Konkurs o Nagrodę Naukową Leopoldina 2017

Mat. prasowe | Utworzono: 2016-10-28 18:21 | Zmodyfikowano: 2016-10-28 18:21
A|A|A

Nagrodą w wysokości 20.000 zł wyróżniona zostanie praca naukowca Uniwersytetu Wrocławskiego z dziedziny nauk humanistycznych, uwzględniająca aspekty niemiecko-polskie lub europejskie, która została opublikowana w okresie ostatnich dwóch lat lub przyjęta do druku.

O nagrodę „Leopoldina” może ubiegać się sam autor pracy naukowej, może ona też zostać zgłoszona do konkursu przez innego nauczyciela akademickiego. Zgłoszona praca może być również współautorstwa kilku osób – wszyscy autorzy muszą wyrazić pisemną zgodę na wzięcie udziału w konkursie.

Do wniosku o nagrodę należy dołączyć życiorys i spis publikacji, obszerne streszczenie pracy, krótkie recenzje dwóch samodzielnych pracowników naukowych oraz pisemne oświadczenie, że praca nie została zgłoszona do innego konkursu. Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim i niemieckim.

Zgodnie ze statutem nagrody oceny złożonych prac dokona Kuratorium, w skład którego wchodzą niemieccy i polscy profesorowie wybrani przez Zarząd Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wnioski o nagrodę należy złożyć w Sekretariacie Rektora do 16 stycznia 2017 roku.

Nagroda Naukowa „Leopoldina” zostanie wręczona podczas uroczystego posiedzenia Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego 13 maja 2017 r. w Auli Leopoldyńskiej.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama