Lekka Przesada - grupy wsparcia dla osób z nadwagą (Posłuchaj)

, Marek Obszarny | Utworzono: 2015-03-19 18:05 | Zmodyfikowano: 2015-03-19 18:07
A|A|A

fot. www.siwydym.org.pl

Czym jest Zespół Metaboliczny zwany dawniej Zespołem X? Dlaczego wysiłek fizyczny i trwała modyfikacja sposobu żywienia są tak ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu? Na te i inne pytania Marka Obszarnego starała się odpowiedzieć w Radiu Wrocław prof. Joanna Szczepańska-Gieracha, Prezes Fundacji SIWY DYM.

Dane epidemiologiczne dotyczące otyłości są alarmujące. Według raportu GIS z 2011 roku w Polsce jest 52,1% osób z nadwagą powyżej 18 roku życia, a co gorsza statystyki pokazują, że problem narasta, a nie maleje. Leczenie otyłości i jej powikłań pochłania w naszym kraju około 21 proc. budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia, odpowiada to kwocie ponad 11 mld zł rocznie.

KLIKNIJ W OBRAZEK i PRZEJDŹ DO RAPORTU

Otyłość jest czynnikiem ryzyka takich chorób jak: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze i choroby serca, cukrzyca typu 2, zaburzenia lipidowe, niektóre nowotwory, choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, kolanowych i kręgosłupa, zespół bezdechu sennego, stłuszczenie narządów wewnętrznych prowadzące do ich niewydolności.

Otyłość jest chorobą cywilizacyjną, a podstawowym czynnikiem leczniczym jest w tym przypadku zmiana stylu życia, regularna aktywność fizyczna oraz modyfikacja diety. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że wie o tym każda osoba otyła, ale wiedzieć, a móc to są dwie różne kwestie. Niemal każda osoba z nadwagą podejmowała (z reguły wielokrotnie) decyzje o wprowadzeniu koniecznych zmian, jedynie niewielu na prawdę się to udało.

PRZECZYTAJ: Do szpitala w Polanicy trafił pacjent, który waży 350 kg

Osoby te w wielkiej desperacji poszukują ratunku w różnego rodzaju „dietach cud” i preparatach odchudzających wydając niepotrzebnie pieniądze i często także narażając własne zdrowie.

Sprawę pogarsza współistnienie nadwagi i zaburzeń nastroju. W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co jest przyczyną, a co skutkiem.

Wiadomo, że ok. 60% osób z nadwagą cierpi jednocześnie na depresję lub dystymię, co pogarsza ich szansę na wprowadzenie korzystnych zmian w życiu, ponieważ zmiany te wymagają żelaznej motywacji oraz zwiększenia aktywności, a jest to niezwykle trudne, wręcz niemożliwe dla osób z depresją.

Jednocześnie powstaje błędne koło: im większa nadwaga, większa frustracja związana z brakiem efektów podejmowanych działań, tym większe problemy z nastrojem i motywacją, gdy do tego dołączą problemy w poruszaniu się oraz zmiany zwyrodnieniowe stawów (powstałe z przeciążenia) sytuacja staje się patowa, bo wszystkie te problemy napędzają się nawzajem.

Prof. Joanna Szczepańska-Gieracha:

- Do tej pory nie istnieje żaden długofalowy, holistyczny model leczenia nadwagi finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W poradniach diabetologicznych, endokrynologicznych czy gastroenterologicznych pacjenci uzyskują pomoc w zakresie dostępnej farmakoterapii, która jeśli jest jedyną metodą leczenia, zmniejsza niekorzystne skutki otyłości, ale nie likwiduje przyczyny. Z kolei klienci gabinetów dietetycznych zostają wyposażeni w rozległą wiedzę na temat zasad prawidłowego żywienia, a nawet szczegółowe jadłospisy na każdy dzień. We wszystkich tych miejscach specjaliści powtarzają, że konieczna jest także trwała zmiana stylu życia na bardziej aktywny i prozdrowotny. Dla wszystkich jest to oczywiste, problem polega na realizacji tego prostego zadania.

Najważniejszym celem projektu „Lekka Przesada”, z którym Fundacja SIWY DYM wystartuje już w kwietniu, będzie tworzenie grup wsparcia dla osób z nadwagą, a w tych grupach budowanie i podtrzymywanie motywacji do trwałej zmiany trybu życia, zachęcanie do podejmowania regularnej aktywności fizycznej i aktywizacji społecznej.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Kazimierz57
2015-03-22 21:58:19
z adresu IP: (91.202.xxx.xxx)
Ocena: 1
Jedyny, najczęściej spotykany, sposób walki z nadwagą to MŻ! Znaczy to : mniej żreć! Nie wspominam o formie walki pt. CUD. Znaczy to: Czas Unieść Dupę!
Reklama