Wzmożone działania służb „ODRA 2017”. Sprawdzają łodzie

pk, inf. prasowa | Utworzono: 2017-05-03 20:19 | Zmodyfikowano: 2017-05-03 20:36
A|A|A

Okres wiosenny charakteryzuje się znacznym wzrostem liczby osób przebywających nad wodami, w tym wędkarzy dokonujących amatorskiego połowy ryb, często udających się tam z rodzinami w celach rekreacyjnych. Poprawa pogody wpływa również na zwiększenie aktywności osób dokonujących kłusownictwa leśnego i łowieckiego. Sytuacja ta niesie ze sobą szereg zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ustawy o lasach, ustawy o rybactwie śródlądowym, a także kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego. W związku z tym Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej wyszła z inicjatywą przeprowadzenia wspólnych działań służb powołanych do zapobiegania wspomnianym zjawiskom.

By zaplanowane działania miały charakter kompleksowy, do współpracy zaproszono funkcjonariuszy z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Straż Leśną z Nadleśnictwa Miękinia, Państwową i Społeczną Strażą Rybacką oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wzmożone działania prewencyjne pn. „ODRA 2017" zostały przeprowadzone 30 kwietnia br. w rejonie linii brzegowej rzeki Odra i jej dorzeczy, otoczonej terenami leśnymi i przebiegającymi przez teren gminy Miękinia, Środa Śląska oraz Malczyce. Służby biorące udział w tym przedsięwzięciu realizowały następujące zadania:

  • ograniczenie szkodnictwa leśnego poprzez zapobieganie w szczególności przestępstwom i wykroczeniom charakterystycznym dla obszarów leśnych, m.in. zapobieganie kradzieżom drewna, kłusownictwu oraz zaśmiecaniu, kontroli przestrzegania przepisów związanych z zakazem wjazdu samochodami do lasów,
  • ograniczenie zjawiska kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego polegającego na wykrywaniu sprawców przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa,
  • eliminowanie zagrożeń pożarowych poprzez egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych na terenach leśnych i śródleśnych,
  • kontrole stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego oraz wodnego.

Podczas działań sprawdzano miejsca i rejony szczególnie zagrożone, wylegitymowano 32 osoby oraz skontrolowano 10 kierujących pojazdami oraz 6 łodzi. Wobec 9 osób zastosowano mandaty karne za popełnione wykroczenia.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama