-10 20:55
Gdzie postawić krzyżyk, co grozi za złamanie ciszy wyborczej? -

Jak głosować, ile arkuszy dostaną wrocławianie, mieszkańcy powiatu, Dolnego Śląska?
Głosujemy stawiając znak x w kratce z lewej strony przy nazwisku jednego kandydata ( w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz w wyborach do rad gmin nie będących miastami na prawach powiatu) natomiast w wyborach do miast na prawach powiatu, wyborach do rad powiatów oraz w wyborach do sejmików województw głosujemy tylko na jedną listę stawiając znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy , przez co wskazujemy jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Ile osób będzie można wybierać?
Wrocławianie dostaną 3 karty - białą w wyborach do Rady miejskiej Wrocławia, niebieską w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, różową w wyborach Prezydenta Wrocławia, w gminach poza miastem Wrocławiem wyborcy dostaną kartę (karty) do rad gmin (białe), żółte do rad powiatów, różowe w wyborach wójtów , burmistrzów , niebieską do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Czy można głosować przez internet?
Nie głosujemy przez internet

Cisza wyborcza
Od zakończenia kampanii wyborczej (piątek, 14 listopada, godz. 24.00) do momentu zamknięcia wszystkich lokali wyborczych (niedziela, 16 listopada, godz. 21.00) obowiązuje tzw. cisza wyborcza. W okresie jej obowiązywania zabronione jest:

  • zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów
  • podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania

Naruszenie tych zakazów może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości sięgającej nawet 1 miliona złotych.

Formy agitacji wyborczej - czego nie wolno? (źródło: www.batory.org.pl)
Prowadzenie agitacji wyborczej jest zabronione m.in. na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów, na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie, a także na terenie jednostek wojskowych.

Niedopuszczalna jest także agitacja na terenie szkół wobec uczniów, przy czym nie jest agitacją prowadzenie przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.

W ramach kampanii wyborczej nie można organizować loterii fantowych i innych gier, w których wygranymi są na grody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych. Niedozwolone jest także oferowanie alkoholu bezpłatnie lub po zaniżonych celach, np. w trakcie imprez promujących danego kandydata.

Plakaty i inne materiały wyborcze powinny być wyraźnie oznaczone nazwą komitetu wyborczego, od którego pochodzą. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Ważne, by zamieszczone materiały były łatwe do usunięcia po wyborach, bez powodowania szkód. W ciągu trzydziestu dni po wyborach pełnomocnicy wyborczy komitetów powinni usunąć wszelkie plakaty i hasła wyborcze ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej.

 


Komentarze (1)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~radiołapacz2014-11-11 21:17:09 z adresu IP: (46.112.xxx.xxx)
Stawianie krzyżyków zostawmy Kościołowi jednemu lub drugiemu, a my będziemy stawiać znaki X ;-)